Eseti állásfoglalások

A lagzilajcsi.hu, zoran.hu., billgates.hu domain nevek regisztrációjával kapcsolatos állásfoglalás kérések

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete

 

A Tanácsadó Testület 56/2000. (XI.
29.) Állásfoglalása

A lagzilajcsi.hu, zoran.hu., billgates.hu domain
nevek regisztrációjával kapcsolatos
állásfoglalás kérések

tárgyában

A Tanácsadó Testület elõtt
483/2000., 506/2000., 565/2000. ügyszámon iktatott
állásfoglalás kéréseket a
Tanácsadó Testület megvizsgálta. A Szervezeti
és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti
rendben megtárgyalta, majd 2000. november 29.-i
ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ
szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ tagok
egységes ‘igen’ szavazatával,
különvélemény csatolásának
igénye nélkül elfogadta a
Testület többségi véleményét
kifejez jelen eseti Állásfoglalást.

Az igényelt domain nevek az
igénylõk részére nem adhatók
használatba.

 

Indokolás:

A 483/2000. sz. ügyben a
Nyilvántartó a lagzilajcsi.hu, az
506/2000. sz. ügyben a 11. Kft. a zoran.hu, az 565/2000. sz.
ügyben a Future Computer Bt. a billgates.hu domain nevek
vonatkozásában benyújtott igényét
terjesztette állásfoglalás kérés
végett a Tanácsadó Testület elé. A TT
Titkársága révén kiküldött
levelében ezt megelõzõen – 2000. augusztus 21. napján –
mindhárom Igénylõ Regisztrátorát
hiánypótlásra kérte fel azzal, hogy a
névhasználatra jogosító igazolást,
dokumentumot az igénylésekhez csatolják. Ez a
megadott határidõn belül – 14 nap – nem történt
meg.

Az igényelt domain nevek közismert
személyek nevével egyeznek meg. A Tanácsadó
Testület a 9/2000. (VIII. 23.) Elvi
Állásfoglalásban kifejtettekkel összhangban
megállapítja, hogy az igénylések –
miután azok jogosulatlan használata más
névviselési jogának sérelmét
jelentené, a névhasználati
felhatalmazottságot pedig az Igénylõk nem igazolták
– nem teljesíthetk, a Regisztrátoroknak a
szerzõdéskötést vissza kell utasítaniuk.

Jelen Állásfoglalást a
Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el,
különvéleményt egyik Testületi Tag sem
kívánt csatolni. Az Állásfoglalás
szövege a Tanácsadó Testület weboldalán
(

www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében
közzétételre kerül.

Budapest, 2000. november 29.

A Tanácsadó Testület
nevében:

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor

Titkár
Sk.