Eseti állásfoglalások

A joker.hu domain regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Internet Szolgáltatók Tanácsa

Alternatív Vitarendezõ Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete
 

A
Tanácsadó Testület 01/2016. (I. 07.) sz. Állásfoglalása

A
joker.hu domain regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(985/2015. sz. ügy)

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület elõtt a fenti ügyszámon bejelentett
panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat
(SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben,
a szavazó tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolása
nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen
eseti Állásfoglalást.

 

A joker.hu domain az Intronet Kft.
számára delegálható.

 

Indokolás:

 

A “joker.hu” domain igénylõje az
Intronet Kft. volt. Az igény ellen a Panaszos Joker Magyarország Bt. nyújtott
be kifogást, és a domain delegálásának megtagadását kérte.

A kifogás indoklása szerint a
Joker Magyarország Bt. névkizárólagossághoz való jogát sérti a domain
delegálása. Panaszos elõadta továbbá, hogy a joker szó regisztrált védjegy és a
nyilvános adatbázisokban számos regisztrált védjegy található meg joker
elnevezéssel.

Az Intronet Kft. – Panaszolt – elõadta,
hogy a domain kiválasztásakor a Joker Magyarország Bt. elnevezésû cég a
cégjegyzékben nem szerepelt, az említett elnevezésû cég 2015.11.18-án jött
létre. A Panaszolt vitatta a panaszos névkizárólagossághoz való jogát.

A Panaszos által hivatkozott
védjegyek vonatkozásában az Intronet Kft. elõadta, hogy az említett védjegyek
jogosultja nem a Joker Magyarország Bt. és a védjegyek áruosztályában meghatározott
áruk és szolgáltatások nem azonosak a domaint igénylõ cég tevékenységi körével.

A Tanácsadó Testület
megállapította, hogy védjegyoltalomra csak annak jogosultja hivatkozhat, míg
jelen esetben ez a feltétel nem áll meg, így védjegyjogi vonatkozásban a
további vizsgálódást mellõzte.

A cégnévvel kapcsolatban a
Tanácsadó Testület megállapította, hogy a Panaszos neve megváltoztatásának
idõpontja a nyilvános cégjegyzék szerint késõbbi, mint a 2015. szeptemberben
benyújtott domain igénylése. A hatályos Domainregisztrációs Szabályzat amúgy
sem tartalmaz cégnév prioritásra vonatkozó elõírást.

A névkizárólagosság
vonatkozásában a Tanácsadó Testület elfogadta a Panaszolt azon érvelését, mely
szerint névkizárólagosság csak kivételesen indokolt esetben állapítható meg,
például kereskedelmi névvé válás esetén, melyet a Panaszos nem bizonyított, és
a szó leíró jellege miatt gyaníthatóan nem is állhat fenn.

Fentiekre tekintettel a
Tanácsadó Testület nem látott olyan jogellenesség vagy megtévesztés formájának gyanújára
okot adó körülményt, amely a fenti domain név delegálását akadályozná.

Ennek
alapján a „joker.hu” domain az Intronet Kft. számára delegálható.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag
fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az
Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (
www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében
közzétételre kerül.

 

Budapest, 2016. január 07.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.