Állásfoglalás kérésre a TT elé küldött ügyek

A felsorolás valamennyi, a TT elé került ügyet tartalmazza.

Állapot: 2011. augusztus 11.

Ügy- szám Szolgáltató, ahol a panaszt tették, vagy amely jelzéssel élt A vitatott vagy
vitatható
domain név
Panaszos, vagy
a domainre
igényt bejelentett
Az egyedi Igénylésre vonatkozó TT döntés, a döntés alapjául szolgáló Állásfoglalás
0 Nyilvántartó jogi képviselője által közvetlenül a TT elé utalt   Magyar Animációs Filmstúdió A Tanácsadó Testület a Magyar Animációs Filmstúdió által előterjesztett érdemi észrevételekkel egyet ért, s arra az álláspontra helyezkedik, hogy amennyiben az Igénylő a Szabályzat szerint eljárva - felhívásra vagy önkéntesen - a valamely jogi akadály miatt számára nem regisztrálható domain név helyett másik nevet választ, vagy már regisztrált domain névről a Szabályzat szerint eljárva önként lemond, az újonnan választott domain név regisztrációjával felmerült többlet díjfizetésre - miután szerződésszerűen járt el - nem kötelezhető. Amennyiben a már regisztrált névről való lemondás a jogaiban sértett harmadik személy felhívása alapján történik, - tekintettel arra, hogy az Igénylő a névválasztás és a névhasználat jogszerűségéért szavatol - ez az elv nem alkalmazható.

39/2000. (X.18.) Áf
1 IRISZ Kft. randivonal.hu HPC Online Bt. 4/2000. (V.10.) EÁ

Még be nem jegyzett védjegy, de az eljárás folyamatban van. Védjegy alapján így prioritásos igényként nem értékelhető, de a kereskedelmi névhez kapcsolódó oltalom alapján másokkal - a 6/2000. (V.24.) EÁ-ban lefektetettek szerint - erősebb az igénye, a randivonal szolgáltatást nyújtó kivételével más részére történő delegáció megtévesztő lenne.
2 HUNgarian NETworks Bt. ahol.hu HunNet Hungarian Networks Bt. Az ahol.hu domain név vonatkozásában a Tanácsadó Testület a 11. Kft. igényét nem tartja teljesíthetőnek, miután az Igénylés teljesítése az ahol.com domain név alatt 1997 óta folyamatosan szolgáltatást nyújtó Hunnet Bt. (Hungarian Networks), mint piaci versenytárs érdekét jogszabályba ütköző módon sértené.

4/2000. (V.10.) EÁ

10/2000. (VIII.23.) Áf
3 Interware Kft. flotta.hu Flotta Admirál Kft. Az Euroleasing Rt. Igénylése nem teljesíthető, a Flotta Admirál Kft. védjegyjogosultság alapján prioritással rendelkezik

6/2000. (V.24.) EÁ
4 Interware Kft. galeria.hu Galéria.hu Bt. Az igényelt domain névhez a cég rövidített neve alapján prioritásos joga nem állapítható meg

1/2000. (IV. 5.) EÁ és Melléklete
5 Interware Kft. tudomany.hu Tudomány Nyelviskola Az ügy az 579-es ügyszámon fut tovább.
6 Interware Kft. ujsag.hu Hildebrand Krisztián A TT álláspontja az, hogy a korábbi regisztrációs szabályzat hatálya alá tartozó igényeket - az új szabályzat hatálya alá tartozó kérelmek előtt, érdemben - a régi szabályzat rendelkezései szerint kell elbírálni, ezért hatáskörének hiányát állapítja meg.

100/2001. (XI. 21.) Áf.
7 IRISZ Kft. hodito.hu Benő Attila és Forray Brigitta 4/2000. (V.10.) EÁ

5/2000. (V.24.) EÁ

Be nem jegyzett védjegy, a jogosult igazolni tudja, hogy a játék az ő terméke és ismert. Az igénye a Szabályzat szerint nem prioritásos, de a szerzői jogvédelem miatt mégis kizárólagos jogot alapoz meg.

A domain név használatára a szerzői jogi védelem alatt álló Hódító játék alkotói jogosultak.
8 Interware Kft. ya.hu Hideg Róbert 4/2000. (V.10.) EÁ

A sorbarendezés alapján első helyen álló magatartása nem tekinthető tisztességtelennek, kérdés, hogy van-e olyan, akinek prioritása van, vagy "erősebb" a jogosultsága (a névhasználathoz harmadik személy számára kizárólagos jogot biztosító jogszabály alapján).
9 Interware Kft. hirek.hu Hirek Számítástechnikai Kft. A cégbírósági végzés szerinti rövidített elnevezéshez (Hírek Számítástechnikai Kft.) vitathatatlan prioritása fűződik. Ha a szakmai ágra vonatkozó kifejezés elhagyásával kért rövidített cégnévvel szemben erősebb prioritásos igény áll - ilyen információval jelenleg a TT nem rendelkezik -, az Igénylés nem teljesíthető.

1/2000. (IV. 5.) EÁ és Melléklete
10 NetX Consulting hitachi.hu Hitachi Power Tools Hungary Kft. A Page-Master Kft. Igénye nem teljesíthető, a Hitachi védjegy és kereskedelmi név, más által történő használata jogellenes és megtévesztő lenne

6/2000. (V.24.) EÁ
11 NetX Consulting budakeszi.hu Budakeszi Önkorm. A domain név az önkormányzat részére regisztrátori döntés alapján bejegyzésre került.
12 NetX Consulting netsport.hu PRB-Infotech Rt. A TT 4/2000. (V.24.) Áf.-ban eljárási hatáskör hiányát állapította meg, a vita eldöntése bírói útra tartozik.

Az ügy a 312-es ügyszámon fut tovább.
13 Datanet Kft. labdarugas.hu, foci.hu, football.hu, pnb.hu Magyar Hivatásos Labdarúgó Liga A tárgyi domain nevekre a Magyar Hivatásos Labdarúgó Liga elsőbbségi joga a szervezet neve alapján nem állapítható meg.

3/2000. (V.10) EÁ
14 Hungary Network jobs.hu Jobs & Adverts Mo. Kft. Az igényelt domain névhez a cég rövidített neve alapján prioritásos joga nem állapítható meg.

1/2000. (IV. 5.) EÁ és Melléklete
15 Hungary Network westermann.hu Pauz-Westermann Könyvkiadó Kft. 4/2000. (V.10.) EÁ

Kereskedelmi név, az igénylése megalapozott az állásfoglalás alapján, hiszen hozzátartozik a vállalkozás arculatához. A rendelkezésre álló adatok alapján azonban nem dönthető el, hogy van-e "erősebb" jogosultság, azaz csak a Westermann név alapján névkizárólagossághoz fűződő elsőbbségi jog.
16 Hungary Network alma.hu ALMA Investment Ltd. 4/2000. (V.10.) EÁ

Az igénylő arra hivatkozik, hogy a köztudatban mindenki így ismeri. A tevékenységi ágra utaló "investment" kifejezés elhagyható, így az igénylése prioritásosnak minősül.
17 Hungary Network barter.hu, hasznos.hu, webtv.hu Kereső Bt. A Kereső Bt. A WEBTV Bt. Felhatalmazása alapján igényelte a domain nevet. Az igénylés nem teljesíthető, az Igénylő általi használata megtévesztő lenne.

