Eseti állásfoglalások

A dewa.hu domainnév regisztrációjával kapcsolatos igény teljesíthetõsége (559/2000. sz. ügy)

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

A Tanácsadó Testület 76/2001.
(VIII. 15.) Állásfoglalása

A dewa.hu domainnév
regisztrációjával kapcsolatos igény
teljesíthetõsége (559/2000. sz. ügy)

tárgyában

A Tanácsadó Testület elõtt
559/2000. ügyszámon iktatott
állásfoglaláskérést a
Tanácsadó Testület a Szervezeti és
Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben
megtárgyalta, majd 2001. augusztus 15-i ülésén
5 tag jelenlétében, a SZESZ szerinti szavazási
rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’
szavazatával, ellenszavazat nélkül elfogadta a
Testület többségi véleményét
kifejezõ
jelen eseti Állásfoglalást.

A dewa.hu domainnév az IntraNet Bt.
számára nem regisztrálható.

Indokolás:

Fenti számon a Nyilvántartó
az IntraNet Bt. igénylõnek a dewa.hu domainnév
vonatkozásában benyújtott nem prioritásos
igénylését terjesztette a Tanácsadó
Testület elé. Ezt megelõzõen a TT titkársága
útján felkérte Igénylõ
regisztrátorát, az Alba Internet Kft-t, hogy küldje
meg az igényléshez kapcsolódó dokumentumokat
a titkárság címére, valamint
tájékoztassa az Igénylõt a TT elé
utalásról, s amennyiben az Igénylõ
véleményezni kívánja az ügyet, ill.
rendelkezik a véleményét
alátámasztó dokumentumokkal, küldje meg azokat
is. A rendelkezésre álló határidõn
belül ilyen dokumentumok megküldésére nem
került sor.

A Tanácsadó Testület
megállapította, hogy az igénylés
benyújtásának idõpontjában hatályos
Regisztrációs Szabályzat alapján a Dewa
Ipari Festõberendezést Gyártó és
Forgalmazó Kft. (a cég rövidített
elnevezése: Dewa Kft.) cégnevébõl képezhetõ
a dewa.hu domainnév.

A Dewa Kft. cégnevére az 1997.
évi CXLV. törvény alapján, az ISZT TT azon
alapuló 6/2000. számú elvi
állásfoglalásával összhangban a
cégkizárólagosság elve vonatkozik. Ennek
alapján jogellenes volna a dewa.hu domainnév
használata gazdasági tevékenység
keretében olyan társaság által, amely nem
rendelkezik a névkizárólagosság
jogosultjának felhatalmazásával.

Az igénylõ ill. regisztrátora a TT
titkárságának felszólítása
ellenére sem tett olyan nyilatkozatot, amelynek alapján
valószínûsíthetõ lenne a domain nevek
használatának jogszerûsége.

A fentiek alapján a TT
megállapította, hogy a dewa.hu domainnév az
IntraNet Bt. részére nem regisztrálható.

Jelen Állásfoglalást a
Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el,
különvéleményt egyik Testületi Tag sem
kívánt csatolni. Az Állásfoglalás
szövege a Tanácsadó Testület weboldalán
(


www.nic.hu/tt
) teljes terjedelmében
közzétételre kerül.

Budapest, 2001. augusztus 15.

A Tanácsadó Testület
nevében:

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor

Titkár
Sk.