Eseti állásfoglalások

a 7/2000. (V. 31.) Elvi Állásfoglalás és a 4/2000. (V. 10.) Elvi Állásfoglalás tárgyi hatálya alá tartozó 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452. sz. egyedi ügyekben hozott döntések

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete

A Tanácsadó Testület 76/2000. (XII. 28.)
Állásfoglalása

a 7/2000. (V. 31.) Elvi Állásfoglalás és a 4/2000. (V. 10.) Elvi
Állásfoglalás tárgyi hatálya alá tartozó 427, 428, 429, 430, 431, 432,
433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446,
447, 448, 449, 450, 451, 452. sz. egyedi ügyekben hozott döntések

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület az alábbi ügyeket 2000. december
28-i ülésén megtárgyalta, majd 4 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti
szavazási rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával,
különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi
véleményét kifejezõ jelen Állásfoglalást.

A Tanácsadó Testület az alábbi, a Testület elé utalt
ügyekben – a Testület már nyilvánosságra hozott 7/2000. (V. 31.) Elvi
Állásfoglalásban és 4/2000. (V. 10.) Elvi Állásfoglalásban kifejtettekre
tekintettel – az egyes igénylések vonatkozásában a következõ döntéseket
hozta.

A BUX – amelybõl a Regisztrációs Szabályzat 13.1 b)
és 13.3 pontja szerint az igényelt domain képezhetõ – a Budapesti
Értéktõzsde mint jogosult számára az MSZH által lajstromozott védjegy. A
domain igényléséhez nyilvánvalóan társul a domain gazdasági tevékenység
körében való használatára irányuló szándék. A TT álláspontja szerint a
domain delegálása a védjegyjogosult Budapesti Értéktõzsde. azon
nyilatkozata nélkül, amely szerint az a védjegy igénylõ által
domainnévként történõ használatához hozzájárul valószínûsíthetõen
megtévesztõ illetve jogellenes volna, így ezen nyilatkozat hiányában az
igényelt BUX domain névnek, az alábbbi igénylõk részére történõ
delegálására nem kerülhet sor.

Ügyszám

Szolgáltató, amelynél a panaszt tették,
vagy amely jelzéssel élt

A vitatott vagy vitatható
domainnév

Panaszos, vagy a vitatott domainre
igényt bejelentett

Az egyedi igénylésre vonatkozó
TT-döntés

427

Nyilvántartó

bux.hu

Innosoft Kft

 

428

Nyilvántartó

bux.hu

EcoNet Hungary Kft

 

429

Nyilvántartó

bux.hu

Mezon.Net Kft

 

430

Nyilvántartó

bux.hu

Ginko Bt

 

431

Nyilvántartó

bux.hu

LaborMedia Kft

 

432

Nyilvántartó

bux.hu

 

433

Nyilvántartó

bux.hu

INTERCOMM Bt

 

434

Nyilvántartó

bux.hu

Elsõ Magyar Internet Bróker
Kft

 

435

Nyilvántartó

bux.hu

 

436

Nyilvántartó

bux.hu

 

437

Nyilvántartó

bux.hu

 

438

Nyilvántartó

bux.hu

Zora Press Bt

 

439

Nyilvántartó

bux.hu

Z-Faktor Befektetõ Kft

 

440

Nyilvántartó

bux.hu

BIG BAND Bt

 

441

Nyilvántartó

bux.hu

Hevesi Tanácsadó Bt

 

442

Nyilvántartó

bux.hu

BEFEKTETES.HU Bt

 

443

Nyilvántartó

 

M11 Invest Kft

 

444

Nyilvántartó

bux.hu

Office Invest Kft

 

445

Nyilvántartó

bux.hu

 

446

Nyilvántartó

bux.hu

Audiotel Kft

 

447

Nyilvántartó

bux.hu

Zsoltauto Kft

 

448

Nyilvántartó

bux.hu

KENDAL CONSULTING Tanácsadó
Kft

 

449

Nyilvántartó

bux.hu

Arrow Reklámügynök ség Bt

 

450

Nyilvántartó

bux.hu

Satellit& Communication
Kft./n

 

451

Nyilvántartó

bux.hu

Brick Építõanyag Vevõszolgálati
Bt

 

452

Nyilvántartó

bux.hu

Hunnia Net Web Service Bt

 

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület
egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt
csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán
(

www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2000. december 28.

A Tanácsadó Testület nevében:

Dr. Verebics János

Elnök
Sk.

Dombi Gábor

Titkár
Sk.