6/2000. (V.24.) EÁ
18 Datanet Kft. nyelvvizsga.hu Danubius Nyelviskola A nyelvvizsga.hu domain név vonatkozásában a Tanácsadó Testület a Novoschool Nyelviskola Kft panaszát nem tartja megalapozottnak, miután az igénylés nem alapoz meg prioritásos igényt.

51/2000. (X.18.) Áf
19 Hungary Network hirdetes.hu Telemax Kft. A hirdetés.hu domain a sorsoláson nyertesként megjelölt Selindek Bt-t illeti.

9/2001. (III. 7.) Áf.
20 Cory-Net Kft. hosember.hu Bóna Barnabás 4/2000. (V.10.) EÁ

5/2000. (V.24.) EÁ

A "hosember" nem alapoz meg Szabályzat szerinti prioritásos igényt, ám a szerzői jog alapján a névhasználatra kizárólagos jogot biztosít. A 11 Kft. Igénye nem teljesíthető, a domain név használatára a szerzői jogi védelem alatt álló Hősember on-line játék alkotói jogosultak.
21 GTS Hungary ingram.hu Ingram Micro Mo. Kft. Komáromy Csaba igénylése nem teljesíthető, Az igénylés nem teljesíthető, az Igénylő általi használata megtévesztő lenne.

6/2000. (V.24.) EÁ
22 Elender Rt. kikicsoda.hu Greger Média Kft. A Ki kicsoda szóösszetétel az Szjt. 16. § (2) bekezdése szerint nem minősül eredeti címnek, az számos egyéb kiadvány címében is szerepel. Az igénylés teljesíthető.

5/2000. (V.24.) EÁ
23 Elender Rt. exit.hu Exit.hu Bt. Az igényelt domain névhez a cég rövidített neve alapján prioritásos joga nem állapítható meg.

1/2000. (IV. 5.) EÁ és Melléklete
24 GTS-Datanet Kft. onebrain.hu Impulzus Kft. Kocsis Csaba igénylése nem teljesíthető, az Igénylő általi használata megtévesztő lenne.

6/2000. (V.24.) EÁ
25 GTS-Datanet Kft. offshore.hu Kiss László Seychelles szigetek Tiszteletbeli Konzulátus Az ügy a 305-ös ügyszámon fut tovább.
26 GTS-Datanet Kft. vilag.hu MISZTI Bt. A TT álláspontja az, hogy a korábbi regisztrációs szabályzat hatálya alá tartozó igényeket - az új szabályzat hatálya alá tartozó kérelmek előtt, érdemben - a régi szabályzat rendelkezései szerint kell elbírálni, ezért hatáskörének hiányát állapítja meg.

100/2001. (XI. 21.) Áf.
27 Datanet Kft. netaruhaz.hu Net Áruház Kft. 1/2000. (IV. 5.) EÁ és Melléklete, illetve a 6/2000. (V.24.) EÁ

A cégbejegyzés az igénylés beadása (március 1.) után történt meg (március 22.), a folyamatban lévő bejegyzés alapján Szabályzat szerinti prioritásos joga nem állapítható meg. A Supervisor Bt. igénye mégsem teljesíthető, a névhasználat a piaci versenytárs (Netáruház Kft.) érdekeit sértené és megtévesztő lenne.
28 GTS-Datanet Kft. hol.hu Magyar Miklós A TT álláspontja az, hogy a korábbi regisztrációs szabályzat hatálya alá tartozó igényeket - az új szabályzat hatálya alá tartozó kérelmek előtt, érdemben - a régi szabályzat rendelkezései szerint kell elbírálni, ezért hatáskörének hiányát állapítja meg.

100/2001. (XI. 21.) Áf.
29 GTS-Datanet Kft. bbc.hu, cnn.hu., cartoon.hu, BBC, CNN, Cartoon Network A kérdéses domain nevek más általi használata megtévesztő és jogellenes lenne.

6/2000. (V.24.) EÁ
30 Datanet Kft. zanussi.hu Electrolux Lehel Kft. A Page-Master Kft. Igénylése nem teljesíthető, a név védjegyoltalom alatt áll. A kérdéses domai nevek más általi használata megtévesztő és jogellenes lenne. Az Electrolux Lehel Kft. prioritásos igénylőnek minősül.

6/2000. (V.24.) EÁ
31 Datanet Kft. vitamax.hu V.R.A.M. Távközlési Rt. Fodor András Igénylése nem teljesíthető, a kérdéses domain név a V.R.A.M Távközlési Rt. Által nyújtott szolgáltatáshoz kötődik, más általi használata megtévesztő és jogellenes lenne.

6/2000. (V.24.) EÁ
32 Datanet Kft. profonts.hu ScanDer Kft. Az ügy TT döntés nélkül lett lezárva. A domain név Derecskei Attila részére bejegyezve.
33 Datanet Kft. britishtelecom.hu British Telecom Müller Illés igénye nem teljesíthető, a névhasználat megtévesztő és jogellenes lenne.

6/2000. (V.24.) EÁ
34 Datanet Kft. eu.hu Külügyminisztérium Integrációs Államtit. A TT javasolja a Nyilvántartónak, hogy a nevet helyezze ideiglenesen tiltó listára, annak kiadására csak abban az esetben kerüljön sor, ha az Európai Unió, mint nemzetközi közjogi szervezet a névhasználatra igényt tart, vagy a névhasználatra Magyarországon harmadik személyt kizárólagossággal feljogosít. A névhasználat minden más esetben megtévesztő lenne.

6/2000. (V.31.) Áf
35 Datanet Kft. mountainbike.hu Magyar Mountain Bike Szövetség A TT elé utalás indoklás hiányában visszavonva.
36 Datanet Kft. wrigleys.hu Wrigley Hungária Kft. Müller Illés igénye nem teljesíthető, a névhasználat megtévesztő és jogellenes lenne, a Wrigley Hungária Kft. prioritása megállapított.

6/2000. (V.24.) EÁ
37 Datanet Kft. ecoinfo.hu MTI-ECO Kft. 4/2000. (V.10.) EÁ

Arra hivatkozik, hogy az ecoinfo piacon bevezetett terméknév, kereskedelmi nevének domainkénti választására az igénylő jogosult, más részére történő kiadása a 6/2000. (V.24.) EÁ

szerint megtévesztő és jogellenes lenne.
38 Datanet Kft. valis.hu Wallis Rt. A valis.hu domain a rendelkezésre álló adatok alapján nem adható használatba az azt igénylő Conimex Kft. számára.

59/2001. (VII. 18.) Áf.
39 GTS-Datanet Kft. hypo-bank.hu Hypo Vereinsbank Hungária Rt. Az Innovex 97 Kft. igény nem teljesíthető, a névhasználat részükről megtévesztő és jogellenes lenne.

6/2000. (V.24.) EÁ
40 Datanet Kft. korhaz.hu Magyar Kórházszövetség A korhaz.hu domain név vonatkozásában a Tanácsadó Testület a Magyar Kórházszövetség panaszát nem tartja megalapozottnak, miután az Igénylés nem alapoz meg prioritásos igényt.

52/2000. (X. 18.) Áf
41 Datanet Kft. szemelyhivo.hu Eurohívó Rt. A DravaNET Kft. igény nem teljesíthető, a névhasználat sértené az Eurohívó Rt. érdekeit, megtévesztésre adna alkalmat.

