Eseti állásfoglalások

A computer.hu domain név a Computer.hu Számítástechnikai Bt. Igénylõ részére prioritással történõ kiadása

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete

 

A Tanácsadó Testület 1/2000. (V. 24.)
Állásfoglalása
A computer.hu domain név a Computer.hu Számítástechnikai Bt. Igénylõ
részére prioritással történõ kiadása tárgyában

 

A Tanácsadó Testület elé az Ingerity Kft., mint
Regisztrátor 2000. április 03. napján (más vitatott igénylésekkel
együtt) terjesztette a Computer.hu Betéti Társaság a computer.hu domain
név prioritásos alapon történõ Igénylését állásfoglalás kérés céljából
(101/2000. ügy).

A Tanácsadó Testület 2000. május 24.-i ülésén 4 tag
jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ tagok
egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül
elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ
jelen eseti Állásfoglalást.

A Computer.hu Betéti Társaságot cégneve alapján
prioritás a Tanácsadó Testület 2/2000. Elvi Állásfoglalásában
részletesen kifejtett indokokra is tekintettel

nem illeti meg,

prioritásos joga csak a teljes rövidített
cégnevet tartalmazó (pl. a computer-hu.hu, illetõleg a computerhu.hu)
domain nevek vonatkozásában áll fenn.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag
fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az
Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes
terjedelmében
közzétételre kerül.

 

Budapest, 2000. május 24.

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor

Titkár
Sk.