Eseti állásfoglalások

A deon.hu domainnév regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Internet Szolgáltatók Tanácsa
     Tanácsadó
Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 1/2004. (I.30.) Állásfoglalása

A deon.hu domainnév regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz (636/2004. sz. ügy)

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület elõtt 636/2004. számon bejelentett panaszt, a Tanácsadó Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2004. január 30-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül, elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

A deon.hu domain számára delegálandó.

 

Indokolás:

A 636/2004. sz. ügyben a Domainregisztrációs Szabályzat 1.3 pontja alapján, az Inform Média Lapkiadó Információs és Kulturális Kft terjesztett elõ kifogást amiatt, hogy magánszemély a „deon.hu” domain delegálását igényelte.

Hivatkozása szerint a nevezett domain összetéveszthetõségig megegyezik az Inform Média Kft már korábban bejegyzett domainjeivel. (Pl.: haon.hu – Hajdu Online, szon.hu – Szabolcs Online, boon.hu – Borsod Online stb.), amelyek egyben három megyében, közel három éve nyújtott internet- és tartalomszolgáltatás nevei is. Álláspontja szerint a „deon.hu” domain harmadik személy részére történõ nyilvántartásba vétele súlyosan sértené társaságaik gazdasági életét. Kérte a magánszemély kérelmének elutasítását és a domain részére történõ regisztrálását.

ellenkérelmében hivatkozott arra, hogy az általa választott név nem tartozik a védett vagy zárolt nevek körébe, kiválasztása során a Domainregisztrációs Szabályzat útmutatása alapján, kellõ gondossággal járt el. A Debrecen Online rövidítéseként, a „deon.hu” alatt egy hiánypótló, közhasznú linkgyûjteményt illetve késõbb portált kíván kialakítani. Kérte a domain részére történõ kiadását.

A Tanácsadó Testület a nem prioritásos igényt megvizsgálva nem talált olyan adatot amely kizárta volna a kérelem idõrendbeni, normál eljárásban történõ elintézését. Nem talált olyan adatot sem amely alapján a Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.2. pontja szerint megállapítható lett volna az a tény, hogy az igényelt domain név, jelentéstartalmára és/vagy használatára nézve gyaníthatóan jogellenes vagy megtévesztõ lenne, különös tekintettel a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény rendelkezéseire is.

A Tanácsadó Testület véleménye szerint az „on-line” kifejezés valamint ennek rövidített formái az interneten általánosan elfogadott és használt kifejezések, amelyek kizárólagos használatát senki sem igényelheti és e kifejezések sem önmagukban sem valamely összetételben általában nem rendelkeznek olyan különleges felismerhetõséggel, megkülönböztetési képességgel amely révén a kifejezés(ek) használatára csak egyvalaki lehetne jogosult.

Bár a Tanácsadó Testület nem zárja ki a hasonló összetételek egyedi vizsgálatának szükségességét, a konkrét eset vizsgálata és a fenti szempontok mérlegelése után úgy foglalt állást, hogy a tárgyi domain név igénylõ részére történõ delegálása nem ütközik jogszabályba illetve a Domainregisztrációs Szabályzat rendelkezéseibe, ezért a domain számára delegálható.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2004. január 30.

A Tanácsadó Testület nevében:

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.