Eseti állásfoglalások

A baby-line.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

 

A Tanácsadó Testület  6/2007. (II. 5.) sz. Állásfoglalása

a baby-line.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(730/2007. sz. ügy)

tárgyában

 

 

A Tanácsadó Testület elõtt a 730/2006. ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2007. február 5-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

 

A baby-line.hu domain használatába adható.

 

 

Indokolás:

 

A 730/2006. sz. ügyben (regisztrátora: Mobicom Kft.) 2006. november 17-én a baby-line.hu domain név delegálását igényelte, prioritás nélkül. Az igény ellen a Nölken Hygiene Products GmbH (DE) (regisztrátora: Microware Hungary Kft.) a Szabályzatban elõírt határidõn belül nyújtott be kifogást.

A panaszt tevõ kifogásában elõadta, hogy jogosultja a 162.717 lajstromszámú „Babyline” magyar nemzeti védjegynek a 3, 5. áruosztályokban, továbbá a Magyarországon is érvényes oltalommal rendelkezõ IR 833.819 „baby line” ábrás nemzetközi védjegynek a 3, 5, 16. áruosztályokban. Jogi állásfoglalása szerint a domain név regisztrálása esetén az igénylõ védjegybitorlást követne el, a domain igénylés ennélfogva jogellenes, a Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.2 a) pontjába ütközik. Hivatkozott az ún. Védjegy törvény (Vt.) 12. § (1) bekezdés továbbá (2) bekezdés b) pontjára, amelynek rendelkezései szerint, a védjegyjogosult kizárólagos használati joga alapján felléphet bárkivel szemben, aki engedélye nélkül gazdasági tevékenység körében a védjeggyel olyan azonos, vagy hasonló megjelölést használ, amelyet a fogyasztók összetéveszthetnek a védjeggyel az érintett áruk, illetve szolgáltatások azonossága, vagy hasonlósága miatt. Kifejtette, hogy álláspontja szerint a domain név, a közbeékelt kötõjeltõl eltekintve teljesen megegyezik a védjegyekkel, így az átlagos fogyasztó a domain név láttán arra a téves következtetésre juthat, hogy a domain név alatt mûködtetett tartalom a Nölken Hygiene Products GmbH tevékenységéhez kapcsolódik. Ezzel, álláspontja szerint az igénylõ a társaság marketinggel és márkaépítéssel kapcsolatos ráfordításait kívánja rosszhiszemû és tisztességtelen módon kihasználni.

Az igénylõ elõkészítõ iratában elõadta, hogy a domain igénylési eljárás során jóhiszemûen járt el. Kutatása alapján a baby-line.hu domain név nem, csupán a babyline.hu domain név volt lefoglalva. Kifejtette, hogy tulajdonosa a Pekido Kft.-nek, amely társaság fõ tevékenysége baba és gyermek ruházati termékek, valamint kiegészítõk kis- és nagykereskedelmi forgalmazása. A cég, az általa 2003. óta használt www.bebibolt.hu webáruház portálon a ruházati termékek kivételével a Pekido Kft. által forgalmazott termékek jelentõs részének internetes értékesítésével foglalkozik. Nyilatkozott arról, hogy az igényelt domain név alatt kizárólag bébi ruházati cikkeket bemutató honlapot hozna létre. Ezzel, érvelése szerint nem sértené a Nölken Hygiene Products GmbH jogait, mivel a német társaság nedves törlõkendõk gyártásával és forgalmazásával foglalkozik. Megjegyezte továbbá, hogy a Nölken Hygiene Products GmbH-nak a védjegylajstromozás óta eltelt 7 évben lett volna lehetõsége a domain név regisztrálására, ahogy a babyline.hu domain név ellen is felléphetett volna. Mindezekbõl igénylõ arra következtet, hogy a német társaságnak a domain névre valójában nincs szüksége, így gazdasági érdekeit a domain név regisztrálása nem csorbítaná.

A Tanácsadó Testület megállapította, hogy a Nölken Hygiene Products GmbH érvényes védjegyoltalmakkal rendelkezik a „Babyline” szó, valamint „baby line” ábrás megjelölések vonatkozásában. Továbbá, hogy az igényelt domain név a védjegy szóelemével azonos. A TT véleménye szerint a védjegy nem tekinthetõ közismertnek, illetve ezzel összefüggésben jóhírnevûnek.

A Domain Regisztrációs Szabályzat 2.2.2 pontjában foglalt rendelkezés értelmében nem szerezhetõ olyan domain név, amely használatára nézve gyaníthatóan

a) jogellenes, vagy

b) megbotránkozást, félelmet keltõ, vagy

c) megtévesztõ.

A Tanácsadó Testület álláspontja szerint a név nyilvánvalóan nem kelt megbotránkozást vagy félelmet. A megtévesztés, figyelemmel a védjegy kevésbé markáns megkülönböztetõ képességére, a kisgyermekekkel kapcsolatos termékek kapcsán a TT véleménye szerint nem merül fel.

Ezután a TT az igénylés jogellenességét a Vt. alapján vizsgálta. A védjegyjog alapján védjegybitorlás megállapításának elõfeltétele hogy a megegyezõ, vagy hasonló megjelölés használata a védjegyjogosultéval azonos, vagy hasonló termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatban történjen. A jogosult német társaság által a babyline márkanévvel ellátott árucikkek, a 3, 5, 16. áruosztályokba tartoznak. Ezek jellemzõen egészségügyi termékek, amelyek az igénylõ által megnevezett ruházati termékekkel nem összetéveszthetõek, eltérõ fogyasztói igényeket elégítenek ki. A TT elfogadta továbbá az igénylõ szándéknyilatkozatát a domain név alatt mûködtetett honlap ruházati cikkekre vonatkozó tartalma tekintetében. A védjegybitorlást jelen körülmények alapján nem látta valószínûsítettnek.  

Fentiek alapján, az igényelt domain név a kérelmezõ részére delegálható. Felhívja ugyanakkor az igénylõ figyelmét arra, hogy amennyiben a védjegyjogosult árujegyzékében szereplõ termékek bemutatására kerül sor az említett weblapon, az olyan tevékenységnek minõsülhet, amely a Vt. szabályaiba ütközhet és a domain visszavonásával járhat.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2007.február 5.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 

Dr. Verebics János

Elnök

Sk.

Dombi Gábor

Titkár

Sk.