Eseti állásfoglalások

A diclofenac.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

A Tanácsadó Testület 91/2001.
(VIII. 29.) Állásfoglalása

A diclofenac.hu domain név
regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett
panasz

tárgyában

A Tanácsadó Testület elõtt az
alábbi ügyszámon bejelentett panaszokat a
Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti
és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti
rendben megtárgyalta, majd 2001. augusztus 29-i
ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ
szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ tagok 4 ‘igen’
szavazatával, egy ellenszavazattal,
különvélemény csatolásának
igénye nélkül elfogadta a
Testület többségi véleményét
kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

A diclofenac.hu domain használatba
adható számára. A
diclofenac.hu domain nem adható használatba a Novartis
Hungária Kft. számára.

Indokolás:

A 399. sz. ügyben a
Nyilvántartó a (Szeged),
regisztrátora: Nextra Kft. (létrehozva: 2000. 03. 03.)
és Novartis Hungária Kft. regisztrátora: Nextra Kft
(létrehozva: 2000. 09. 25.) diclofenac.hu domain
név vonatkozásában benyújtott
prioritás nélküli igényeit terjesztette
állásfoglalás kérésére a
Tanácsadó Testület elé.

A ‘Diclofenac’ elnevezés – amely
védjegyoltalommal nem rendelkezik – a diclofenacum kalcium vagy
diclofenacum natricum nevû gyógyszeripari hatóanyagok
nevébõl ered, amely reumás megbetegedések, valamint
egyéb fájdalommal és gyulladással
járó állapotok kezelésére javalt. A
diclofenacum kalcium eredetileg a Voltaren márkanevû
készítmények hatóanyaga volt. E
készítmények szabadalmi oltalma
valószínûsíthetõen lejárt, a
találmány közkinccsé vált.
Ezután a hatóanyag megjelent más, ún.
generikus készítményekben is, például
a szintén Novartis gyártmányú Cataflamban
vagy diclofenacum natricum hatóanyaggal Diclofenac
márkanévvel a Pharmavit Rt. (!) termékeként.

Az ügy elbírálása
szempontjából lényeges körülmény,
hogy egyik igénylõ sem rendelkezik prioritást
megalapozó oltalommal. A Diclofenac márkanevet a Pharmavit
Rt. használja, de delegálási igényt nem
terjesztett elõ. A Novartis Rt-vel szemben viszont
korábban terjesztette elõ igényét.

A Regisztrátor nem köteles, de jogosult
megtagadni a választott domain delegálását
abban az esetben, ha a domain jelentéstartalma és/vagy
használata gyaníthatóan megtévesztõ
helyzetet eredményezne.

Megtévesztõ helyzetet azonban csak akkor
idéz elõ a használat, ha azt az igénylõ
gazdasági tevékenység kapcsán olyan
árukkal kapcsolatosan használja, amelynek
elõállítására, forgalmazására
nem jogosult, illetve ha az a Tisztességtelen piaci
magatartás és a versenykorlátozás
tilalmáról szóló 1996. évi LVII.
törvénybe ütközik. Az Igénylõ
személye nem utal a jelzett termékek – amúgy
engedélyhez kötött – gyártására,
forgalmazására.

Jelen esetben az igényelt domain
delegálása a korábbi igénylõ
számára gyaníthatóan nem eredményez
jogellenes helyzetet, ezért az használatba
adható.

Jelen Állásfoglalást a
Tanácsadó Testület többségi szavazattal
fogadta el, különvéleményt egyik Testületi
Tag sem kívánt csatolni. Az
Állásfoglalás szövege a
Tanácsadó Testület weboldalán (

www.nic.hu/tt) teljes
terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2001. augusztus 29.

A Tanácsadó Testület
nevében:

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor

Titkár
Sk.