Eseti állásfoglalások

A jonsered.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 24/2001. (V. 16.)
Állásfoglalása

A jonsered.hu domain név regisztrációjával
kapcsolatosan bejelentett panasz

tárgyában

A Tanácsadó Testület elõtt az alábbi ügyszámon
bejelentett panaszokat a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti
és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2001.
május 16-i ülésén 6 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási
rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény
csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület
többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

A jonsered.hu domain nem adható használatba a
Technoform Kft. számára. A jonsered.hu domain használatba adható az
Electrolux-Lehel Kft. számára.

Indokolás:

A 402/2000. sz. ügyben a Nyilvántartó
az Electrolux-Lehel Kft. (Jászberény), regisztrátora: Tiszanet Kft.
(létrehozva: 2000.03.10.) és a Technoform Kft. (Nyíregyháza),
regisztrátora: Integrity Kft. (létrehozva: 2000.03.20.)
jonsered.hu domain név vonatkozásában benyújtott igényeit
terjesztette állásfoglalás kérésére a Tanácsadó Testület elé. A Tiszanet
Kft. az igényt prioritás nélkül, saját nevében nyújtotta be, utóbb
azonban jognyilatkozattal lemondott az Electrolux-Lehel Kft. javára.

A ‘jonsered’ meghatározott áruk/szolgáltatások körére
(7, 8, 12. osztályok) a Magyar Szabadalmi Hivatal által 140.842 szám
alatt lajstromozott védjegy. A védjegy jogosultja az Electrolux AB.
(SE), amely az Electrolux-Lehel Kft. tulajdonosa. Az Electrolux-Lehel
Kft. nyilatkozatban igazolta a védjegy jogszerû magyarországi
használatát.

Az igénylés idõpontjától függetlenül is – a védjegyek
domain névként való választhatóságáról szóló 7/2000. (V. 31.) sz. Elvi
Állásfoglalás alapján – gyaníthatóan megtévesztõ helyzet jönne létre a
védjeggyel azonos elnevezés Technoform Kft. javára történõ delegáláskor,
míg az Electrolux-Lehel Kft. javára történõ delegáláskor ilyen helyzet
nem jön létre.

Jelen döntés a Regisztrációs Szabályzaton, valamint a
7/2000. (V. 31.) sz. Elvi Állásfoglalásán alapul.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület
egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt
csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán
(

www.nic.hu/tt) teljes
terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2001. május 16.

A Tanácsadó Testület nevében:

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor

Titkár
Sk.