Eseti állásfoglalások

A kangol.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Alternatív Vitarendezõ
Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete

 

 

 

A Tanácsadó Testület 13/2012. (V. 08.) sz. állásfoglalása

 

A kangol.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

 

(903/2012 sz. ügy)

tárgyában

 

 

A Tanácsadó Testület elõtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

A kangol.hu domain név magánszemély részére nem delegálható.

 

Indokolás

 

A kangol.hu domain nevet magánszemély („Panaszolt”) igényelte, amely igénylés ellen jogi képviselõ útján a Kangol Limited (Unit A. Brook Park East Shirebrook NG20 8RY, Egyesült Királyság) nyújtott be kifogást („Panaszos”).

 

A Panaszos elõadta, hogy a 007106751 lajstromszámú „Kangol” közösségi szóvédjegy jogosultja 2008. július 29-i elsõbbséggel a 3.9.14.16.18.21.25.26 és 35 áru- és szolgáltatási osztályokban. Jogi érvként a panaszos a védjegy kizárólagos használatára hivatkozott. Kifejezett jogalapként jelölte meg az Európai Közösségek Bírósága (EKB) egyik döntését (BMW, C-6397), amelyben az EKB kifejtette, hogy „harmadik személy (vállalkozás) a védjegyet nem használhatja olyan módon, hogy azt a képzetet keltse, hogy közte és a védjegyjogosult között kereskedelmi kapcsolat áll fenn, különösen azt a képzetet nem keltheti, hogy õ maga a gyári hálózat hivatalos tagja lenne, vagy hogy az érintett vállalkozások között valamilyen különleges kapcsolat áll fenn.

 

A Panaszos felhívta a feltételesen használatba adott domain név alatt elérhetõ honlap tartalmára a TT figyelmét.

 

A Panaszolt érdemi észrevételt nem tett.

 

A TT a Panaszos felhívására figyelembe vette a használatba adott honlap tartalmát, azzal a korlátozással, hogy a TT eljárása során a névválasztás ellenõrzésére jogosult csak. A TT egyetértett a Panaszos álláspontjával, hogy a feltételesen használatba adott domain név alatt elérhetõ tartalom alapján az üzleti célú használatot a jelen esetben nem lehet kizárni.

 

A TT a fentiekre tekintettel vizsgálta, hogy a Panaszos védjegye mely áruosztályokra terjed ki, és megállapította, hogy a feltételes használatba adott domain név alatt elérhetõ honlap tartalma (fodrászati szolgáltatás).

 

A Panaszos védjegyének árujegyzékében szerepel a 3. sz. áruosztály is, amelynek tartalma az alábbi: „3. OSZTÁLY Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;  tisztító-, fényesítõ-, súroló-, és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek”.

 

Emiatt, a TT-nek azt kellett vizsgálnia, hogy a névválasztás esetében a védjegybitorlás valószínûsíthetõ-e.

 

A TT szerint a rendelkezésre álló információk alapján a kangol.hu domain név delegálása fodrászati szolgáltatás nyújtása szempontjából valószínûsíthetõen jogszabályba ütközõ lenne, ezért a Tanácsadó Testület állásfoglalása szerint a domain név nem delegálható magánszemély részére.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2012. május 8.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 

…………………………………………………
dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár
Sk.