Eseti állásfoglalások

A 7/2000. (V. 31.) Elvi Állásfoglalás és a 4/2000. (V. 10.) Elvi Állásfoglalás tárgyi hatálya alá tartozó egyedi ügyekben hozott döntések

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete

A Tanácsadó Testület 35/2000. (IX. 27.)
Állásfoglalása

 

a 7/2000. (V. 31.) Elvi Állásfoglalás és a 4/2000. (V.
10.) Elvi Állásfoglalás tárgyi hatálya alá tartozó egyedi ügyekben
hozott döntések

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület az alábbi ügyeket 2000.
szeptember 27-i ülésén megtárgyalta, majd 4 tag jelenlétében, az SZESZ
szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’
szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a
Testület többségi véleményét kifejezõ jelen Állásfoglalást.

A Tanácsadó Testület az alábbi, a Testület elé
utalt ügyekben – a Testület már nyilvánosságra hozott 7/2000. (V. 31.)
Elvi Állásfoglalásban és 4/2000. (V. 10.) Elvi Állásfoglalásban
kifejtettekre tekintettel – az egyes igénylések vonatkozásában a
következõ döntéseket hozta:

Ügyszám

Szolgáltató, amelynél a panaszt tették, vagy amely
jelzéssel élt

A vitatott vagy vitatható domainnév

Panaszos, vagy a vitatott domainre igényt
bejelentett

Az egyedi igénylésre vonatkozó TT-döntés

331

MATÁVnet Kft.

visionexpress.hu

Fotex Optika Kft.

A VISION EXPRESS – amelybõl a
Regisztrációs Szabályzat 13.1 b) és 13.3 pontja szerint az igénylelt
domain képezhetõ – a Vision Express (U.K.) Ltd. mint jogosult számára az
MSZH által lajstromozott védjegy. A domain igényléséhez nyilvánvalóan
társul a domain gazdasági tevékenység körében való használatára irányuló
szándék. Az iratokhoz csatolt franchise szerzõdés a Vision Express Group
Ltd., a Fotex Optika Kft. és a Fotex Optika Rt. között köttetett, annak
a védjegyjogosult nem alanya. A TT felhívja a Regisztrátort, hogy a
domaint abban az esetben delegálja a Fotex Optika Kft. számára, ha az
bemutatja a védjegyjogosult Vision Express (U.K.) Ltd. nyilatkozatát,
amely szerint az a Fotex Optika Kft. által a védjegy domainnévként
történõ használatához hozzájárult.

(A döntés a 7/2000. (V. 31.) Elvi Állásfoglaláson
alapul.)

333

 QwertyNet Kft.

jackdaniels.hu

Brown-Forman Worldwide LLC Magyarországi
Fióktelep

A beadványhoz mellékelt védjegyokirat
tanúsága szerint a JACK DANIEL’S – amelybõl a Regisztrációs Szabályzat
13.1 b) és 13.3 pontja szerint az igénylelt domain képezhetõ – a Jack
Daniel Distillery , Lem Motlow Prop., Inc. mint jogosult javára az MSZH
által lajstromozott védjegy. A domain igényléséhez nyilvánvalóan társul
a domain gazdasági tevékenység körében való használatára irányuló
szándék. A TT felhívja a Regisztrátort, hogy a domaint abban az esetben
delegálja a Brown-Forman Worldwide LLC Magyarországi Fióktelep számára,
ha az bemutatja a védjegyjogosult Jack Daniel Distillery, Lem Motlow
Prop., Inc. nyilatkozatát, amely szerint az a Brown-Forman Worldwide LLC
Magyarországi Fióktelep által a védjegy domainnévként történõ
használatához hozzájárult.

(A döntés a 7/2000. (V. 31.) Elvi Állásfoglaláson
alapul.)

334

QwertyNet Kft.

southerncomfort.hu

Brown-Forman Worldwide LLC Magyarországi
Fióktelep

A beadványhoz mellékelt védjegyokirat
tanúsága szerint a SOUTHERN COMFORT – amelybõl a Regisztrációs
Szabályzat 13.1 b) és 13.3 pontja szerint az igénylelt domain képezhetõ
– a Brown-Forman Corporation mint jogosult javára az MSZH által
lajstromozott védjegy. A domain igényléséhez nyilvánvalóan társul a
domain gazdasági tevékenység körében való használatára irányuló szándék.
A TT felhívja a Regisztrátort, hogy a domaint abban az esetben delegálja
a Brown-Forman Worldwide LLC Magyarországi Fióktelep számára, ha az
bemutatja a védjegyjogosult Brown-Forman Corporation nyilatkozatát,
amely szerint az a Brown-Forman Worldwide LLC Magyarországi Fióktelep
által a védjegy domainnévként történõ használatához hozzájárult.

(A döntés a 7/2000. (V. 31.) Elvi Állásfoglaláson
alapul.)

337

Externet Kft.

amfora.hu

Az AMFORA – amelybõl a Regisztrációs
Szabályzat 13.1 b) és 13.3 pontja szerint az igénylelt domain képezhetõ
– az Amfora Kereskedemi Rt. mint jogosult javára az MSZH által
lajstromozott védjegy. A TT álláspontja szerint az adott esetben a
domain igényléséhez nyilvánvalóan társul a domain gazdasági tevékenység
körében való használatára irányuló szándék. Az amfora domain használata
a védjegyjogosult engedélye nélkül valószínûsíthetõen jogellenes ill.
bizonyosan megtévesztõ volna, ezért a TT felhívja a Regisztrátort, hogy
tagadja meg a számára történõ delegálást.

(A döntés a 7/2000. (V. 31.) és a 4/2000. (V. 10.)
Elvi Állásfoglaláson alapul.)

338

Externet Kft.

smack.hu

A SMACK – amelybõl a Regisztrációs
Szabályzat 13.1 b) és 13.3 pontja szerint az igénylelt domain képezhetõ
– a Golden Bell Élelmiszerek Magyarországi Kft. mint jogosult javára az
MSZH által lajstromozott védjegy. A TT álláspontja szerint az adott
esetben a domain igényléséhez nyilvánvalóan társul a domain gazdasági
tevékenység körében való használatára irányuló szándék. A smack domain
használata a védjegyjogosult engedélye nélkül valószínûsíthetõen
jogellenes ill. bizonyosan megtévesztõ volna, ezért a TT felhívja a
Regisztrátort, hogy tagadja meg a számára történõ
delegálást.

(A döntés a 7/2000. (V. 31.) és a 4/2000. (V. 10.)
Elvi Állásfoglaláson alapul.)

 

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag
fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az
Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (

www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében
közzétételre kerül.

Budapest, 2000. szeptember 27.

A Tanácsadó Testület nevében:

Dr. Verebics János

Elnök
Sk.

Dombi Gábor

Titkár
Sk.