Eseti állásfoglalások

A festektars.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete

A Tanácsadó Testület 9/2000. (VIII. 23.)
Állásfoglalása

A festektars.hu domain név regisztrációjával
kapcsolatosan bejelentett panasz

tárgyában

A Tanácsadó Testület elõtt 2000. augusztus 16. napján
326/2000. ügyszámon bejelentett Panaszt a Tanácsadó Testület
megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat szerinti rendben
megtárgyalta, majd 2000. augusztus 23.-i ülésén 4 tag jelenlétében, az
SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’
szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül
elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ
jelen eseti Állásfoglalást.

A festektars.hu domain név vonatkozásában
a Renoval Kft. igénye nem teljesíthetõ, miután a panasszal élt javára a Magyar Szabadalmi Hivatal 155 946 számon a Festéktárs
védjegyet 1997. augusztus 18. napjában megjelölt oltalmi idõ kezdettel
lajstromozta. E tény igényének prioritását alapozza meg.

Indokolás:

A festektars.hu domain név vonatkozásában a Renoval
Kft. Igényt nyújtott be a Matávnet Kft.-nél, mint Regisztrátornál. A
bejelentés idõpontjában az Igénylés szerint az elnevezésre vonatkozó
védjegybejelentés még nem bírálta el a Magyar Szabadalmi Hivatal. Az
Elender Internet, mint Regisztrátor útján panasszal élt.
Panaszában kifejtette, hogy javára a Magyar Szabadalmi Hivatal 155 946
számon a Festéktárs megjelölést 1997. augusztus 18. napjában megjelölt
oltalmi idõ kezdettel lajstromozta. A panaszhoz másolatban csatolta a
Magyar Szabadalmi Hivatal 1999. Március 22. napján kelt Védjegyokiratát,
mely a panaszban kifejtetteket alá támasztotta. a domain
névre az Elendernél, mint Regisztrátornál prioritásos igényt nyújtott
be.

prioritásos igénye a Delegációs és
Regisztrációs Szabályzat 13.1.b pontja alapján megalapozott, a
Szabályzatban rögzített követelményeknek megfelel.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag
fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az
Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (

www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében
közzétételre kerül.

Budapest, 2000. május 31.

A Tanácsadó Testület nevében:

 

Dr. Verebics János

Elnök

Sk.

Dombi Gábor

Titkár

Sk.