Eseti állásfoglalások

A jegyelovetel.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Internet Szolgáltatók Tanácsa

Tanácsadó Testülete

Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 12/2011. (VII. 13.) sz. Állásfoglalása

A jegyelovetel.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz (853/2011. sz. ügy)

 

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület elõtt 853/2011. számon bejelentett panaszt a Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben, megtárgyalta, majd 2011. július 13-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül, elfogadta a Tanácsadó Testület egyhangú véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

A jegyelovetel.hu domain delegálására vonatkozó igény az Unidomain Kft. számára teljesíthetõ.

 

Indokolás:

A jegyelovetel.hu domain nevet a Unidomain Kft. („Panaszolt”) prioritás nélkül igényelte 2011. április 6-án.

Az igénylés ellen az Aukció Hungary Bt. („Panaszos”) élt kifogással és a Domain Regisztrációs Szabályzat 9. pontja alapján kérte az igénylés felfüggesztését illetõleg visszavonását. A kifogásban a Panaszos elõadta, hogy 2004 óta használja az igényelt domain névhez állítása szerint megtévesztésig hasonló „jegyelõvétel.hu” domain nevet, és amennyiben az igénylés teljesíthetõ lenne, a felhasználók megtévesztésére kerülne sor. Álláspontja szerint a domain delegálása „az Internet használóiban azt a látszatot keltheti, hogy a domain és annak mögöttes jelentéstartalma egymással összefüggésbe hozható, vagyis a domain alatt az Aukció Hungary Bt. jegyelõvétel.hu internetes megjelenését könnyedén összetéveszthetnék a kérdéses jegyelovetel.hu alatt elhelyezendõ tartalommal”.

A Panaszolt válaszában elõadta, hogy nem a Panaszos használja a domain nevet, hanem a Tex Hungary Kft. Hivatkozott továbbá arra, hogy a Panaszos is igényelt már olyan domain nevet, amelyet más ékezetes formában használt.

A TT nem fogadta el egyik fél érvelését sem az alábbiak szerint.

Önmagában az, hogy a „jegyelõvétel” domain név ékezetes és ékezet nélküli formában is megtalálható az interneten nem jelenti azt, hogy az ékezet nélküli formát regisztráló vállalkozás megtévesztené a felhasználókat. A megtévesztésnek (és a Panaszos által hivatkozott tisztességtelen versenycselekménynek) feltétele, hogy a fogyasztók (felhasználók) az egyéb jogvédelmet nem élvezõ kifejezést azonosítsák a használóval. Ez a jelen esetben nyilvánvalóan nem áll fenn, az Aukció Bt. tevékenysége nem azonosítható a „jegyelõvétel” kifejezéssel, és a Panaszos erre vonatkozó bizonyítékot sem csatolt.

Az azonban, hogy a Panaszos nem közvetlenül a domain használója, nem eredményezné a Panasz elutasítását. A Panaszolt egyéb érdemi védekezése tekintetben a TT megjegyzi, hogy nincs relevanciája annak, hogy a Panaszos milyen magatartást tanúsít egyéb domain nevek tekintetében, mert a jelen eljárás csak a „jegyelovetel.hu” domain név delegálhatóságára vonatkozik.

Annak ellenére, hogy a Panaszolt erre érdemi védekezésében nem hivatkozott, a TT azt az alapelvet tartja a jelen esetben alkalmazandónak, hogy a nem prioritásos igények közül (amennyiben az igénylés nem ütközik a DRSZ-be), az idõben korábbi igénylés a teljesíthetõ.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2011. július 13.

 

 A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 …………………………………………………
dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár
Sk.