Eseti állásfoglalások

A jojart.hu, jojartferenc.hu domain nevek regisztrációjával kapcsolatos állásfoglalás kérések

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete

 

A Tanácsadó Testület
57/2000. (XI. 29.) Állásfoglalása

A jojart.hu, jojartferenc.hu domain nevek
regisztrációjával kapcsolatos
állásfoglalás kérések

tárgyában

A Tanácsadó Testület elõtt
406/2000., 407/2000., ügyszámon iktatott
állásfoglalás kéréseket a
Tanácsadó Testület megvizsgálta. A Szervezeti
és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti
rendben megtárgyalta, majd 2000. november 29.-i
ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ
szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ tagok
egységes ‘igen’ szavazatával,
különvélemény csatolásának
igénye nélkül elfogadta a
Testület többségi véleményét
kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

Az igényelt domain nevek az igényl
részére nem adhatók használatba.

Indokolás:

A 406/2000. sz. ügyben a
Nyilvántartó a jojart.hu, az 407/2000. sz. ügyben a
jojartferenc.hu domain nevek vonatkozásában
által benyújtott igényeket
terjesztette állásfoglalás kérés
végett a Tanácsadó Testület elé. A TT
Titkársága révén kiküldött
levelében ezt megelõzõen – 2000. augusztus 21. napján –
Igénylõ Regisztrátorát
hiánypótlásra kérte fel azzal, hogy a
névhasználatra jogosító igazolást,
dokumentumot az igénylésekhez csatolják. Ez a
megadott határidõn belül – 14 nap – nem történt
meg.

A Jójárt családi név
elterjedt, többen – köztük ismert közszereplõk,
orvosok, tanárok – viselik. (Pl. Jójárt
György dr. /Toldy Ferenc Kórház, Cegléd,
Csecsemõ- és Gyermekosztály/, Jójárt
László, az FVM volt helyettes államtitkára,
Jójárt Miklós, a Szegedi Egyetem
eladója).

Az igényelt domain nevek személy
felismerhetõen a Jójárt vezetéknevvel, illetleg
Jójárt Ferenc vezeték- és
keresztnevével egyeznek meg. A Tanácsadó
Testület a 9/2000. (VIII. 23.) Elvi
Állásfoglalásban kifejtettekkel összhangban
megállapítja, hogy az igénylések –
miután azok jogosulatlan használata más
névviselési jogának sérelmét
jelentené, a névhasználati
felhatalmazottságot pedig az Igénylk nem igazolták
– nem teljesíthetk, a Regisztrátoroknak a
szerzõdéskötést vissza kell utasítaniuk.

Jelen Állásfoglalást a
Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el,
különvéleményt egyik Testületi Tag sem
kívánt csatolni. Az Állásfoglalás
szövege a Tanácsadó Testület weboldalán
(

www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében
közzétételre kerül.

Budapest, 2000. november 29.

A Tanácsadó Testület
nevében:

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor

Titkár
Sk.