Eseti állásfoglalások

A hvgklub.hu domain név regisztrációjával kapcsolatos állásfoglalás kérés

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete

 

A Tanácsadó Testület
61/2000. (XI. 29.) Állásfoglalása

A hvgklub.hu domain név
regisztrációjával kapcsolatos
állásfoglalás kérés

tárgyában

A Tanácsadó Testület elõtt
570/2000. ügyszámon iktatott
állásfoglalás kéréseket a
Tanácsadó Testület megvizsgálta. A Szervezeti
és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti
rendben megtárgyalta, majd 2000. november 29.-i
ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ
szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ tagok
egységes ‘igen’ szavazatával,
különvélemény csatolásának
igénye nélkül elfogadta a
Testület többségi véleményét
kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

A kérdéses domain név az
Igényl ProcySoft Bt. számára nem adható
használatba.

Indokolás:

A GTS Datanet a ProcySoft Bt. által
hvgklub.hu domain névre benyújtott igényt, valamint
az igénylés ellen a HVG Rt. jogi képviselje
útján benyújtott panaszt terjesztette
állásfoglalás kérés végett a
Tanácsadó Testület elé.

A Tanácsadó Testület egyet
ért az Igénylõ azon
megállapításával, hogy az általa
igényelt domain név ‘nagyon könnyen
megjegyezhet, könnyû kiejteni és nagyon dallamosan
cseng.’ Könnyû megjegyezhetõségét nagyban
elõsegíti, hogy a HVG Kiadói Rt. ezen a néven a
kiadói Rt. által széles körben
közismertté tett, az Rt. profiljához szorosan
kötõdõ szolgáltatást nyújt. A HVG
mozaikszó védjegyoltalom alatt áll, ám – a
TT álláspontja alapján – a HVGKlub szó, mint
az Rt. speciális szolgáltatására
utaló, azzal összeforrott jelentés megnevezés
önmagában is jogi oltalomban részesül, az Rt.-n
(vagy az arra feljogosítottakon) kívül más
jogszerûen nem használhatja. Jogszerû használatot
valószínûsítõ dokumentumot Igénylõ nem
csatolt, a HVG Rt. jogi képviselje útján pedig az
igénylést megkifogásolta, a használatba
adás ellen kifejezetten tiltakozott.

Jelen Állásfoglalást a
Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el,
különvéleményt egyik Testületi Tag sem
kívánt csatolni. Az Állásfoglalás
szövege a Tanácsadó Testület weboldalán
(

www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében
közzétételre kerül.

Budapest, 2000. november 29.

A Tanácsadó Testület
nevében:

Dr. Verebics János

Elnök
Sk.

Dombi Gábor

Titkár
Sk.