Eseti állásfoglalások

A hvsv.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület  13/2005. (X. 10.) sz. Állásfoglalása

A hvsv.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(679/2005 sz. ügy)

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület elõtt a 679/2005 számon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2005. október 10-i ülésén 6 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

A Virtual Playground Kft. hvsv.hu domain vonatkozásában benyújtott igénylése teljesíthetõ.

 

Indokolás:

 

A tárgyi ügyben a Big Fish Kft. regisztrátor útján a HWSW Bt. igényelte a Tanácsadó Testület eljárását. A HWSW Bt. panaszos kifogásában kérte az igénylõ „eltiltását” a delegálástól arra hivatkozva, hogy a hwsw.hu domain alatt hosszabb idõ óta online informatikai hírmagazint üzemeltet, amely a hazai tartalomszolgáltatásban „jól felépített brand”, havi látogatóinak számát tekintve a legnagyobb hazai online informatikai hírszolgáltató. A panaszos szerint érdekeit sérti a tárgyi domain másnak történõ delegálása „a névhasonlóság és kiejtésbõl adódó egyezõség” miatt. A panaszos szerint az igénylõ pornográf tartalmat is szolgáltat, így a delegálás esetén számára elfogadhatatlan állapot állna elõ; elõadta a panaszos továbbá azt, hogy a delegálás az elütések miatt jelentõs forgalomtól fosztaná meg.

A kifogással kapcsolatos véleményében a Virtual Playground Kft. elõadta, hogy „a hvsv elnevezésre sem védjegye nincs a panaszosnak, sem kereskedelm neve nem azonos” azzal, továbbá azt, hogy tevékenységének elenyészõ hányada kapcsolatos pornográf tartalommal. Az igénylõ tájékoztatása szerint az oldalon a hódmezõvásárhelyi sakkversenyek számára kíván fórumot teremteni.

A Testület azt vizsgálta, teljesíthetõ-e a Virtual Playground Kft. idõrendben elsõként nyilvántartásba vett igénye.

A Szabályzat 2.2.2. pontja szerint „nem választható és használható olyan domain név, amely jelentéstartalmára nézve és/vagy használatára nézve gyaníthatóan

a) jogellenes, vagy

b) megbotránkozást, félelmet keltõ, vagy

c) megtévesztõ.”

A megjelölés a TT álláspontja szerint nyilvánvalóan nem megbotránkozást, félelmet keltõ, így adott esetben csupán a jogellenesség és a megtévesztõ minõség vizsgálandó.

A Tanácsadó Testület elõtti eljárásban a Virtual Playground Kft. valószínûsítette, hogy tevékenysége során a domaint a panaszostól eltérõ, nem összetéveszthetõ tartalom szolgáltatására kívánja használni. Ez a Szabályzat 2.2.2. c) pontja szerinti minõsülést önmagában nem zárja ki, ám a Testület értékelése során figyelemmel volt arra, hogy az elütés, elgépelés lehetõsége a magyar felhasználók által használt billentyûzetkiosztás esetén a jelen esetben nem valószínû. Ezen körülmények figyelembevételével a Testület álláspontja szerint a 2.2.2. c) pontja szerinti megtévesztõ helyzet kialakulása adott esetben nem gyanítható.

A Tanácsadó Testület felhívja az igénylõ figyelmét, hogy a valószínûsítettõl eltérõ használat nyomán a 2.2.2. c) pont szerint minõsülõ helyzet elõállhat, amely esetben a Szabályzat által elõírt eljárások és intézkedések alkalmazhatók.

 Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2005. október 10.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.