Eseti állásfoglalások

A gibidi.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.


 

A Tanácsadó Testület 08/2005. (VI.07.) Állásfoglalása

 

A gibidi.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

 

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület elõtt a 674/2005. ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2005. június 7-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

A gibidi.hu domain Koltay Péter e.v. használatába nem adható.

 

 

Indokolás:

A 674/2005. sz. ügyben Koltay Péter e.v. (regisztrátora: Big Fish Internet-technológiai Kft.) a gibidi.hu domain név delegálását igényelte, prioritás nélkül. Az igény ellen a Masco Kft. (regisztrátora: Inter.net Magyarország Kft.) a Szabályzatban elõírt határidõn belül nyújtott be kifogást.

A panaszt tevõ kifogásában elõadta, hogy a Masco Kft. a GI.BI.DI. Continental S.p.A. kizárólagos magyarországi képviselõje és meghatalmazottja. Kifejtette, hogy álláspontja szerint az igénylõ a Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.1. pontját megsértve járt el, és a szóban forgó domain név használata az általa képviselt GI.BI.DI. Continental S.p.A. névhez való jogát és belföldön megszerzett jó hírnevét sértené, valamint a tisztességtelen verseny tilalmába ütközik. Az Európai Bizottság 874/2004. sz. rendeletének 21. cikkére hivatkozással elõadta, hogy véleménye szerint az igénylõ rosszhiszemûen járt el a domain igénylésekor. Nyilatkozatához védjegy lajstromkivonatot, meghatalmazást, valamint védjegyhasználati szerzõdést mellékelt.

Az igénylõ elõkészítõ iratot nem nyújtott be a Tanácsadó Testület elé.

A Tanácsadó Testület megállapította, hogy GI.BI.DI. Continental S.p.A. a Belsõ Piaci Harmonizációs Hivatalnál 1525872 lajstromszám alatt érvényes védjegyoltalommal rendelkezik a GiBiDi színes, ábrás megjelölés vonatkozásában. Továbbá, hogy az igényelt domain név a védjegy szóelemével azonos.

A Domain Regisztrációs Szabályzat 2.2.2 pontjában foglalt rendelkezés értelmében nem szerezhetõ olyan domain név, amely használatára nézve gyaníthatóan jogellenes illetve megtévesztõ.

A szóban forgó domain név igénylése a Domain Regisztrációs Szabályzat jelzett bekezdésének idézett pontjába ütközik. Sérti a GI.BI.DI. Continental S.p.A. védjegy jogosultságát. Az igénylõ a védjegy használatára nézve a jogosult engedélyével nem rendelkezik. Vélelmezhetõ, hogy a domain használatára gazdasági tevékenység körében kerülne sor, figyelemmel arra, hogy az igénylõ egyéni vállalkozó. Az ebben a körben történõ jogosulatlan használattal igénylõ a Vt.  27. § bekezdésébe ütközõ védjegybitorlást valósítana meg.

Mindezek alapján az igényelt domain név a kérelmezõ részére nem delegálható.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2005. június 7.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 

 

Dr. Verebics János

Elnök

Sk.

Dombi Gábor

Titkár

Sk.