6/2000. (V.24.) EÁ
42 Datanet Kft. gyermelyi.hu Gyermelyi Gabona Rt. 4/2000. (V.10.) EÁ

6/2000. (V.24.) EÁ

A Gyermelyi Gabona Rt. a cégnév alapján szabályzat szerinti prioritással nem rendelkezik, de a kereskedelmi névként ismert, termékeivel összeforrott márkaneve alapján elsőbbséget élvez.Az Innovex 97 Kft. igénye nem teljesíthető, a névhasználat részükről megtévesztő és jogellenes lenne.
43   otp.hu Kurt Lewin Alapítvány Az OTP Bank Rt. rövidített cégneve és védjegyoltalom alapján a névhasználati prioritás megállapítható. A Kurt Lewin Alapítvány az Országos Társadalomismereti Program c. időszaki lap betűcímére (OTP) alapított korábbi prioritásos igény visszautasítása a TT szerint jogszerű volt.

1/2000. (IV. 5.) EÁ és Melléklete
44 NetX Consulting interfuvar.hu InterFuvar Fuvarszerv. Iroda Az ügy TT döntés nélkül lett lezárva. A domain név az Interfuvar Fuvarszervező Iroda részére bejegyezve.
45 NetX Consulting sor.hu Várkonyi Máté A TT álláspontja mindkét ügyben az, hogy a korábbi regisztrációs szabályzat hatálya alá tartozó igényeket - az új szabályzat hatálya alá tartozó kérelmek előtt, érdemben - a régi szabályzat rendelkezései szerint el kell bírálni.

85/2001. (VIII. 15.) Áf.
46 NetiX Kft. rak.hu, cancer.hu NEREK Kft. A TT elé utalás indoklás hiányában visszavonva.
47 közvetlenül az elnökségnek jött fitness.hu Fitness Kft. 1/2000. (IV. 5.) EÁ és Melléklete

A Datanet Kft. a PS Motor Kft. részére prioritásos alapon regisztrálta (2000. január) a domain nevet (NKÖM nyilvántartásba vétel), mely azonban a panaszos Fitness Kft. cégbírósági bejegyzéséhez képest (1996 október) későbbi (2000. január), így "gyengébb" elsőbbségi jogot jelent. Ha a PS Motors a névről figyelmeztetés után nem mond le, akkor a TT a név a régi regisztrációs szabályzat 9.5.b. pontja s a 7.2.b pontja szerinti visszavonását, a Fitness Kft. prioritásos igényének elismerését javasolja. A TT megállapítja, hogy SZESZ szerinti hatásköre a domain nevek visszavonásával kapcsolatos ügyekre nem terjed ki, ugyanakkor felhívja a Regisztrátorok figyelmét, hogy a Szabályzat érvényesítésével kapcsolatosan számukra jogszerűen adott lehetőségekkel (így pl. az adott esetben a már használatba adott, de harmadik személy jogait bizonyítottan sértő) domain nevek visszavonása a Szabályzat szerint nem joguk, hanem kötelezettségük.
48 közvetlenül az elnökségnek jött artdat.hu, aukcio.hu ARTDAT Kft. Az ügy TT döntést nem igényelt.

Az artdat.hu domain az ARTDAT Kft. részére bejegyezve.

Az aukcio.hu domain név zárolva.
49 Datanet Kft. bodybuilding.hu bodybuilder.hu Magyar Testépítő és Fitness Szövetség Az ügy TT döntés nélkül lett lezárva. A bodybuilding.hu a Body Building Bt., a bodybuilder.hu a Data-Object Bt.részére bejegyezve.
50 GTS-Datanet Kft. medline.hu Medicor Elektronika Rt. A Medicor Elektronika Rt. Védjegyjogosultság alapján prioritásos igénylőnek minősül, a domain név mások általi használata megtévesztő és jogellenes lenne.

6/2000. (V.24.) EÁ
51 közvetlenül az elnökségnek jött sharp.hu EMMI Kkt. Az EMMI Kkt. a Sharp GmbH. (a Sharp Corp, Japan leányvállalata) jogosult Magyarországon a névhasználatra, mások részére történő regisztrálása esetén a névhasználat jogellenes és megtévesztő lenne.

6/2000. (V.24.) EÁ
52 közvetlenül az elnökségnek jött gyor.hu Győr Polgármesteri Hivatal Az ügy TT döntés nélkül lett lezárva, a név kiadására még 1996-ban került sor.
53 Matávnet ugyved.hu, ugyvedek.hu, ugyvediiroda.hu, ugyvedi-iroda.hu, ugyvedi-irodak.hu, ugyvedikamara.hu,ugyv.hu Magyar Ügyvédi Kamara 3/2000. (V.10) EÁ

Az igénylő elsőbbségi igénye az ugyvedikamara.hu domain név kivételével (a szervezet neve alapján) nem állapítható meg. Ez az elnevezés azonban, amely igénylő megjelölésére szolgál, mindenképpen jogszabály alapján álló elsőbbséget élvez. Az ugyved.hu, ugyvedek.hu, ugyvediiroda.hu, ugyvedi-iroda.hu, ugyvedi-irodak.hu, ugyv.hu nevek tekintetében a 3/2000.és 6/2000. elvi Állásfoglalásban foglaltak figyelembevételével a Regisztrátor feladata a konkrét ügyek elbírálásakor az esetleges megtévesztő jelleg megállapítása. A TT 3/2000. (V.24.) Állásfoglalásával az ügyvéd szó második szintű közdomainné nyilvánítására tett a Nyilvántartó felé javaslatot.
54 DÉLTÁV RT. epson.hu R. A. Trade Az R.A Trade az Epson termékek magyarországi forgalmazójaként a névhasználatra, mások részére történő regisztrálása esetén a névhasználat jogellenes és megtévesztő lenne.

6/2000. (V.24.) EÁ
55 Elender Rt. hewlett-packard.hu Hewlett-Packard Mo. Kft. Az Hewlett-Packard Magyarország Kft. jogosult a névhasználatra, mások részére történő regisztrálása esetén a névhasználat jogellenes (védjegyoltalomba ütköző) és megtévesztő lenne.

6/2000. (V.24.) EÁ
56 Elender Rt. patyolat.hu Harmat Textiltisztító Kft. A Fővárosi Patyolat Vállalatal történő megállapodás alapján a harmat Textiltisztító Kft. jogosult a név domainkénti használatára, a domain név mások általi használata megtévesztő és jogellenes (védjegyoltalomba ütköző) lenne.

4/2000. (V.10.) EÁ

6/2000. (V.24.) EÁ
57 Matávnet pirelli.hu Magyar Kábelművek Rt. A név védjegyoltalom alatt áll, közismert kereskedelmi márka, a védjegyjogosulton kívüli használata megtévesztő és jogellenes lenne.

6/2000. (V.24.) EÁ
58 GTS Hungary aeb.hu Általános Értékforgalmi Bank (ÁÉB Bank Rt.) A cég rövidített neve (ÁÉB Bank Rt.) a szakmai ágra való utalás elhagyásával a prioritásos igényt megalapozza.

1/2000. (IV. 5.) EÁ és Melléklete
59 HUNGARNET zeneakademia.hu Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Zeneakadémia A név összeforrott a Liszt Ferenc zeneművészeti Egyetem Zeneakadémiakénti ismertségével, más részére történő regisztrálása esetén a névhasználat jogellenes és megtévesztő lenne.

