Eseti állásfoglalások

A hirado.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete

A Tanácsadó Testület 34/2000. (IX. 27.)
Állásfoglalása

A hirado.hu domain név regisztrációjával
kapcsolatosan bejelentett panasz

tárgyában

A Tanácsadó Testület elõtt 326/2000. ügyszámon
bejelentett igénylést a Tanácsadó Testület megvizsgálta. A Szervezeti és
Eljárási Szabályzat szerinti rendben megtárgyalta, majd 2000. szeptember
27-i ülésén 4 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a
jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény
csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület
többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

A hirado.hu domain név vonatkozásában a Tanácsadó
Testület az Imosoft Számítástechnikai Könyv-Zenemû Lapkiadó és
Kereskedelmi Kft. igényét nem tartja teljesíthetõnek, miután a Magyar
Televízió Rt.-nek, valamint a Duna Televízió Rt-nek több védjegye van
bejegyezve. A domain név másnak való delegálása ezért jogszabályt
sértene.

Indokolás:

Az Imosoft Számítástechnikai Rt. igénylését a
regisztrátor Déltáv Rt. a Regisztrációs Szabályzatra hivatkozva nem
teljesítette. Az igénylõ fenntartotta az igénylését arra hivatkozva,
hogy a ‘hiradó’ szó egy általános közszó. A Tanácsadó Testület
gyakorlata szerint, a védjegyek más által domain névként történõ
használata védjegybitorlást valósítana meg, ezért az ilyen igényléseket,
mint gyaníthatóan jogszabályba ütközõeket a regisztrátoroknak vissza
kell utasítaniuk. Az igénylés teljesítésének megtagadásakor tehát a
Déltáv Rt. a Regisztrációs Szabályzatnak megfelelõen járt el.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület
egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt
csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán
(

www.nic.hu/tt) teljes
terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2000. szeptember 27.

A Tanácsadó Testület nevében:

Dr. Verebics János

Elnök
Sk.

Dombi Gábor

Titkár
Sk.