Eseti állásfoglalások

A kapuvari-hirhatar.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Alternatív Vitarendezõ
Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete

 

 

A Tanácsadó Testület 17/2012 (VI. 06.) sz. Állásfoglalása

 

A kapuvari-hirhatar.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

 

(907/2012. sz. ügy)

tárgyában

 

 

A Tanácsadó Testület elõtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

 

A kapuvari-hirhatar.hu domain név javára nem delegálható.

 

 

Indokolás

 

A kapuvari-hirhatar.hu domain nevet (a továbbiakban: Panaszolt) igényelte 2012. április 23-án. Az igény ellen a NR-VIDEO BT. (a továbbiakban: Panaszos) élt kifogással, és kérte a delegálás megtagadását.

 

Panaszos kifogásában elõadta, hogy a védjegyek és földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi XI. tv. (VT) 12. § szerint a védjegyoltalom alapján a védjegyjogosultnak kizárólagos joga van a védjegy használatára. A kizárólagos használati jog alapján a védjegyjogosult bárkivel szemben felléphet, aki engedélye nélkül gazdasági tevékenység körében használ olyan megjelölést, amelyet a fogyasztók a védjeggyel összetéveszthetnek a megjelölés és a védjegy azonossága vagy hasonlósága miatt.

Panaszos hivatkozott a 2010. augusztus 26-i elsõbbségû 202.446 lajstromozású nemzeti védjegyre, amely a 16, 35. és 41. áruosztályokra került bejelentésre. Panaszos hivatkozott továbbá arra, hogy a védjegy Magyarországon jó hírnévnek örvend, portálrendszerük közel 50 városban mûködtet online hírújságokat.

Panaszos hivatkozott továbbá arra, hogy a ‘hírhatár’ védjegy használatára engedélyt nem adott, a domain regisztrálásával az igénylõ gyaníthatóan védjegybitorlást követne el, így a domain bejelentés gyaníthatóan jogellenes és a Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.2 pontjába ütközik, amely értelmében nem választható olyan domain név, amely jelentéstartalmára nézve gyaníthatóan jogellenes.

Álláspontja szerint a Panaszolt megsértette a hivatkozott jogszabályokat, és ezekre építve kifogásolta, hogy Panaszolt olyan domain nevet választott, amely nagymértékben összetéveszthetõ saját nemzeti védjegyével. Panaszos ugyancsak kérte a Domainregisztrációs Szabályzat 9. pontja alapján a domainregisztráció haladéktalan felfüggesztését, valamint a további elõírt lépések megtételét.

 

 

Panaszolt érdemi nyilatkozatában elõadta, hogy nem kívánja vitatni a ‘Hírhatár’ védjegyet, melynek kizárólagos jogosultja a panasszal élõ, mégis úgy gondolja, hogy mivel ez egy elég általánosnak mondható szó, így mivel a Panaszos csak a vitatott szót védette le, az ilyen jellegû szókapcsolatokat nem, ezért nem jogosult azokra.

Panaszos elõadta továbbá, hogy az általa használt domain nem megtévesztõ, mivel az sem a honlap jellegében, sem annak színvilágában vagy lógójában nem hasonlít a Hírhatár portálrendszer egyik oldalára sem, azokkal összetéveszthetetlen.

Panaszos hivatkozott emellett arra, hogy oldala a domain Whois rekordja szerint is magánszemélyként regisztrált, és hogy a weboldalon nem folytat gazdasági tevékenységet. Panaszos összefoglalva kijelentette, hogy oldalát magánszemélyként birtokolja, nem foglalkozik hirdetésszervezéssel, honlapján nem található hirdetési felület, valamint, hogy a ‘Hírhatár’ védjegy árujegyzékében szereplõ tételekkel semmilyen egyezés nincs, így nem merülhet fel a védjegybitorlás.

 

A Tanácsadó Testület a kapuvari-hirhatar.hu domain név Panaszoltnak történõ delegálását jogellenesnek találta. A jogellenesség a VT. 12. § (2) bekezdésére alapozott megállapításának feltétele, hogy Panaszolt a Panaszos engedélye nélkül gazdasági tevékenysége körében használ olyan megjelölést (kapuvari-hirhatar.hu), amelyet a fogyasztók a védjeggyel összetéveszthetnek a megjelölés és a védjegy hasonlósága miatt. A Testület a védjegybitorlás gyanúját megalapozottnak találta, mert a kapuvari-hirhatar.hu domain név hangsúlyosabb eleme a Panaszos védjegyével azonos „Hírhatár” megjelölés. A Panaszosnak pedig mint védjegyjogosultnak kizárólagos joga van „Hírhatár” védjegy használatára. Gazdasági tevékenységet magánszemély is végezhet, továbbá annak nem kell közvetlen pénzügyi ellenszolgáltatáshoz kötõdnie. A szó jellegébõl és Panaszolt ideiglenes honlapja alapján gyanítható a gazdasági tevékenység, például a weboldal alján reklám is található.

 

A fentiekre tekintettel a Tanácsadó Testület állásfoglalása, hogy a Panaszolt által választott kapuvari-hirhatar.hu domain név részére nem delegálható.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2012. június 6.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 

…………………………………………………
dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár
Sk.