6/2000. (V.24.) EÁ
60 Tiszanet Rt. porno.hu PORNO Egyéni Cég 1/2000. (IV. 5.) EÁ és Melléklete

A TT porno kifejezést önmagában nem tartja megbotránkoztatónak, így nem találja azt a szabályzat 5.6 pontjába ütközőnek. A nevet a magyar cégbíróság elfogadta, az igénylő vállalkozását így vette nyilvántartásba.

A cég rövidített elnevezése (PORNO Egyéni Cég) a cégformára való utalás elhagyásával a prioritásos névhasználati jogot megalapozza ugyan, ám a szó hétköznapi életben való jelentése és a cég cégjegyzék szerinti az Igénylés időpontjában rögzített tevékenységi köreinek összevetése versenyjogi és fogyasztóvédelmi jogi szempontból (megtévesztés) aggályos. A TT az Igénylés prioritásos jellegének elismerését javasolja.
61 Tiszanet Rt. ya.hu Dix Bt. Az ügy TT döntés nélkül került lezárásra. A domain név a Dix Bt. részére bejegyezve.
62 NEXTRA danone.hu Danubia Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft. Mindkét név ismert kereskedelmi márka, védjegyoltalom alatt állnak, a védjegyjogosulton kívüli használatuk megtévesztő és jogellenes lenne.

6/2000. (V.24.) EÁ
63 NEXTRA gucci.hu Danubia Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.
64 Pronet kozepuletepito.hu Középületépítő Rt. A név a köztudatban az Rt. Nevével forrott össze, kereskedelmi név, az Rt.-n kívüli használata megtévesztő és jogellenes lenne. Ugyanakkor az Rt. Nem kívánja a nevet domain névként regisztrálni.A TT álláspontja szerint a Középületépítő Rt. Névkizárólagossága alapján jogosult arra, hogy a név domainkénti használatától bárkit eltiltson.

6/2000. (V.24.) EÁ
65 Alarmix Kft. autoalkatresz.hu Autóalkatrész.hu Kft. Az igényelt domain névhez a cég rövidített neve alapján prioritásos joga nem állapítható meg

1/2000. (IV. 5.) EÁ és Melléklete
66 EUROWEB orszag.hu PirCAD Kkt. A domain név zárolva.
67 EUROWEB hotelkempinski.hu Kempinski Hotel Budapest Rt. 4/2000. (V.10.) EÁ

Kereskedelmi név, annak használatára kizárólag a Kempinski Hotel jogosult.
68 EUROWEB icn.hu ICN Magyarország Rt. Az ICN Magyarország Rt.-nek prioritásos joga megállapítható.

1/2000. (IV. 5.) EÁ és Melléklete
69 EUROWEB plazanet.hu Vision-Multimédia Kft. A Vision-Multimédia Kft. mint piaci versenytárs érdekeit sértené, megtévesztő lenne, ha az általuk korábban regisztrált netplaza.hu domain névvel összetéveszthető domain név kiadásra kerülne.

6/2000. (V.24.) EÁ
70 EUROWEB cad.hu, ptc.hu UNITIS Rendszerház Rt. A PTC egyedüli képviselőjeként az UNITIS Rendszerház, mint piaci versenytárs érdekeit sértené, ha a domain név más részére kiadásra kerülne.

6/2000. (V.24.) EÁ

(ptc.hu vonatkozásában)
71 EUROWEB epitesz.hu, penz.hu, sor.hu, mernok.hu, cad.hu PirCAD Kkt. A TT álláspontja mindkét ügyben az, hogy a korábbi regisztrációs szabályzat hatálya alá tartozó igényeket - az új szabályzat hatálya alá tartozó kérelmek előtt, érdemben - a régi szabályzat rendelkezései szerint el kell bírálni.

85/2001. (VIII. 15.) Áf.
72 DÉLTÁV RT. biológia.hu, matematika.hu, foldrajz.hu Mozaik Oktatási Stúdió Kft. A Mozaik Oktatási Stúdió Kft. Szerzői jogra alapozott prioritási igény nem megalapozott, az általa kiadott módszertani folyóiratok címe nem azonos a vitatott domain nevekkel, túl ezen, az általános tantárgyi elnevezések önmagukban az Szjt. 16. § (2) szerinti névoltalom alá nem vonhatók. Az igénylés teljesíthető.

5/2000. (V.24.) EÁ
73 DÉLTÁV RT. boldogsag.hu REPUBLIC együttes A Republic együttes a prioritásos névhasználatra (a szó eredetiséget nélkülöző, általános jelentéstartamára tekintettel) az Szjt. 16. § (2) bekezdése alapján nem jogosult, az igény teljesíthető.

5/2000. (V.24.) EÁ
74 Cory-Net Kft. aikido.hu Magyarországi Aikido és Kultúra Szövetség Az igénylő elsőbbségi joga a társadalmi szervezet neve alapján nem állapítható meg.

3/2000. (V.10) EÁ
75 közvetlenül az elnökségnek jött pylon.hu Pylon Vállalkozási és Tanácsadó Kft. A Pylon-94 Kft. rövidített cégnevéhez képest a Pylon Kft. rövidített cégneve sorrendi prioritást élvez.

1/2000. (IV. 5.) EÁ és Melléklete
76 közvetlenül az elnökségnek jött adi.hu ADI Corporation Az ADI Corporation névhasználati joga megalapozott, a név harmadik személyek általi domainkénti használata megtévesztő lenne.

6/2000. (V.31.) Áf
77 Hungarnet adatvedelem.hu Országgyűlési Biztosok Hivatala Az igénylő elsőbbségi joga a szervezet neve alapján nem állapítható meg.

3/2000. (V.10) EÁ
78 NetX Consulting auto.hu ÁÜTÖ Kft. A domain név regisztráció formai követelményeibe ütköző igénylés (ékezetes latin betűk) nem teljesíthető, az ékezetek elhagyása után a szó jelentéstartama megváltozik, a cég prioritásos igénye a megváltozott jelentéstartalmú szóból képzett domain névre nem állapítható meg.

1/2000. (IV. 5.) EÁ és Melléklete

Az auto.hu domain név zárolva.
79 közvetlenül az elnökségnek jött oldalak.hu DIGITÁLIS REKLÁM Kft. Az ügy az 581-es ügyszámon fut tovább.
80 közvetlenül az elnökségnek jött auto.hu Szerencsekerék Kft. A Szerencsekerék Kft. a Budafoki Autócentrum Kft.felhatalmazásával kívánta a domain nevet a maga számára regisztráltatni.Ez utóbbi cégnek azonban prioritásos igénye a domain név vonatkozásában rövidített cégneve alapján nem állapítható meg.

2/2000. (IV. 12.) EÁ

Az auto.hu domain név zárolva.
81 Hungary Network airfrance.hu Air France Légitársaság Mo.-i Képviselete 4/2000. (V.10.) EÁ
82 Hungary Network disney.hu The Walt Disney Company Licensing Europe A szó közismert kereskedelmi név, védjegyoltalom alatt áll, a védjegyjogosulton kívüli használata megtévesztő és jogellenes lenne.

6/2000. (V.24.) EÁ
83 Kibernet Kft lego.hu Lego Hungária Kft. A cég a domain név használata a cég rövidített neve, valamint védjegyoltalom alapján minden más igénylővel szemben prioritással rendelkezik.

1/2000. (IV. 5.) EÁ és Melléklete
84 Kibernet Kft abn.hu ABN Consult Tanácsadó Kft. A társaság rövidített cégneve (ABN Consult Kft.) alapján a kért domain névre prioritásos igénylőnek nem tekinthető.

