Eseti állásfoglalások

A lover.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz


Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület  02/2009. (I. 19.) sz. Állásfoglalása

A lover.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(782/2008. sz. ügy)

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület elõtt 782/2008. számon bejelentett panaszt a Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2009. január 19.-i ülésén 4 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül, elfogadta a Tanácsadó Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

A domain név részére delegálandó.

 

Indokolás:

 

A lover.hu domain név iránt a 2008. október 25. napján nyújtott be prioritás nélküli igénylést. Az igényléssel szemben a Virtual Playground Információszolgáltató és Kommunikációs Kft, regisztrátora a General Média Kft útján élt ellentmondással, melyben az alábbiakat fejtette ki.

A panaszos love.hu oldala 2005-ben indult el, körülbelül 260 000 regisztrált taggal rendelkezik, Magyarország egyik legnagyobb társkeresõ oldala. Véleménye szerint a felhasználó véletlenül, az oldalt elírva juthat a tárgyi domain alatt szereplõ tartalomhoz. Ez a tény a Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.2.c. pontjában foglalt megtévesztõ jelleg megállapítása körében értékelhetõ.

Válaszában az igénylõ továbbra is kérte a domain részére történõ bejegyzését, mivel

– védjegykutatást végzett, de sem a Virtual Playground Információszolgáltató és Kommunikációs Kft, sem más részére, a „lover” megjelölés nem került lajstromozásra,

– a .hu domain térben a „first come-first serve” elv érvényesül,

– a domain név +1 karaktert tartalmaz, mind angol nyelvû jelentésében mind formájában eltér a panaszos domain nevétõl, a Google keresõbe beírva pedig a lover karakterláncot, a Lõvérrel (hegyvidék a Nyugat-Dunántúlon) kapcsolatos találatok jelennek meg.

A tárgybeli ügyben a Tanácsadó Testület abból kiindulva, hogy a megtévesztés fogalmilag más szándékos tévedésbe ejtése megjegyzi, hogy véleménye szerint a szóban forgó domain név egy olyan, még az angolul nem beszélõ nagyközönség számára is széles körben ismert kifejezés, amely a fennálló karakter különbségen túl, más jelentése miatt sem alkalmas az internet felhasználók szándékos tévedésbe ejtésére. Értékelte a Tanácsadó Testület azt is, hogy a két domain név kifejezés kiejtése is – valószínûsíthetõen köztudomásúan – jelentõsen eltérõ.

Az internet használat során valószínûleg valóban gyakorta, gépelés során elkövetett elütés, gépelési hiba önmagában még nem alkalmas a megtévesztés vagy ennek lehetõsége megállapítására, hiszen ez jelen esetben nem hozható összefüggésbe az igénylõ szándékával, magatartásával. Ha a betû elütés ilyen védelmet igényelne, akkor a domain nevek túlontúl nagy száma lenne megtévesztõnek minõsíthetõ, amely sem a való élet követelményeivel, sem pedig a megtévesztõ jelleg ellen nyújtani kívánt jogi védelem céljával, lehetõségével és hasznával sincs összhangban. Ilyen védelmet ugyanis a puszta elgépelés lehetõségén túl fennálló más körülmények – pl: védjegy, versenytársi helyzet – alapozhat meg, amelyekre a panaszos sem hivatkozott és a tényállásban sem voltak ilyen körülmények fellelhetõk.

Fentiekre tekintettel, a megtévesztõ jelleget a Tanácsadó Testület valószínûsíteni sem tudta ezért a tárgyi ügyben álláspontja szerint az idõbeni elsõbbség elvének kell érvényesülnie (Domainregisztrációs Szabályzat 1.3.2).

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2009. január 19.

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

…………………………………………………
dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár
Sk.