Eseti állásfoglalások

A hoba.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Internet Szolgáltatók Tanácsa

Alternatív Vitarendezõ Fórum

INFOMEDIÁTOR
Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó
Testülete

 

 

A
Tanácsadó Testület 10/2015. (VII. 10.) sz. Állásfoglalása

 

A
hoba.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(974/2015. sz. ügy)

 

tárgyában

 

 

A
Tanácsadó Testület elõtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó
Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti
rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok
egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta
a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

A hoba.hu domain a Simonics Kft. számára
nem delegálható.

 

Indokolás:

 

A “hoba.hu” domain igénylõje a
Simonics Kft. volt. A domain regisztrátora (Intrex-Hosting Kft.) a
Tanácsadó Testület elé utalta az ügyet, mert a Nyilvántartó észlelte, hogy létezik
egy 002816510 lajstromszámú közösségi védjegy a Holzbau Schmid GmbH neve alatt
többek között építési szolgáltatások vonatkozásában is.

Az igénylõ nevében dr. Kürti
Júlia által adott vélemény szerint a „HOBA” egy mozaikszó, mely a „Hordozható
Babázós” kifejezésbõl eredeztethetõ. Elmondása szerint az igénylõ 2015-ben
tervezi a védjegy bejelentését a 24. áruosztályba, textilipari termékek kis- és
nagykereskedelmére, mely áruosztályban ilyen szóvédjegy nem élvez oltalmat. Elõadta
még, hogy a Holzbau Schmid GmbH & Co. KG építõipari tevékenységgel
foglalkozik, amit Magyarország területén nem végez, „HOBA” védjegye is
építõipari áruosztályokra vonatkozik. Ezen tények fényében nem látta
összetéveszthetõnek a „HOBA” kifejezést tartalmazó domaint, azt babaáruk
forgalmazásával kapcsolatban bejegyezhetõnek találta (még akkor is, ha a
Holzbau Schmid GmbH & Co. KG Magyarországon is terjeszkedni kezdene).

 

A Tanácsadó Testület a
Regisztrációs Szabályzat 2.2. pontjában foglalt kizáró okok meglétét vizsgálta.
Eszerint nem választható olyan domain, amely jelentéstartalmára vagy
használatára nézve gyaníthatóan: jogellenes; megbotránkozást vagy félelmet
keltõ; vagy megtévesztõ.

 

A Tanácsadó Testület a
nyilvánosan elérhetõ cégkivonatból megállapította, hogy a Simonics Kft. fõ
tevékenységi köre építészmérnöki tevékenység. Honlapjuk kezdõoldalán is
kizárólag ezt, illetve a lovassport-szervezést tüntetik fel. A fent hivatkozott
nyilatkozat ugyan kifejti, hogy a hoba.hu-t az igénylõ baba-textiláruk
vonatkozásában fogja használni, ugyanakkor a Tanácsadó Testület az eset összes
körülményének mérlegelése alapján az alábbiakra jutott.

Tekintve, hogy a Simonics Kft.
cégbírósági fõtevékenysége, és weblapjuk alapján eddigi gyakorlati tevékenysége
is elsõsorban az építészet, a nyilatkozat ellenére gyanítható, hogy az építészettel
kapcsolatosan is használni fogják a „hordozható babázós”
szókapcsolatból képzett nevet. A védjegy meglehetõsen sajátos, ezért a részben
leíró jellegû, más mozaikszavaknál erõsebb megkülönböztetõ képességgel bír. De
a fogyasztókban is keletkezhet olyan megtévesztõ asszociáció a hoba.hu kapcsán,
amely az elsõsorban építészettel foglalkozó Simonics Kft.-t a védjegyjogosulttal
egy gazdasági kapcsolati körbe tartozónak véli.

 

A TT vizsgálata során azt is
megállapította, hogy az Európai Unió területén, Németországban van egy
gyermek-textil anyagokkal, filcekkel és kreatív hobbival foglalkozó
textilkereskedõ cég, amelynek kereskedelmi neve szintén HOBA, és amely az egész
Unióba szállít termékeket. Ezért textilárukkal kapcsolatosan sem szerencsés e
név védjegybejelentési terve, illetve gyaníthatóan megtévesztheti a
fogyasztókat, ha a Simonics Kft. épp HOBA név alatt forgalmaz gyermekkel
kapcsolatos textilterméket.

 

A
fentiek alapján a Tanácsadó Testület a rendelkezõ részben foglaltak szerint
döntött.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület
egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni.
Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (
www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében
közzétételre kerül.

Budapest,
2015. július 10.

 

A
Tanácsadó Testület nevében:

 

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.