Eseti állásfoglalások

A jegy.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete

A Tanácsadó Testület 29/2000. (VIII. 30)
Állásfoglalása

 

A jegy.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan
bejelentett panasz

 

tárgyában

A Tanácsadó Testület elõtt 321/2000. ügyszámon
bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta. A Szervezeti és
Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2000.
augusztus 30.-i ülésén 4 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási
rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény
csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület
többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

A JEGY.hu domain név vonatkozásában a Tanácsadó
Testület a JEGY.HU Virtuális Utazási Szolgáltató Központ Kft.
felülvizsgálati kérelmét nem tartja megalapozottnak, miután az Igénylés
nem alapoz meg prioritásos igényt.

Indokolás:

A Tanácsadó Testület az 1/2000 (IV. 5.) sz.
állásfoglalás 4.6. pontjában korábban kimondta, hogy amennyiben a
cégiratok igazolják, hogy a Cégbíróság az igénylõ nevét illetve
rövidített nevét úgy jegyezte be, hogy az ténylegesen tartalmazza a .hu
elemet, úgy a Delegációs és Regisztrációs Szabályzat szerint prioritást
csak a .hu betûsorozatot is tartalmazó név vonatkozásában szerezhet.

A prioritásos igény elismerése iránti felülvizsgálati
kérelem mellett az Igénylõ panaszában arra is hivatkozott, hogy jelentõs
anyagi kiadásokat eszközölt a jegy.hu domainre épülõ image
megtervezésére: logot, névjegykártyát, szórólapok készítését kezdte el,
amelyek jelentõs anyagi kiadásokkal jártak. A Tanácsadó Testület a
4/2000. (V. 10.) sz. állásfoglalásában ezzel kapcsolatban azt is
részletesen kifejtette, hogy az egyes ötletek, spekulációk, jövõben
keletkezõ potenciális keresletre alapító tervek – meghatározott, az
iparjogvédelem hatálya alá tartozó és speciális többlet feltételeket
teljesítõ kört kivéve – nem élveznek jogvédelmet. Az ilyen igénylések
nem élveznek egymással szemben elsõbbséget, még abban az esetben sem, ha
az igénylõ igazolja, hogy jelentõs befektetéseket hajtott végre a domain
név megszerzése érdekében és e befektetésekbõl eredõen anyagi érdeke
fûzõdik a teljesítéshez.


Végezetül a Tanácsadó Testület a korábbi 1/2000
(IV.5.) sz. állásfoglalására hivatkozva megjegyzi, hogy – amennyiben ezt
kéri – az Igénylõ prioritásos igénye megállapítható a jegy-hu.hu illetve
a jegyhu.hu domain név vonatkozásában.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag
fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az
Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (

www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében
közzétételre kerül.

Budapest, 2000. augusztus 30.

A Tanácsadó Testület nevében:

Dr. Verebics János

Elnök

Sk.

Dombi Gábor

Titkár

Sk.