1/2000. (IV. 5.) EÁ és Melléklete
85 Kibernet Kft continental.hu CONTINENTAL Hungária Gumiabroncs Kereskedelmi Kft. A cég a domain név használata a cég rövidített neve és védjegyoltalom alapján prioritásos igénylőnek minősül.

A Continental a köztudatban a Continental gumiabronccsal forrott össze, más általi használata megtévesztő lenne.

1/2000. (IV. 5.) EÁ és Melléklete, illetve

6/2000. (V.24.) EÁ
86 Kibernet Kft ati.hu ATI-OKTATÓ Kft. A név a köztudatban az autóközlekedési oktatással forrott össze, más jellegű használata megtévesztő lenne.

6/2000. (V.24.) EÁ
87 Kibernet Kft rabobank.hu Rabobank Hungária Kereskedelmi Bank Rt. A cég prioritásos igénye megalapozott.

1/2000. (IV. 5.) EÁ és Melléklete
88 Kibernet Kft agroplast.hu Agroplast Műanyagipari Szolgáltató és Ker.Kft. Az SCH-Computing Bt. prioritásos igénylőnek nem minősíthető, az Agroplaszt Kft. rövidített cégneve (AGROPLAST Kft.) prioritása megalapozott.

1/2000. (IV. 5.) EÁ és Melléklete
89 Kibernet Kft food.hu FOOD-EXPRESS Kft. Az ügy TT döntés nélkül lett lezárva.

A domain név a Szlavjanszkij Kereskedőház Kft.részére bejegyezve.
90 Kibernet Kft invention.hu Invenció Kereskedelmi Kft. Az ügy TT döntés nélkül lett lezárva.

A domain név a Magyar Szabadalmi Hivatal részére bejegyezve.
91 Kibernet Kft realtime.hu REAL TIME AUTOMATIKA Ipari és Kereskedelmi Kft. A cég rövidített cégneve (Real Time Automatika Kft.) vonatkozásában abszolút prioritással rendelkezik, a Hunnia Net Web Service igényének vonatkozásában a regisztrátor hiánypótlásra való felhívása mellett döntés halasztva

A Tanácsadó Testület álláspontja szerint a Real Time Automatika Ipari és Kereskedelmi Kft. igénye teljesítendő.

88/2001. (VIII. 29.) Áf.
92 Kibernet Kft hiradastechnika.hu Híradástechnika-Telecommunication Kft. A tárgybeli domain név a Híradástechnika c. időszaki lap kiadójának adandó kezelésbe.

50/2001. (VI. 20.) Áf.
93 Kibernet Kft utinform.hu Állami Közúti Műszaki és Információs Kht. 3/2000. (V.10) EÁ

A konkrét igényléssel kapcsolatos értelmezési igény kapcsán egyértelmű döntését a TT a 6/2000. (V.24.) EÁ-ban fejezte ki:

A Tanácsadó Testület az utinform.hu domain névre az igénylést benyújtó Office Invest Ingatlanközvetítő és Ingatlanhasznosító Igénye nem megalapozott, felhívja a Regisztrátort annak visszautasítására.Az Utinform néven ismert szolgáltatást nyújtó Állami Közúti Műszaki és Információs Kht. a névhasználatra ugyan a Kht. neve alapján nem prioritásos jogosult, ám - mint az Utinform szolgáltatás fenntartója - jogszabály erejénél fogva elsőbbségi jogosultnak számít, a domain név más részére történő regisztrációja és delegációja a Szabályzat 5.6 pontja alapján nem megengedett.
94 HUNGARNET orvos.hu, szakorvos.hu, haziorvos.hu, magyarorvos.hu Magyar Orvosi Kamara 3/2000. (V.10) EÁ

A Magyar Orvosi Kamara elsőbbségi joggal a megjelölt domain nevek vonatkozásában nem rendelkezik. Az orvos.hu, szakorvos.hu, haziorvos.hu nevek vonatkozásában a 3/2000. és 6/2000. elvi Állásfoglalásban foglaltak figyelembevételével a Regisztrátor feladata a konkrét ügyek elbírálásakor az esetleges megtévesztő jelleg megállapítása.A TT 3/2000.(V.24.) Állásfoglalásával az orvos, háziorvos, szakorvos szó második szintű közdomainné nyilvánítására tett a Nyilvántartó felé javaslatot.
95 Elender Rt. unitedway.hu Erőforrás Alapítvány Az ügy TT döntés nélkül lett lezárva.

A domain név az Erőforrás Alapítvány részére bejegyezve.
96 Integrity Kft. auto.hu Autó.hu Járműkereskedelmi Bt. 2/2000. (IV. 12.) EÁ

Az auto.hu domain név zárolva.
97 Integrity Kft. broker.hu Bróker.hu Ügynöki Bt. 2/2000. (IV. 12.) EÁ

A broker.hu domain név zárolva.
98 Integrity Kft. befektetes.hu Befektetés.hu Tanácsadó Bt. 2/2000. (IV. 12.) EÁ

A befektetes.hu domain név zárolva.
99 Integrity Kft. bor.hu Bor.hu Kereskedelmi Bt. 2/2000. (IV. 12.) EÁ

A bor.hu domain név zárolva.
100 Integrity Kft. butor.hu Bútor.hu Bútorkereskedelmi Bt. 2/2000. (IV. 12.) EÁ

A butor.hu domain név zárolva.
101 Integrity Kft. computer.hu Computer.hu Számítástechnikai Bt. 1/2000. (V.24.) Áf
102 Integrity Kft. kamat.hu Kamat.hu Befektetési Kft. A Kft. prioritásos igénye a domain névre nem megalapozott.

5/2000. (V.31.) Áf

A kamat.hu domain név zárolva.
103 Integrity Kft. szabadido.hu Szabadidő.hu Programszervező Bt. A Bt. prioritásos igénye a domain névre nem megalapozott.

5/2000. (V.31.) Áf

A szabadido.hu domain név zárolva.
104 Integrity Kft. telek.hu Telek.hu Ingatlanközvetítő Bt. A Bt. prioritásos igénye a domain névre nem megalapozott.

5/2000. (V.31.) Áf

A telek.hu domain név zárolva.
105 közvetlenül az elnökségnek jött takarekszovetkezet.hu, takarekszovetkezetek.hu Országos Takarékszövetkezeti Szövetség 3/2000. (V.10) EÁ

A Tanácsadó Testület 3/2000.(V.10.) Elvi Állásfoglalásához kapcsolódó 105/2000.számú ügyben, a Regisztrátor igénye alapján a TT álláspontját - a 6/2000. (V.24.) EÁ-ban foglaltakra is tekintettel az alábbiakkal egészíti ki.

"A panasz alapos, a "takarékszövetkezet", illetve "takarékszövetkezetek" kifejezés használata, nem engedélyezett hitelintézet, vagy bankképviselet részére az 1996. évi CXII. tv (Hpt.) 199. §-ába ütközik. Amíg az igénylő jogosultságát nem igazolja, részére az elnevezések nem adhatók ki. A Regisztrátor feladata a megtévesztő jelleg 3/2000. Elvi Állásfoglalás szerinti vizsgálata."

