Eseti állásfoglalások

A hansgrohe.hu domain név kapcsán bejelentett igény

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete

A Tanácsadó Testület 46/2000. (X. 18.)
Állásfoglalása

A hansgrohe.hu domain név kapcsán bejelentett
igény

tárgyában

A Tanácsadó Testület elõtt 362/2000. ügyszámon
iktatott állásfoglalás kérést a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a
Szervezeti és Eljárási Szabályzat szerinti rendben megtárgyalta, majd
2000. október 18.-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti
szavazási rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával,
különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a
Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

A hansgrohe.hu domainnek a Hansgrohe Kft-n
kívüli, a névhasználati jogosultságát nem igazoló igénylõ általi
használata gyaníthatóan megtévesztõ volna; a domain a Hansgrohe Kft.
számára delegálandó.

Indokolás:

Az iratok tanúsága szerint az 1.0 Stúdió
Szolgáltató Bt. 2000. július 19-én igényelte a hansgrohe.hu domain
nevet, a Hansgrohe Kft. 2000. augusztus 4-én – a Regisztrációs
Szabályzat 14.2 b) pontjában meghatározott határidõn túl – prioritással
kérte a domain számára történõ delegálását. A Hansgrohe Kft. igénye a
Regisztrációs Szabályzat 13.1 a) pontja alapján prioritással
rendelkezik, míg az 1.0 Stúdió Szolgáltató Bt. névhasználati
jogosultságot nem igazolt.

A Tanácsadó Testület 6/2000 (V.24.) Elvi
Állásfoglalásában foglaltak, különösen az Állásfoglalás 2.5 pontjában
kifejtett indokok alapján a névhasználatot nem igazoló igénylõ általi
használat gyaníthatóan megtévesztõ volna; a domain a Regisztrációs
Szabályzat szerint prioritással rendelkezõ igénylõ számára
delegálandó.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület
egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt
csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán
(

www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2000. október 18.

A Tanácsadó Testület nevében:

Dr. Verebics János

Elnök
Sk.

Dombi Gábor

Titkár
Sk.