Eseti állásfoglalások

A fidesz-web.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület  22/2006. (XI. 28.) sz. Állásfoglalása

A fidesz-web.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(722/2006 sz. ügy)

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület elõtt a 722/2006 számon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2006. november 28-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

A fidesz-web.hu domain név számára nem delegálható.

 

Indokolás:

 

A felsorolt domain delegálását (regisztrátora: 1B Telekom Kft.) igénylõ 2006. szeptemberében kérelmezte, prioritás nélkül. Az igény ellen a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség kifogást terjesztett elõ a Tanácsadó Testületnél. 

 

A Fidesz – Magyar Polgári Szövetség bejelentette igényét a domain névre. Beadványának mellékleteként benyújtotta az Országgyûlés 2006. május 16-ai alakuló ülésérõl készült parlamenti jegyzõkönyvet.

 

Az Igénylõ a Tanácsadó Testület felhívására nyilatkozatot nyújtott be, amelyben kifejtette, hogy a fidesz-web szóösszetétel semmilyen formában nem áll védjegyoltalom alatt. A domain névvel mûködtetett oldalt a „finom italok déli gyümölcsökbõl, egyszerûen, szabadon a web”-en tartalommal kívánja megtölteni, ahol elsõsorban koktélok és más italok receptjeit, fotóit tenné közzé. Ez tudomása szerint nem jogszabályba ütközõ magatartás és álláspontja szerint nem is megtévesztõ. Nyilatkozata alátámasztására garanciát vállalt arra, hogy a web oldalt 2 éven keresztül kizárólag ezzel a témával kapcsolatos információval mûködteti majd. Domain igénylését ennek megfelelõen fenntartotta.  

 

A Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.2 pontja alapján nem választható és használható olyan domain név, amely jelentéstartalmára nézve és/vagy használatára nézve gyaníthatóan

a) jogellenes, vagy

b) megbotránkozást, félelmet keltõ, vagy

c) megtévesztõ.

 

A Tanácsadó Testület megállapította, hogy a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség jogosult javára két, a fidesz kifejezést tartalmazó, érvényes oltalommal bíró megjelölés található a Magyar Szabadalmi Hivatal védjegy lajstromában.

 

A megnevezés használata az alábbiak alapján gyaníthatóan jogellenes. A Ptk. 75. § (1) (2) továbbá, 77. § (4) bekezdései alapján a névviselési jog sérelmét jelenti a más – így a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség mint jogi személy – nevéhez hasonló megnevezés jogosulatlan használata. E tekintetben közömbös, hogy Igénylõ milyen szolgáltatást nyújtana a domain név alatt, mivel a hivatkozott jogszabályhelyek értelmében a névhez hasonló megjelölés engedély nélküli bármilyen formátumú használata tilalmazott.

 

A Tanácsadó Testület továbbá arra az álláspontra jutott, hogy a fidesz megnevezés közismert a lakosság körében, a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség rövidített neveként. A web toldat kizárólag az Internetre való utalásként értelmezhetõ, így a rövidítés értelmezését nem befolyásolja. Az átlag polgár a nevet egyértelmûen a párttal kapcsolja össze, a nevezett honlapon is a Fidesz – Magyar Polgári Szövetséggel kapcsolatos információt keresne. A szóban forgó domain név más általi használata ezért egyúttal megtévesztõ is lenne a fogyasztók számára.

 

Fentiek alapján a domain delegációs kérelem elutasítása indokolt.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2006. november 28.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 

 

 

Dr. Verebics János

Elnök

Sk.

Dombi Gábor

Titkár

Sk.