Eseti állásfoglalások

A 7/2000. (V. 31.) Elvi Állásfoglalás tárgyi hatálya alá tartozó egyedi ügyekben hozott döntések

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete

A Tanácsadó Testület 38/2000. (X. 18.)
Állásfoglalása

 A 7/2000. (V. 31.) Elvi Állásfoglalás tárgyi
hatálya alá tartozó egyedi ügyekben hozott döntések

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület az alábbi ügyeket 2000. október
18.-i ülésén megtárgyalta, majd 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti
szavazási rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával,
különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület
többségi véleményét kifejezõ jelen Állásfoglalást.

A Tanácsadó Testület az alábbi, a Testület elé
utalt ügyekben – a Testület már nyilvánosságra hozott 7/2000. (V. 31.)
Elvi Állásfoglalásban kifejtettekre tekintettel – az egyes igénylések
vonatkozásában a következõ döntéseket hozta:

Ügyszám

Szolgáltató, amelynél a panaszt
tették, vagy amely jelzéssel élt

A vitatott vagy vitatható domain
név

Panaszos, vagy a vitatott domainre
igényt bejelentett

Az egyedi igénylésre vonatkozó
TT-döntés

221

MATÁVnet Kft.

Nextra Hungary

toshiba.hu

Technotrade Rt.

Kabushiki Kaisha Toshiba

A TOSHIBA – amelybõl a
Regisztrációs Szabályzat 13.1 b) és 13.3 pontja szerint az igénylelt
domain képezhetõ – a Kabushiki Kaisha Toshiba (also trading as Toshiba
Corporation) mint jogosult javára az MSZH által lajstromozott védjegy. A
domain igényléséhez nyilvánvalóan társul a domain gazdasági tevékenység
körében való használatára irányuló szándék. A domain a védjegyjogosult
Kabushiki Kaisha Toshiba számára delegálandó.

(A döntés a 7/2000. (V. 31.) Elvi Állásfoglaláson
alapul.)

335

QwertyNet Kft.

butorda.hu

Paradigma Kft.

A Nyilvántartó azért
fordult a Tanácsadó Testülethez, mert a Paradigma Kft. – amely mint
jogosult javára az ELSÕ MAGYAR BUTORDA az MSZH által lajstromozott
védjegy – a domainre prioritással tartott igényt. A védjegybõl a
Regisztrációs Szabályzat 13.1 b) és 13.3.pontja alapján az igényelt
domain nem képezhetõ, így a prioritás az igénylés során a Paradigma
Kft-t nem illeti meg, vagyis a Szabályzat 14. pontjában foglalt
eljárásnak van helye.

339

 EuroWeb Rt.

harley-davidson.hu

HD-Budapest Kft.

A HARLEY-DAVIDSON –
amelybõl a Regisztrációs Szabályzat 13.1 b) és 13.3 pontja szerint az
igénylelt domain képezhetõ – a H-D Michigan, Inc. mint jogosult javára
az MSZH által lajstromozott védjegy. A domain igényléséhez nyilvánvalóan
társul a domain gazdasági tevékenység körében való használatára irányuló
szándék. A TT felhívja a Regisztrátort, hogy a domaint csak abban az
esetben delegálja a H-D Budapest Kft. számára, ha az bemutatja a
védjegyjogosult H-D Michigan, Inc. azon nyilatkozatát, amely szerint az
a H-D Budapest Kft. által a védjegy domainnévként történõ használatához
hozzájárult.

(A döntés a 7/2000. (V. 31.) Elvi Állásfoglaláson
alapul.)

346

nyilvántartó

lg.hu

Az lg. közismert szórakoztató
elektronikai cég, amelynek az ‘lg’-betûkapcsolatra az MSZH-nál
lajstromba vett védjegye van.

Az igénylõ nem
azonos a védjegyjogosulttal, számára a domain név csak abban az esetben
delegálható, ha megfelelõ módon igazolja, hogy a jogosult a védjegy
Igénylõ általi használatához hozzájárulását adta.

 

 

Jelen Állásfoglalást a
Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik
Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó
Testület weboldalán (

www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében
közzétételre kerül.

Budapest, 2000. október 18.

A Tanácsadó Testület nevében:

 

Dr. Verebics János

Elnök
Sk.

Dombi Gábor

Titkár
Sk.