Eseti állásfoglalások

A labdarugas.hu, f1.hu domain nevekre bejelentett igények

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete

A Tanácsadó Testület 17/2000. (VIII. 23.)
Állásfoglalása

A labdarugas.hu, f1.hu domain nevekre bejelentett
igények

tárgyában

A Tanácsadó Testület elõtt 315/2000. ügyszámon
iktatott állásfoglalás kérést a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a
Szervezeti és Eljárási Szabályzat szerinti rendben megtárgyalta, majd
2000. augusztus 23.-i ülésén 4 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti
szavazási rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával,
különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a
Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

A Tanácsadó Testület érdemi állásfoglalásra a
rendelkezésre bocsátott iratok alapján nem lát lehetõséget, ezért
hiánypótlásra adja vissza.

Indokolás:

 

A kérelemhez az igénylõlapon kívül semmi más
melléklet nem tartozik, így a TT jelen pillanatban nem tudja eldönteni,
hogy milyen ügyben kérik állásfoglalását.

Annyi azonban a rendelkezésre álló iratok alapján is
megállapítható, hogy az Ifjúsági és Sport Minisztériumot prioritás a
domain név vonatkozásában nem illeti meg.

Megjegyezzük, hogy a labdarugás.hu vonatkozásában a
TT 3/2000 EÁ számú elvi állásfoglalása már tartalmaz döntést.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület
egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt
csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán
(

www.nic.hu/tt) teljes
terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2000. augusztus 23.

A Tanácsadó Testület nevében:

Dr. Verebics János

Elnök

Sk.

Dombi Gábor

Titkár

Sk.