Eseti állásfoglalások

a 7/2000. (V. 31.) Elvi Állásfoglalás és a 4/2000. (V. 10.) Elvi Állásfoglalás tárgyi hatálya alá tartozó 420., 421., 422. és 480. sz. egyedi ügyekben hozott döntések

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete

A Tanácsadó Testület 2/2001. (II.
14.) Állásfoglalása

a 7/2000. (V. 31.) Elvi
Állásfoglalás és a 4/2000. (V. 10.) Elvi
Állásfoglalás tárgyi hatálya
alá tartozó 420., 421., 422. és 480. sz. egyedi
ügyekben hozott döntések

tárgyában

 A Tanácsadó Testület az
alábbi ügyeket 2001. február 14-i
ülésén megtárgyalta, majd 5 tag
jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben,
a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával,
különvélemény csatolásának
igénye nélkül elfogadta a Testület
többségi véleményét kifejezõ jelen
Állásfoglalást.

A Tanácsadó Testület az
alábbi, a Testület elé utalt ügyekben – a
Testület már nyilvánosságra hozott 7/2000. (V.
31.) Elvi Állásfoglalásban és 4/2000. (V.
10.) Elvi Állásfoglalásban kifejtettekre
tekintettel – az egyes igénylések
vonatkozásában a következõ döntéseket
hozta:

420

421

422

nyilvántartó

vodafon.hu (420)

vodafon.hu (421)

vodaphone.hu (422)

11 Kft (420)

Felvonószerelõ és Építõipari
Szolgáltató Kft. (421)

11 Kft (422).

A 11. Kft. ill. a
Felvonószerelõ és Építõipari
Szolgáltató Kft. által benyújtott
igénylések nem teljesíthetõk.

Indokolás:

A VODAFONE – amelybõl a
Regisztrációs Szabályzat 13.1 b) és 13.3
pontja szerint a vodafone domain képezhetõ – a V.R.A.M.
Távközlési Rt. mint jogosult számára az
MSZH által lajstromozott védjegy. A VODAFONE
védjegy belföldön jó hírnevet
élvez. Az igényelt megjelölések a V.R.A.M.
Távközlési Rt. jóhírnevet élvezõ
védjegyéhez hasonlók, azzal
összetéveszthetõk, és a TT álláspontja
szerint azok használata tisztességtelenül
használná ki a VODAFONE védjegy
megkülönböztetõ képességét. A TT
szerint a domain igényléséhez
nyilvánvalóan társul a domain gazdasági
tevékenység körében való
használatára irányuló szándék.
Az igényelt domain delegálása a V.R.A.M.
Távközlési Rt.-n ill. annak
engedélyével bíró más
személyen kívül más személy
számára bizonyosan megtévesztõ ill.
valószínûsíthetõen jogellenes helyzetet
eredményezne, ezért a TT felhívja a
Regisztrátort, hogy tagadja meg a 11 Kft. és a
Felvonószerelõ és Építõipari
Szolgáltató Kft. részére történõ
delegálást.

(A döntés a 7/2000. (V. 31.) és a
4/2000. (V. 10.) Elvi Állásfoglaláson
alapul.)

480

nyilvántartó

verisign.hu

Autoweb Kft.

Az Autoweb Kft.
igénylésének teljesítése a
Delegációs és Regisztrációs
Szabályzatba ütközik.

Indokolás:

A VERISIGN – amelybõl a
Regisztrációs Szabályzat 13.1 b) és 13.3
pontja szerint az igényelt domain képezhetõ – a Verisign,
Inc. mint jogosult számára az MSZH által
lajstromozott védjegy, amely belföldön jó
hírnevet élvez. A domain igényléséhez
nyilvánvalóan társul a domain gazdasági
tevékenység körében való
használatára irányuló szándék.
A TT álláspontja szerint a megjelölés
engedély nélküli használata
tisztességtelenül használná ki a VERISIGN
védjegy megkülönböztetõ
képességét. A névhasználati
jogosultságot nem igazoló igénylõ
számára történõ delegálás
valószínûsíthetõen jogellenes ill. bizonyosan
megtévesztõ helyzetet eredményezne, ezért a TT
felhívja a Regisztrátort, hogy tagadja meg az Autoweb Kft.
részére történõ delegálást.

(A döntés a 7/2000. (V. 31.) és a
4/2000. (V. 10.) Elvi Állásfoglaláson
alapul.)

 

Jelen
Állásfoglalást a Tanácsadó
Testület egyhangúlag fogadta el,
különvéleményt egyik Testületi Tag sem
kívánt csatolni. Az Állásfoglalás
szövege a Tanácsadó Testület weboldalán
(
www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében
közzétételre kerül.

Budapest, 2001. február 14.

A Tanácsadó Testület nevében:

Dr. Verebics János

Elnök

Sk.

Dombi Gábor

Titkár

Sk.