Eseti állásfoglalások

A cafe.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u.
18-22.

 

A Tanácsadó Testület  09/2009. (IV. 09.) sz. Állásfoglalása

 a cafe.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(789/2009. sz. ügy)

tárgyában

A Tanácsadó Testület elõtt 789/2009. számon bejelentett panaszt a Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2009. április 9-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, 1 tag tartózkodása mellett 4 tag ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül, elfogadta a Tanácsadó Testület egyhangú véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

A cafe.hu domain delegálására vonatkozó igény a LAFOX Korlátolt Felelõsségû Társaság számára teljesíthetõ.

 Indokolás:

A cafe.hu domain nevet a LAFOX Korlátolt Felelõsségû Társaság (a továbbiakban „Panaszolt”) prioritás nélkül igényelte, 2009. január 14. napján. Az igénylés ellen a Sanoma Budapest Zrt (a továbbiakban: Sanoma) élt kifogással, és kérte a domain delegálásának megtagadását.

A Panaszos elõadta, hogy a cafe.hu domain korábbi jogosultja, a Webgame Bt, 2004. februárjában adásvételi szerzõdés keretében a Sanomára ruházta  domain kezelõi jogát. Valamely adminisztrációs hiba következtében azonban a domain átregisztrációjára a Sanoma nevére nem került sor.  A Panaszos szerint a Webgame Bt elmulasztotta a Sanomát értesíteni arról, hogy az átregisztráció nem történt meg.

Panaszához csatolta a Webgame Bt nyilatkozatát, amelyben az elismeri, hogy a domain átruházásáért járó vételárat a Sanoma megfizette és, hogy hozzájárul a domain Sanoma részére való regisztrációjához.

A Panaszolt LAFOX Kft szerit a Sanomának négy év állt a rendelkezésére, hogy rendezze a domain regisztrációját. Nem tudni mit ért a Sanoma a „valamely adminisztrációs hiba” alatt, de ha a Regisztrátora hibázott úgy ezt vele kell rendeznie, ugyanakkor a nem hiszi, hogy az átruházó Webgame Bt felelõs lenne az átregisztráció elmaradásáért, hiszen ha a Sanoma megvette, kifizette a domaint, akkor neki kellett volna a szükséges lépéseket megtennie.

Felvetette továbbá, hogy a Webgame Bt 2003. december 22-én vette nevére a domaint, és egy hónap múlva el is adta. Mivel a Domain Regisztrációs Szabályzat 1.2.1.4. pontja szerint „Domain delegálása csak valós, azonnali használati igényre történik” megkérdõjelezhetõ, hogy valós és azonnali használatra szóló igénye volt-e a Sanomának, ha a domaint négy évig használatba nem vette?

Utalt arra is, hogy a domain 2008. 09. 29. és 2008. 11. 14. között „felmondás, név zónából törölve” állapotban, majd 2008. 11. 14. és 2009. 01. 14. között törlés elõtti parkolásban volt, e tény nyilvánosan meg lett hirdetve. A Sanomának hónapok álltak rendelkezésére, hogy a helyzetet rendezze, ennek elmulasztásáért mást nem okolhat, csak saját gondatlanságát.

A Tanácsadó Testület (TT) eljárása során megállapította, hogy a nyilvántartásban a cafe.hu a Webgame Bt nevén volt 2003. év óta, majd a regisztrátor 2008-ban felmondta a fenntartást, így a várakozási idõ letelte után, 2009. január 14-én a név felszabadult. Azt követõen a névre több igénylõ is jelentkezett, akik közül idõben az elsõ a LAFOX Kft.

A domain Webgame Bt-tõl a Sanoma részére történõ átadásának a nyilvántartásban nincs nyoma. Az eljárási rend szerint a Sanomának kellett volna jelentkeznie a lemondó nyilatkozat birtokában, hogy a nevére kerüljön a domain. A lemondás 2004. februárjában kelt, azóta öt év telt el intézkedés nélkül.


E helyzetben, jelenleg a TT már irrelevánsnak tartja, hogy a Webgame Bt vagy a Sanoma a domaint milyen céllal szerezte meg, vagy azt miért nem használta. A domain felszabadult, bárki által igényelhetõvé vált, a TT sem jogszabályba, sem pedig a Domain Regisztrációs Szabályzatba foglalt kizáró okot nem lát arra, hogy a Domain Regisztrációs Szabályzat elõírásai szerint a domain delegálása, az idõben elsõ igénylõ, a LAFOX Kft javára megtörténjen.

 

A domain – panaszos által ismertetett – átregisztrációjának elmaradása, ennek okai, az ezért való felelõsség és a jogi következmények vizsgálata nem tartozik a TT kompetenciájába.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület 1 tag tartózkodása mellett 4 tag ‘igen’ szavazatával fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2009. április 9.

 A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

  

…………………………………………………
dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár
Sk.