Eseti állásfoglalások

A lotto.hu domain névre bejelentett igény teljesíthetõsége

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete

A Tanácsadó Testület 50/2000. (X. 18.)
Állásfoglalása

A lotto.hu domain névre bejelentett igény
teljesíthetõsége

tárgyában

 A Tanácsadó Testület elõtt 369-374/2000.
ügyszámokon iktatott állásfoglalás kérést a Tanácsadó Testület
megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat szerinti rendben
megtárgyalta, majd 2000. október 18-i ülésén 5 tag jelenlétében, az
SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’
szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül
elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ
jelen eseti Állásfoglalást.

A Tanácsadó Testület megállapítja, hogy a
rendelkezésre álló iratok alapján az igénylõ Z- Faktor Befektetõ Kft
(369), Befektetés.hu Tanácsadó Bt (370), M11 Invest Ingatlankozvetítõ és
Ingatlanhasznosító Kft (371), Office Invest Ingatlankozvetítõ és
Ingatlanhasznosító Kft (372), Zsoltautó Jármûkereskedelmi Kft (373),
Kendahl Consulting Tanácsadó Kft (374) javára az igényelt domain név nem
regisztrálható.

Indokolás:

 Az igénylõk igényt nyújtottak be a
lotto.hu domain névre. A ‘lottó’ közismert kereskedelmi név,
vonatkozásában a Szerencsejáték Rt-t, Kraft Jacobs Suchard Hungária
Kft-t illetve a BANQUO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-t védjegyoltalom
illeti meg. A TT álláspontja szerint, a lottó védjegyoltalom alá vont
elnevezés a jó hírnevû, széles körben ismert védjegyek körébe
tartozik.

A TT Titkársága révén 2000. augusztus 21. napján
levélben tudatta a Regisztrátorral, hogy a domain név választása a
Delegációs és Regisztrációs Szabályzat 5.6 pontjában foglaltakkal
ellentétesnek tûnik, a jogosulton kívüli használata gyaníthatóan
jogellenes és megtévesztõ lenne, egyben felkérte a Regisztrátort, hogy
az ügyfelek megkeresésével 14 napos határidõ tûzése mellett csatoljon
olyan dokumentumokat, iratokat, mely a névhasználati jogosultságot meg
tudja alapozni.

A megadott határidõn belül ilyen igazolás
becsatolásra nem került. Mindezek alapján a TT megállapítja, hogy a www.lotto.hu
domain név fenti igénylõk
részére történõ használatba adása megtévesztõ és jogellenes lenne. A
kérdéses domain név kizárólagos joggal a védjegyoltalomra
jogosult Szerencsejáték Rt , Kraft Jacobs Suchard Hungária Kft illetve a
BANQUO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft vagy az általuk a
védjegyhasználatra igazoltan feljogosított személy vagy szervezet
részére regisztrálható.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület
egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt
csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán
(

www.nic.hu/tt) teljes
terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2000. október 18.

A Tanácsadó Testület nevében:

Dr. Verebics János

Elnök
Sk.

Dombi Gábor

Titkár
Sk.