Eseti állásfoglalások

A hirdetes.hu domain névre bejelentett igények

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete

A Tanácsadó Testület 26/2000. (VIII. 30.)
Állásfoglalása

A hirdetes.hu domain névre bejelentett igények

tárgyában

A Tanácsadó Testület elõtt 19/2000., 165/2000,
258/2000. ügyszámon iktatott állásfoglalás kéréseket a Tanácsadó
Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat szerinti
rendben megtárgyalta, majd 2000. augusztus 30.-i ülésén 4 tag
jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ tagok
egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül
elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ
jelen eseti Állásfoglalást.

A Tanácsadó Testület felkéri a Regisztrátort
(Hungary Network), hogy az Igénylõ Hirdetés Kft.-t az idõszaki lap
bejegyzését tanúsító közigazgatási határozat eredeti példányának,
valamint cégbejegyzési végzése eredeti példányának bemutatására hívja
fel, s ezek másolatát a TT felé legkésõbb 2000. szeptember 15. napjáig
küldje meg. A TT a Hirdetés Kft. és Hirdetés Bt. igényei közötti
elsõbbségi jog vonatkozásában csak ezek birtokában tud állást foglalni,
ugyanakkor megállapítja, hogy a MediaComm igénylése (feltéve, hogy a
névhasználatra a szabályzat szerinti prioritás alapján valamely, az
elõbb említett cég igényt tarthat) nem teljesíthetõ.

Indokolás:

 

A Hirdetés Kft. igénylésével kapcsolatos 19/2000.
számú állásfoglalás kérést a Hungary Network, a Hirdetés Kft.
igénylésével kapcsolatos 165/2000. számú állásfoglalás kérést az
Interware, a MediaComm igénylésével kapcsolatos 258/2000. számú
állásfoglalás kérést a Hungary Network terjesztette a tanácsadó Testület
elé.

A Hirdetés Szolgáltató Betéti Társaság prioritásos
igényléséhez mellékelte a Fõvárosi Bíróság, mint Cégbíróság Végzését,
mely a gazdasági társaság a cégjegyzékbe 2000. Március 10. Napján
történõ bejegyzését tanúsította.

A Hirdetés Kft. ugyancsak prioritásos igénnyel élt,
arra is hivatkozva, hogy részükre 2000.02.11-én javukra a NKÖM idõszaki
lapot jegyzett be. Ugyanakkor a cégnyilvántartás szerint Magyarországon
Hirdetés Korlátolt Felelõsségû Társaság nem létezik, számos gazdasági
társaság nevében azonban – elsõ sorban a tevékenység jellegére utaló
módon – a szó megtalálható.

A MediaComm a névhasználati jog vonatkozásában
elsõbbséget biztosító igazolást, dokumentumot igényléséhez nem
mellékelt.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület
egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt
csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán
(

www.nic.hu/tt) teljes
terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2000. augusztus 30.

A Tanácsadó Testület nevében:

Dr. Verebics János

Elnök

Sk.

Dombi Gábor

Titkár

Sk.