Eseti állásfoglalások

A boradalom.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Alternatív Vitarendezõ Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete

 

 

A Tanácsadó Testület 30/2011. (IX. 15.) sz. Állásfoglalása

 

A boradalom.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(875/2011 sz. ügy)

tárgyában

 

 

A Tanácsadó Testület elõtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes tag ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

A boradalom.hu magánszemély részére delegálható.

 

 

Indokolás

 

 

A Panaszos, Generál Média Kft.(6800, Könyves Kálmán u. 1.) több, igénylés ellen terjesztett elõ panaszt (azonos tartalommal), többek között a tárgybani boradalom.hu domain névre, amelyet magánszemély („Panaszolt”) igényelt.

 

A Panaszos elõadta, hogy álláspontja szerint az igénylés a „birodalom.hu” domain név érdekeit sértené, tekintettel arra, hogy „egyetlen különbség” az „o” karakter. Elõadta továbbá, hogy az igényelt domainnek nincs a magyar nyelv szerint jelentése, védjegy se, kizárólag azért került sor álláspontja szerint az igénylésre, mert az igényelt név hasonlít az általa használt domain névre.

 

A Panaszolt fenntartotta igénylését, azonban érdemi védekezést nem terjesztett elõ.

 

A Tanácsadó Testület (TT) nem fogadta el a Panaszos érvelését, mert domain névként regisztrálhatók értelmetlen kifejezések is. Ugyanakkor részletesen és minden körülményt figyelembe véve vizsgálta, hogy fennállhat-e a fogyasztók megtévesztésének illetõleg az „elgépelésnek” (typosquatting) a lehetõsége.

 

Minden megtévesztéshez kapcsolódó tárgyú eljárásában hangsúlyozza a TT, hogy a megtévesztést esetrõl-esetre kell vizsgálni. Ahhoz, hogy egy domain név igénylés gyaníthatóan megtévesztõ (és ezáltal jogellenes valamint DRSZ-be ütközõ) legyen, több feltételnek kell együttesen fennállnia. E feltételek közül az elsõ, hogy az igényelt domain névhez hasonlító domain névnek olyan márkanévnek kell lennie, amelyrõl a fogyasztók azonosítják a használót. A „birodalom.hu” esetében ez fel sem merül, hiszen egy egyszerû közszóról van szó, amit bármely kontextusban lehet használni és nem kötõdik a Panaszolt üzleti tevékenységéhez.

 

Az elgépelés (typosquatting) tekintetében a TT elismeri, hogy az ismert és gyakran használt domainek elgépelése nagy számú lehívásokat generálhat. Az elgépeléshez is szükséges azonban az, hogy a felhasználók kifejezetten keressenek egy oldalt vagy szolgáltatást, azaz az elgépelt névnek olyan fokú ismertségre kell szert tennie, amelyet kifejezetten keresnek a felhasználók. Példaként hivatkozik a TT a nemzetközi jogirodalomban is ismert esetekre mint a goggle.com illetve arifrance.com.

 

A Panaszolt magánszemély, így a TT a döntésekor azt is figyelembe vette, hogy nem valószínû, hogy kereskedelmi célra kívánná hasznosítani a Panaszos domain nevéhez hasonlító kifejezést.

 

A fentiekre tekintettel a Tanácsadó Testület állásfoglalása, hogy a domain név a Panaszolt részére delegálható.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2011. 09. 15.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 

…………………………………………………
dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár
Sk.