Eseti állásfoglalások

A hetihetes.hu domain név regisztrációjával kapcsolatos állásfoglalás kérés

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete

 

A Tanácsadó Testület
66/2000. (XI. 29.) Állásfoglalása

A hetihetes.hu domain név
regisztrációjával kapcsolatos
állásfoglalás kérés

tárgyában

A Tanácsadó Testület elõtt
535/2000. ügyszámon iktatott
állásfoglaláskérést a
Tanácsadó Testület megvizsgálta. A Szervezeti
és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti
rendben megtárgyalta, majd 2000. november 29-i
ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ
szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ tagok
egységes ‘igen’ szavazatával,
különvélemény csatolásának
igénye nélkül elfogadta a
Testület többségi véleményét
kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

Az igénylés nem
teljesíthetõ.

Indokolás:

 

A Tanácsadó Testület 5/2000
(V.24.) Elvi Állásfoglalásában egy
alkalommal már foglalkozott a hetihetes.hu domainnév
kapcsán beérkezõ igénylések
kérdésével. Az Elvi
Állásfoglalás kimondta, hogy a közismert
televíziós mûsor címével egyezõ hetihetes.hu
domainnév vonatkozásában prioritásos
jogokkal csak az RTL Klub televízió rendelkezik.

A most a Satrax-Net Kft., mint Regisztrátor
kezdeményezésére az 535/2000. számon TT
elé került
állásfoglaláskérés szerint a domain
névre korábban igényt bejelentett Dragon és
Társai Bt. sérelmezte, hogy korábbi igénye
elutasításra került, miközben ifj Fekete Ferenc
nem prioritásos igénylésként
benyújtott igénylése a kéthetes
várólistán megjelent. A Bt. továbbra is
kéri a domain név részére
történõ használatba adását.

A TT egyik igénylést sem tartja
teljesíthetõnek. Az 5/2000. (V.24.) Elvi
Állásfoglalásban kifejtettekkel összhangban
megállapítja, hogy az igényelt domain név
szerzõi jogi védelem alatt álló, egyedi mû
(televíziós msor) címével egyezik. A
névhasználat vonatkozásában az RTL Klub
kizárólagos jogokkal rendelkezik. Egyik igénylõ sem
csatolta igényléséhez az RTL Klub õt a
névhasználatra feljogosító
nyilatkozatát. Ennek hiányában pedig az
igénylések teljesítése jogellenes lenne,
azokat a Delegációs és Regisztrációs
Szabályzat 5.6 pontja értelmében vissza kell
utasítani.

Jelen Állásfoglalást a
Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el,
különvéleményt egyik Testületi Tag sem
kívánt csatolni. Az Állásfoglalás
szövege a Tanácsadó Testület weboldalán
(

www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében
közzétételre kerül.

Budapest, 2000. november 29.

A Tanácsadó Testület
nevében:

Dr. Verebics János

Elnök
Sk.

Dombi Gábor

Titkár
Sk.