Eseti állásfoglalások

A 7/2000. (V. 31.) Elvi Állásfoglalás és a 4/2000. (V. 10.) Elvi Állásfoglalás tárgyi hatálya alá tartozó 453. és 454. sz. egyedi ügyekben hozott döntések

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 6/2001. (III. 1.)
Állásfoglalása

a 7/2000. (V. 31.) Elvi Állásfoglalás és a 4/2000.
(V. 10.) Elvi Állásfoglalás tárgyi hatálya alá tartozó 453. és 454. sz.
egyedi ügyekben hozott döntések

tárgyában

 A Tanácsadó Testület elõtt 453/2000. és
454/2000. sz. ügyeket a Testület 2001. március 1-i ülésén megtárgyalta,
majd 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen
lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolásának
igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen
Állásfoglalást.

A pm domain az igénylõ c3 Alapítvány és 11 Kft.
részére nem adható használatba.

 

Indokolás

A PM – amelybõl a Regisztrációs Szabályzat 13.1
b) és 13.3 pontja szerint a pm domain képezhetõ – a Pesti Mûsor Lap- és
Könyvkiadó Kft. mint jogosult számára az MSZH által lajstromozott
védjegy. A PM védjegy belföldön jó hírnevet élvez. Az igényelt
megjelölés a Pesti Mûsor Lap- és Könyvkiadó Kft jóhírnevet élvezõ
védjegyével azonos, és a TT álláspontja szerint azok használata
tisztességtelenül használná ki a PM védjegy megkülönböztetõ képességét.
A TT szerint a domain igényléséhez nyilvánvalóan társul a domain
gazdasági tevékenység körében való használatára irányuló szándék. Az
igényelt domain delegálása a Pesti Mûsor Lap- és Könyvkiadó Kft-n ill.
annak engedélyével bíró más személyen kívüli olyan személy számára, aki
a domain használatához fûzõdõ jogos érdekét nem igazolja, bizonyosan
megtévesztõ ill. valószínûsíthetõen jogellenes helyzetet eredményezne,
ezért a TT felhívja a Regisztrátort, hogy tagadja meg c3 Alapítvány és a
11 Kft. részére történõ delegálást. Jelen döntés a 7/2000. (V. 31.) és a
4/2000. (V. 10.) Elvi Állásfoglalásán alapul.

Budapest, 2001. március 1.

A Tanácsadó Testület nevében:

Dr. Verebics János

Elnök
Sk.

Dombi Gábor

Titkár
Sk.