A hivatkozott 1996. évi CXII. tv (Hpt.) 199. § /1/ bekezdésének szövege a következő: "199. § (1) Cégnevében, hirdetésében vagy bármilyen más módon a "hitelintézet", "bank", "takarék", "takarékszövetkezet" vagy "hitelszövetkezet" elnevezést, e fogalmak összetételeit, jelzős alakját, továbbá rokonértelmű, vagy idegen nyelvű megfelelőjét csak a törvényben előírtaknak megfelelően engedélyezett hitelintézet vagy bankképviselet szerepeltetheti. E korlátozások nem vonatkoznak az MNB-re, továbbá a pénzügyi intézmények szakmai és érdekképviseleti szervezeteire, valamint az e törvény hatálybalépése előtt alapított és engedélyezett hitelintézetekre." A törvényhely szövegéből egyértelműen kitűnik, hogy a fenti megnevezések, a megfelelő engedéllyel nem rendelkező szervezetek részére nem adhatók ki, ezeket a megnevezéseket csak engedélyezett hitelintézet vagy bankképviselet használhatja. Természetesen a jogosultság igazolását ezesetben is meg kell követelni. A Tanácsadó Testület 3/2000.(V.10.) Elvi Állásfoglalásából azonban az a vélemény is kitűnik, hogy "Ha az igényelt domain név indokolatlan kizárólagosságot sugall - pl.: foglalkozási ágra, hivatásra, szervezeti formára stb. vonatkozóan- akkor az igényt, mint megtévesztőt a Regisztrátor, a Regisztrációs Szabályzat 5.6. pontja alapján jogosult elutasítani." illetve " hogy az indokolatlan névkizárólagosságot sugalló megnevezések akkor is megtévesztőek lehetnek, ha az igénylő az adott megnevezés fogalomkörébe tartozik."

A TT álláspontja, - amely a konkrét ügyben eseti állásfoglalásnak tekintendő -, hogy a takarékszövetkezet" vagy "hitelszövetkezet" elnevezést csak a törvényben előírtaknak megfelelően engedélyezett hitelintézet vagy bankképviselet használhatja. A jogosultság sem zárja ki azonban, hogy ha az elnevezést mint domaint igényli engedélyezett hitelintézet vagy bankképviselet, a Regisztrátor a megtévesztés lehetőségét megállapítsa. A TT véleménye szerint a hivatkozott kifejezések megszerzése és használata olyan látszatot kelthet mintha az elnevezésre egyébként jogosult igénylőn kivül más engedélyezett hitelintézet vagy bankképviselet (takarékszövetkezet) nem létezne, indokolatlan kizárólagosságot sugall, ezért mivel a megtévesztés lehetősége még ez esetben is fennáll igy a TT ezen elnevezések kiadását nem javasolja.
106 HUNGARNET egyhaz.hu, katolikusegyhaz.hu, sapientia.hu Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 3/2000. (V.10) EÁ

A katolikus egyház.hu elnevezés kiadása sértené a Magyar Katolikus Egyház névhasználati jogát, így erre az elnevezésre a Magyar Katolikus Egyháznak elsőbbségi joga van.
A sapientia.hu elnevezésre elsőbbségi joga van az 1999. évi LII. tv-el működési engedélyt kapott Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolának.

Az egyház.hu név vonatkozásában az óvást emelőnek névkizárólagossági joga nem állapítható meg, ugyanakkor a Regisztrátor feladata a konkrét ügyek elbírálásakor - a 6/2000. (V.24.) EÁ-val összhangban történő vizsgálata alapján - az esetleges megtévesztő jelleg megállapítása
107 Matávnet matav-line.hu, matavline.co.hu MATÁVline Kft. A társaság rövidített cégneve alapján prioritásos igénylőnek tekintendő. A második szintű közdomain alá történő regisztráció a delegációs és regisztrációs Szabályzat 16.1 pontja alapján más igénylők számára nem megengedett.

1/2000. (IV. 5.) EÁ és Melléklete
108 Matávnet matavclub.hu, matavklub.hu MATÁV Rt. A két domain név által megtestesített fogalom a Matáv Rt. tevékenységével, szolgáltatásaival összeforrott, harmadik személyek általi használata megtévesztő és jogellenes lenne.

6/2000. (V.31.) Áf
109 Matávnet matav-com.hu, matavcom.co.hu MATÁVcom Kft. A társaság rövidített cégneve alapján prioritásos igénylőnek tekintendő. A második szintű közdomain alá történő regisztráció a delegációs és regisztrációs Szabályzat 16.1 pontja alapján más igénylők számára nem megengedett.

1/2000. (IV. 5.) EÁ és Melléklete
110 Matávnet matav-net.hu MATÁVnet Kft. A 11 Kft. igénylése nem teljesíthető, a MATÁVnet Kft.prioritással rendelkezik.

1/2000. (IV. 5.) EÁ és Melléklete, illetve

6/2000. (V.24.) EÁ
111 Matávnet photoporst.hu, fotoporst.hu Főfotó Kft. A Netura Szolgáltató Bt. Igénye nem teljesíthető, a névhasználat részükről megtévesztő és jogellenes lenne.

6/2000. (V.24.) EÁ
112 Matávnet national.hu Panasonic Magyarország Ker.-i és Szolg.Kft. A Porsche Hungária Kft. igénye nem teljesíthető, a tárgybeli domain név delegációja a Panasonic Magyarország Kft. részére végrehajtható.

13/2001. (V. 2.) Áf.
113 Matávnet technics.hu Panasonic Magyarország Ker.-i és Szolg.Kft. A Netura Bt. Illetve Fodor András igénye nem teljesíthető, a szó védjegyoltalom alatt áll, használata részükről megtévesztő lenne.

6/2000. (V.24.) EÁ
114 Matávnet agroforum.hu Mezőföld Agrofórum Kft. A Tanácsadó Testület SZESZ szerinti döntési kompetencia-hiánya megállapítása mellett a Regisztrátort arról tájékoztatja, hogy a jogvita eldöntése a Választott Bíróságra tartozik.
115 Matávnet bayernwerk.hu Bayernwerk Hungária Energetikai Rt. A név bejegyzése időközben a Bayernwerk Rt. részére megtörtént.

6/2000. (V.24.) EÁ
116 Matávnet onkormanyzat.hu Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége 3/2000. (V.10) EÁ

A Település Önkormányzatok Országos Szövetségének prioritási joga az önkormányzat.hu elnevezésre névprioritás alapján nem állapítható meg. Óvásában a szervezet hivatkozik arra, hogy az önkormányzat.hu domain névre február 28-án regisztrációs kérelmet nyújtott be azon az alapon is, hogy megjelenteti az "Önkormányzat" elnevezésű lapot. A 2000. március 1-ig hatályos regisztrációs szabályzat szerint a tulajdonosokat megillette a prioritás az általuk kiadott lap elnevezése tekintetében is. Ha az igény valóban a március 1. előtti szabályzat rendelkezései szerint bírálandó el, akkor a régi szabályzat szerint a laptulajdonos prioritása illeti meg az igénylő Település Önkormányzatok Országos Szövetségét.
117 Matávnet hetihetes.hu Magyar RTL Televízió Rt. A Magyar RTL televízió, mint a Heti hetes szerzői jogainak jogosultja az Szjt. 16. § (2) alapján prioritással rendelkezik.

4/2000. (V.10.) EÁ

5/2000. (V.24.) EÁ
118 Matávnet otp.hu OTP Bank Rt. Az OTP Bank Rt. rövidített cégneve és védjegyoltalom alapján a névhasználati prioritás megállapítható.

