Eseti állásfoglalások

A csíkisör.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Alternatív Vitarendezõ Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete

 

A Tanácsadó Testület 18/2013 (XII. 30.) sz. Állásfoglalása

 

A csíkisör.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(949/2013. sz. ügy)

tárgyában

 

 

A Tanácsadó Testület elõtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

A csíkisör.hu domain név delegálható az igénylõ magánszemély részére.

 

Indokolás

 

A csíkisör.hu domain nevet magánszemély igényelte („Igénylõ”), amely igénylés ellen szabadalmi ügyvivõi és jogi képviselõje útján a Heineken Romania SA („Panaszos”) emelt határidõben kifogást.

 

A Panaszos a kifogásában arra hivatkozott, hogy a „CIUC PREMIUM” közösségi védjegy jogosultja, sörök áruosztályban. Kifogásában a DRSZ 2.2.1 pontjára hivatkozott, és kifejtette, hogy a hivatkozott pontban szereplõ kitétel, miszerint az igénylõ „kellõ gondossággal” köteles a név kiválasztásakor eljárni, magában foglalta azt a kötelezettséget, hogy az igénylõnek ellenõriznie kellett volna a „CIUC PREMIUM” védjegyet is. Ezt követõen a Panaszos arra hivatkozott, hogy védjegyére tekintettel a csíkisör.hu domain név más részére történõ delegálása megtévesztõ lenne, amit a DRSZ tilt. Részletesen kifejtette a „CIUC PREMIUM” és az ellentartott „csíkisör” kifejezés vizuális, hangzásbeli és koncepcionális hasonlóságot, amelyet példákkal támasztott alá. Analógiaként az UDRP egyik döntésére hivatkozott a dallmayrshop domain tekintetében. Külön felhívta továbbá a figyelmet, egy wikipedia hivatkozással alátámasztva, hogy álláspontja szerint fogyasztói csíkisör néven emlegetik a terméket. Külön hivatkozott továbbá az Európai Közösségek Bírósága (EUB) BMW-döntésére, amely hangsúlyozza, hogy nem lehet a jogszerû védjegyhasználat során sem azt a látszatot kelteni, mintha a védjegy használó és a védjegyjogosult között kereskedelmi kapcsolat állna fenn.

 

Az Igénylõ válaszában cáfolta a Panaszos érveit. Kifejtette, hogy kellõ gondosságot tanúsított a választáskor, sõt, épp a panaszos állításaival ellentétben õ adott védjegybejelentést a Csíki sör kifejezés tekintetében, amely jelenleg folyamatban van. Hivatkozik továbbá arra, hogy a „csíki” kifejezés a termék származására utal, ezért „szabadon használható”, ugyanakkor arra is utal, hogy az esetében még csak nem is a származás miatt került a megjelölés használatra, hanem a „Csíky”/”Csíki” családnév miatt.

 

Az összehasonlíthatóság tekintetében az átlagos magyar internethasználóra hivatkozott, aki szerinte nem keres rá a csak Romániában forgalmazott „CIUC PREMIUM” sörre.

 

A TT elsõként a két név hasonlósága tárgyában foglalt állást, és megállapította, hogy a Panaszos ezzel kapcsolatos érvei és hivatkozásai (továbbá a dallmayr-üggyel vont párhuzam) nem elfogadhatóak. Önmagában a két név között nem áll fenn hasonlóság, a Csík és a CIUC közötti  hasonlóság pedig az azonos földrajzi területre vonatkozik.

Annak ellenére, hogy a panaszos nem hivatkozott közvetlenül rá, a TT vizsgálta, hogy önállósult kereskedelmi névként azonosítják-e a fogyasztók a Panaszos termékét a „csíki sör” kifejezéssel. E tekintetben a Panaszos által csatolt wikipédia idézetet és blogot a TT nem fogadta el.  A TT megállapította, hogy a Panaszos saját marketing céljaira üzemeltet egy „Csíkisör” facebook alkalmazást, azonban ennek tartalma, rajongóinak száma sem bizonyítja azt, hogy a csíki sört és a Premium CIUC sört azonosítanák a fogyasztók.

 

A TT kizárólag a domain név igénylést vizsgálva arra a következtetésre jutott, hogy a „csíkisör.hu” elnevezés igénylõ általi használata mellett nem valószínûsít önmagában az igénylés alapján jogsértést. 

 

A TT álláspontja szerint a fentiekre tekintettel az Igénylõ jogosult a „csíkisör.hu” domain név igénylésére a „first comes first served” elve alapján. Azonban hangsúlyozza, hogy a használat során nem keltheti az Igénylõ azt a látszatot, hogy a Heineken Romania-val bármilyen kapcsolata lenne. Ez utóbbi esetben ugyanis tevékenysége jogszerûsége megkérdõjelezhetõ lenne. Mindaddig azonban, ami nem tesz olyan tartalmat az oldalra, amely arra utalna, hogy a csíkisör.hu domain alatt a CIUC PREMIUM terméket akarja forgalmazni, ez a kérdés nem merül fel.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2013. 12. 30.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 

………………………………………………


dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………………

Dombi Gábor

Titkár
Sk.