Eseti állásfoglalások

A cegesingatlanexpressz.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó
Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 01/2010. (I. 15.) sz. Állásfoglalása

 

a cegesingatlanexpressz.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(814/2009. sz. ügy)

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület elõtt 814/2009. számon bejelentett panaszt a Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2010. január 15-i ülésén 5 tag jelenlétében, a SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül, elfogadta a Tanácsadó Testület egyhangú véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

A Cégtudakozó Plusz Kft cegesingatlanexpressz.hu domain névre vonatkozó igénylése nem teljesíthetõ.

 

Indokolás:

A cegesingatlanexpressz.hu domain nevet a Cégtudakozó Plusz Kft (4028 Debrecen, Hadházi u. 33..) (a továbbiakban „Panaszolt”) igényelte prioritás nélkül 2009. október 13. napján.

Az igénylés ellen az Expressz Magyarország Zrt. (1131 Budapest, Babér u. 7) („Panaszos”) élt kifogással határidõn belül. A panaszos kifejtette, hogy az igénylés teljesítése a Panaszos „EXPRESSZ” védjegye miatt jogszabálysértõ lenne. Elõadta, hogy saját szolgáltatásait az „expressz” utótaggal regisztrálta, és ezeken a felületeken nyújt hirdetési szolgáltatásokat. Például: allasexpressz.hu, aproexpressz.hu, ingatlanexpressz.hu, stb.)

A Panaszolt a panaszra nem reagált.

A Tanácsadó Testület a tények értékelése és az irányadó jogszabályhelyek vizsgálatával, Panaszos érveinek részbeni elfogadása mellett arra a következtetésre jutott, hogy a domain név delegálása Panaszolt számára nem teljesíthetõ. A TT álláspontja szerint az „expressz” szóösszetétel az apróhirdetések piacán egyértelmûen azonosítható a panaszossal és szolgáltatásaival, különösen arra tekintettel, hogy a Panaszos az „ingatlanexpressz.hu” domain név alatt is nyújt szolgáltatást. A TT azonban megjegyzi, hogy önmagában az „expressz” szóvédjegy nem jogosítaná fel arra a Panaszost, hogy minden, a szóösszetételt tartalmazó kifejezés delegálását megakadályozza. A döntését a TT kizárólag az eset összes körülményeit vizsgálva hozta meg, és elsõsorban azt vette figyelembe, hogy a Panaszos tematikusan nyújt olyan szolgáltatásokat az „expressz” utótaggal bõvítve, amelyek kereskedelmi névvé váltak és egyértelmûen a Panaszossal azonosíthatók.

Mindezekre tekintettel alapos okkal feltételezhetõ, hogy a domain Panaszolt részére történõ delegálása sértené vagy kihasználná Panaszos kereskedelmi nevét, vagy gyaníthatóan megtévesztõ lenne.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2010. január 15.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

  

…………………………………………………
dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár
Sk.