A Kurt Lewin Alapítvány

az Országos Társadalomismereti Program c. időszaki lap betűcímére (OTP) alapított korábbi prioritásos igény visszautasítása a TT szerint jogszerű volt.

1/2000. (IV. 5.) EÁ és Melléklete
119 Interware airfrance.hu Molnár Gyula 4/2000. (V.10.) EÁ
120 Kibernet Kft. agroplast.hu SCH-Computing Bt. 1/2000. (IV. 5.) EÁ és Melléklete
121 Interware autoalkatresz.hu Bátus Bt. Az ügy TT döntés nélkül lett lezárva.

A domain név az M11 Kft. részére bejegyezve.
122 ? bartel.hu Némethy Gábor Az ügy TT döntés nélkül lett lezárva.

A domain név Némethy Gábor részére bejegyezve.
123 ? barter.hu Domi-nation Bt. Az ügy TT döntés nélkül lett lezárva.

A domain név a Domi-nation Bt részére bejegyezve.
124 Interware body-building.hu Autoweb Kft. A domain név az Autoweb Kft. részére bejegyzésre került.
125 ? broker.hu DATA Contact Kft. Az Igénylő prioritást nem igazolt

2/2000. (IV. 12.) EÁ

A broker.hu domain név zárolva.
126 Intergrity Kft. butor.hu Sárközi Mihály Az Igénylő prioritást nem igazolt

2/2000. (IV. 12.) EÁ

A butor.hu domain név zárolva.
127 ? bux.hu Arrow Bt. Az ügy a 449-es ügyszámon fut tovább.
128 ? casio.hu Arrow Bt. A szó közismert kereskedelmi név, védjegyoltalom alatt áll, a védjegyjogosulton kívüli használata megtévesztő és jogellenes lenne, az Arrow Bt. igénylése nem teljesíthető.

6/2000. (V.31.) Áf
129- 144       A TT SZESZ 3. § 4. pontja alapján nem kerül tárgyalásra, az egyedi döntést (a TT Állásfoglalásaival összhangban) a regisztrátor Interware Kft. hozza meg.
145 Interware erdely.hu Sárközi Mihály Az erdély.hu domain név vonatkozásában a Tanácsadó Testület megállapítja, hogy a rendelkezésre álló adatok alapján nem tartja indokoltnak a tárgyi domain név delegálásának megtévesztés miatti megtagadását.

32/2000. (IX.27.) Áf
146- 154       A TT SZESZ 3. § 4. pontja alapján nem kerül tárgyalásra, az egyedi döntést (a TT Állásfoglalásaival összhangban) a regisztrátor Interware Kft. hozza meg.
155 Interware galeria.hu Magyar Animációs Filmstúdió Kft. Az ügy TT döntés nélkül lett lezárva.

A domain név a GALÉRIA.HU Bt. részére bejegyezve.
156   gatorade.hu Vita-Drinks Kft. A GATORADE nemzetközi védjegy, amelynek oltalma Magyarországra is kiterjed; az igényléshez nyilvánvalóan társul a domain gazdasági tevékenység körében való használatára irányuló szándék;

a delegálást el kell utasítani, és az igénylőnek másik nevet kell választania domainje azonosítására.
157- 164       A TT SZESZ 3. § 4. Pontja alapján nem kerül tárgyalásra, az egyedi döntést (a TT Állásfoglalásaival összhangban) a regisztrátor Interware Kft. hozza meg.
165 Interware hirdetes.hu Hirdetés Szolgáltató Bt. A hirdetés.hu domain a sorsoláson nyertesként megjelölt Selindek Bt-t illeti.

9/2001. (III. 7.) Áf.
166- 176       A TT SZESZ 3. § 4. Pontja alapján nem kerül tárgyalásra, az egyedi döntést (a TT Állásfoglalásaival összhangban) a regisztrátor Interware Kft. hozza meg.
177 Interware jobs.hu KJK-Kerszöv Jogi és Üzleti Kiadó Kft. Az ügy TT döntés nélkül lett lezárva.

A domain név a Panorama Nyelvstudio Kft részére bejegyezve.
178- 181       A TT SZESZ 3. § 4. Pontja alapján nem kerül tárgyalásra, az egyedi döntést (a TT Állásfoglalásaival összhangban) a regisztrátor Interware Kft. hozza meg.
182 Interware metabo.hu Virágné Mészár Éva A "Metabo" nemzetközi védjegy, amelynek oltalma Magyarországra is kiterjed; a jogosultja a védjegylajstrom szerint is a Metabowerke GmbH & Co.;

a domaint a prioritással rendelkező igénylőnek, a METABO Bt.-nek kell delegálni.

30/2000. (VIII.30.) Áf
183- 187       A TT SZESZ 3. § 4. pontja alapján nem kerül tárgyalásra, az egyedi döntést (a TT Állásfoglalásaival összhangban) a regisztrátor Interware Kft. hozza meg.
188 GTS-Datanet mountainbike.hu Gránicz István Egyik igény sem rendelkezik prioritással, közöttük az igénylés időrendje dönt.

30/2000. (VIII.30.) Áf
189 Interware mountainbike.hu László Gábor  
190- 209       A TT SZESZ 3. § 4. pontja alapján nem kerül tárgyalásra, az egyedi döntést (a TT Állásfoglalásaival összhangban) a regisztrátor Interware Kft. hozza meg.
210 Interware quiksilver.hu Marosport Kft. A QUIKSILVER a Quiksilver International Pty. Ltd.mint jogosult számára az MSZH által lajstromozott védjegy. A TT rendelkezésére álló iratok szerint a Quiksilver Garments Pty Ltd tulajdonában álló Napali SA tanúsítja, hogy a Marosport Kft. a Quiksilver termékek kizárólagos magyarországi forgalmazója; a Quiksilver Garments Pty Ltd az MSZH nyilvántartásában "korábbi jogosultként" szerepel. A domain igényléséhez nyilvánvalóan társul az annak gazdasági tevékenység körében való használatára irányuló szándék. A TT felhívja a Regisztrátort, hogy a domaint a Marosport Kft. részére abban az esetben delegálja, ha az bemutatja a védjegyjogosult Quiksilver International Pty Ltd.nyilatkozatát, amely szerint a védjegy domainként történő használatához hozzájárult.

7/2000. (VI.21) Áf
211- 214       A TT SZESZ 3. § 4. pontja alapján nem kerül tárgyalásra, az egyedi döntést (a TT Állásfoglalásaival összhangban) a regisztrátor Interware Kft. hozza meg.
215 Hungary Network sabena.hu Molnár Gyula A SABENA nemzetközi védjegy, amelynek oltalma Magyarországra is kiterjed; belföldön jóhírnevet élvez és ezért fokozott védelem alatt áll; az igényléshez nyilvánvalóan társul a domain gazdasági tevékenység körében való használatára irányuló szándék; a delegálást el kell utasítani, és az igénylőnek másik nevet kell választania domainje azonosítására.

30/2000. (VIII.30.) Áf
216       A TT SZESZ 3. § 4. pontja alapján nem kerül tárgyalásra, az egyedi döntést (a TT Állásfoglalásaival összhangban) a regisztrátor Interware Kft. hozza meg.
217 Interware sonnevend.hu Sonnevend Lőrinc A sonnevent.hu és a lukács.hu domain nevek vonatkozásába olyan személyek emeltek a nevek delegálása ellen panaszt, akik a fenti domain neveknek megfelelő családi nevet viselnek. A Tanácsadó Testület megállapítja, hogy ezen domain nevek delegálása sértené az illető személyek névviseléshez való jogát, így a domain nevek jelen ügyekben más igénylők számára nem delegálhatóak.

