Eseti állásfoglalások

A erdély.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete

A Tanácsadó Testület 32/2000. (IX. 27.)
Állásfoglalása

A erdély.hu domain név regisztrációjával
kapcsolatosan bejelentett panasz

tárgyában

A Tanácsadó Testület elõtt 145/2000. ügyszámon
bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és
Eljárási Szabályzat szerinti rendben megtárgyalta, majd 2000. szeptember
27-i ülésén 4 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a
jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény
csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi
véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

Az erdély.hu domain név vonatkozásában a
Tanácsadó Testület megállapítja, hogy a rendelkezésre álló adatok
alapján nem tartja indokoltnak a tárgyi domain név delegálásának
megtévesztés miatti megtagadását.

Indokolás:

A Tanácsadó Testület nem látja jogszabályi
indokát annak, hogy az erdély.hu domain név ne kerüljön kiadásra.
Megállapítja, hogy egy jogszabályi rendelkezéssel nem védett földrajzi
név igénylése csak különösen indokolt esetben lehet megtévesztõ. Jelen
esetben a benyújtott kérelemmel kapcsolatban a kérelmet visszautasító
regisztrátor nem adott indokolást arra, hogy az erdély.hu domain névnek,
az igénylõ részére történõ delegálása kapcsán mit tart megtévesztõnek.

Fentiekre tekintettel a Tanácsadó Testület az
erdély.hu domain névnek az igénylõ részére történõ delegálását nem látja
a szabályzat 5.6. pontjába ütközõnek.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület
egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt
csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán
(

www.nic.hu/tt) teljes
terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2000. szeptember 27.

A Tanácsadó Testület nevében:

Dr. Verebics János

Elnök
Sk.

Dombi Gábor

Titkár
Sk.