Eseti állásfoglalások

A fontana.hu domain név kapcsán bejelentett igény

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete

A Tanácsadó Testület 22/2000. (VIII. 30.)
Állásfoglalása

A fontana.hu domain név kapcsán bejelentett
igény

tárgyában

A Tanácsadó Testület elõtt 318/2000. ügyszámon
iktatott állásfoglalás kérést a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a
Szervezeti és Eljárási Szabályzat szerinti rendben megtárgyalta, majd
2000. augusztus 30.-i ülésén 4 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti
szavazási rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával,
különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a
Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

A TT javasolja a Regisztrátornak, hogy a 8/2000
(VIII.9.) Elvi Állásfoglalásban foglaltak szerint az igénylõt hívja föl
esetleges bizonyítékainak becsatolására, névhasználati jogának
igazolására. Amennyiben az igazolás nem történik meg igénye alappal
utasítható vissza.

Indokolás:

A panaszos korábbi, nem prioritásos kérelmét a
Regisztrátor a miatt utasította vissza, hogy az igényelt domain név
vonatkozásában több ilyen védjegyet már lajstromozták. A panaszos a
döntés felülvizsgálatát kérte arra hivatkozással, hogy a nevet
betûtervezõ stúdiója részére kéri, amelynek cégbejegyzése folyamatban
van, illetve állítása szerint a ‘FONTANA’ számos betûcsaládja már
szabadalmi oltalom alatt áll külföldön, amit egy neves amerikai
betûforgalmazó cég védetett le.

A rendelkezésre álló iratok mást illetõ
védjegyjogosultságra vonatkozó adatot nem tartalmaznak.

Amennyiben a ‘FONTANA’ név valóban más jogosultat
illetõ védjegy oltalom alatt áll, úgy részére a domain név
nem adható ki.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület
egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt
csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán
(

www.nic.hu/tt) teljes
terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2000. augusztus 30.

A Tanácsadó Testület nevében:

Dr. Verebics János

Elnök

Sk.

Dombi Gábor

Titkár

Sk.