Eseti állásfoglalások

A buzi.hu domainnév delegálhatósága

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete

A Tanácsadó Testület 8/2000. (VI. 21.)
Állásfoglalása
a buzi.hu domainnév delegálhatóságának tárgyában

A G.A.Y. Kft. mint igénylést vitató harmadik
személy kezdeményezése alapján állásfoglaláskérésre a Tanácsadó
Testület elé került az a kérdés, hogy a Regisztrációs Szabályzat szerint
választható-e a .hu közdomain alá a TVNet Kft-nél mint Regisztrátornál
igényelt ‘buzi’ domain (260/2000. sz. ügy).

A Tanácsadó Testület 2000. június 21-i ülésén 4 tag
jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ tagok
egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül
elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ
jelen eseti Állásfoglalást.

A buzi.hu domainnév a Regisztrációs Szabályzat
5.6 pontjának b) alpontja alapján, mivel az megbotránkozást keltõ,

nem választható.

Az igénylõnek másik nevet kell választania.

Az állásfoglalás indokolása

A Delegációs és Regisztrációs Szabályzat 5.6 pontja
generálisan mondja ki: az Igénylõ nem választhat és nem használhat olyan
domain nevet, amely jelentéstartalmára nézve és/vagy használatára nézve
gyaníthatóan

a) jogellenes, vagy
b) megbotránkozást, félelmet keltõ, vagy
c) megtévesztõ.

Az Igénylõnek ilyen esetben egy másik nevet kell
domainje azonosítására választania.

A Magyar Értelmezõ Kéziszótár (Akadémiai Kiadó,
Budapest, 1992) szerint a ‘buzi’ szó jelentése ‘homoszexuális’, s az
etimológiai tájékoztató szerint az az ugyanilyen jelentésû ‘buzeráns’
szó rövidült alakja, amelynek stílusminõsítése ‘durva’. A Tanácsadó
Testület álláspontja szerint a szóból képzett domain használata
megbotránkozást keltõ lenne, ezért a fentiek szerint határozott.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag
fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az
Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán
(

www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2000. június 21.

A Tanácsadó Testület nevében:

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor

Titkár
Sk.