Megjegyzi azonban a Tanácsadó Testület, hogy ha a panaszt bejelentők a domain nevek delegálását a maguk részére nem kérik úgy azok más, jogszerű névazonossággal rendelkező igénylők részére delegálhatóak.

31/2000. (IX.21) Áf
218- 231       A TT SZESZ 3. § 4. pontja alapján nem kerül tárgyalásra, az egyedi döntést (a TT Állásfoglalásaival összhangban) a regisztrátor Interware Kft. hozza meg.
221 Matávnet Kft. Toshiba.hu Technotrade Rt.

Kabushuki Kaisha Toshiba
A TOSHIBA - amelyből a Regisztrációs Szabályzat 13.1 b) és 13.3 pontja szerint az igénylelt domain képezhető - a Kabushiki Kaisha Toshiba (also trading as Toshiba Corporation) mint jogosult javára az MSZH által lajstromozott védjegy. A domain igényléséhez nyilvánvalóan társul a domain gazdasági tevékenység körében való használatára irányuló szándék. A domain a védjegyjogosult Kabushiki Kaisha Toshiba számára delegálandó.

(A döntés a 7/2000. (V. 31.) Elvi Állásfoglaláson alapul.)

38/2000. (X.18.) Áf
232 ? viewsonic.hu Index.hu Rt. A VIEWSONIC a ViewSonic Europe Ltd. MSZH által lajstromozott védjegye. A TT álláspontja szerint az adott esetben a domain igényléséhez nyilvánvalóan társul a domain gazdasági tevékenység körében való használatára irányuló szándék, a viewsonic domain használata valószínűsíthetően jogellenes ill. bizonyosan megtévesztő volna, ezért a Regisztrátor köteles megtagadni az Index.hu Rt. számára történő delegálást.

7/2000. (VI.21.) Áf
233- 236       A TT SZESZ 3. § 4. pontja alapján nem kerül tárgyalásra, az egyedi döntést (a TT Állásfoglalásaival összhangban) a regisztrátor Interware Kft. hozza meg.
237 Telnet Magyarország Kft. on-line.hu GÉKÁ Szolgáltató Kft. Lsd. 469-470-es TT ügyek.
238 StarKing Óbuda Kft. lukacs.hu Lukács András A sonnevent.hu és a lukács.hu domain nevek vonatkozásába olyan személyek emeltek a nevek delegálása ellen panaszt, akik a fenti domain neveknek megfelelő családi nevet viselnek. A Tanácsadó Testület megállapítja, hogy ezen domain nevek delegálása sértené az illető személyek névviseléshez való jogát, így a domain nevek jelen ügyekben más igénylők számára nem delegálhatóak.

Megjegyzi azonban a Tanácsadó Testület, hogy ha a panaszt bejelentők a domain nevek delegálását a maguk részére nem kérik úgy azok más, jogszerű névazonossággal rendelkező igénylők részére delegálhatóak.

31/2000. (IX. 27.) Áf
239 StarKing Óbuda Kft. mediaedge.hu "The Media Edge" Hungary Kft. Müller Illés igénye nem teljesíthető, a részére történő névhasználat megtévesztő és jogellenes lenne.

6/2000. (V.24.) EÁ
240 StarKing Óbuda Kft. youngrubicam.hu Young & Rubicam Budapest Kft. Müller Illés igénye nem teljesíthető, a részére történő névhasználat megtévesztő és jogellenes lenne.

6/2000. (V.24.) EÁ
241 ALBA INTERNET Kft. cognos.hu Axis Kft. A COGNOS a Cognos Incorporated mint jogosult számára az MSZH által lajstromozott védjegy. A domain igényléséhez nyilvánvalóan társul a domain gazdasági tevékenység körében való használatára irányuló szándék. Az iratokhoz csatolt disztributori szerződés a Cognos GmbH és az Axis Számítástechnikai Kft között köttetett, annak a védjegyjogosult nem alanya. A TT felhívja a Regisztrátort, hogy a domaint abban az esetben delegálja az Axis Kft. számára, ha az bemutatja a védjegyjogosult Cognos Incorporated nyilatkozatát, amely szerint az az Axis Kft által a védjegy domainnévként történő használatához hozzájárult.

7/2000. (VI.21) Áf
242 Elender Rt. techdata.hu Computer 2000 Magyarország Kft. A TT rendelkezésére álló információk szerint a TECH DATA a Tech Data Corporation szóvédjegye, s a védjegyjogosult hozzájárult ahhoz, hogy a Computer 2000 Magyarország Kft. a végjegyet domainnévként használja. A domain igényléséhez nyilvánvalóan társul a domain gazdasági tevékenység körében való használatára irányuló szándék. A TT felhívja a Regisztrátort, hogy a domaint - amennyiben egyéb prioritásos igény nincs - az MSZH által kibocsátott védjegyokirat s a védjegyokiratban megnevezett jogosult által adott, a védjegy domainként történő használatát engedélyező nyilatkozat bemutatása után a Computer 2000 Magyarország Kft. számára delegálja.

7/2000. (VI.21.) Áf
243 TiszaneT Rt. kiskun.hu KISKUN Rt. A Kiskun Rt. Rövidített cégneve alapján jogosult a domain használatára, a Szabályzat 12.1 pontjába az igénylés nem ütközik, miután Kiskun nevű település Magyarországon nincs, így annak helyi önkormányzatának kizárólagos névválasztási jogát az Igénylés nem sérti.

5/2000. (V.31.) Áf
244 Telnet Magyarország Kft. netbank.hu HBW Express Takarékszövetkezet A Netbank.hu Szoftverfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság rövidített cégneve alapján (Netbank.hu Kft.) a domain név prioritásos igénylőjének nem tekinthető, névhasználati joga a netbankhu.hu, netbank-hu.hu stb. domain nevek vonatkozásában azonban kizárólagos.

5/2000. (V.31.) Áf
245 Telnet Magyarország Kft. creditanstalt.hu Bank Austria Creditanstalt Hungary Rt. Az SCH-Computing Bt. Igénye nem teljesíthető, részükről a névhasználat megtévesztő és jogellenes lenne.

6/2000. (V.24.) EÁ
246 Telnet Magyarország Kft. taxi.hu Taxi.hu Bt. A Taxi.hu Betéti Társaság cégneve alapján a domain név prioritásos igénylőjének nem tekinthető, névhasználati joga a taxihu.hu, taxi-hu.hu stb. domain nevek vonatkozásában azonban kizárólagos.

5/2000. (V.31.) Áf
247 Telnet Magyarország Kft. birosag.hu Fővárosi Bíróság A Bille Internet igénye nem teljesíthető, részéről a névhasználat megtévesztő lenne.

6/2000. (V.24.) EÁ
248 SÉDNET Kft. hungarotabak.hu Innovex '97 Kft. Az Innovex 97 igénye nem teljesíthető, részéről a névhasználat megtévesztő lenne.

6/2000. (V.24.) EÁ
249 SÉDNET Kft. continental.hu Innovex '97 Kft. Az Innovex 97 igénye nem teljesíthető, részéről a névhasználat megtévesztő lenne.

6/2000. (V.24.) EÁ
250 SÉDNET Kft. hilton.hu Innovex '97 Kft. Az Innovex 97 igénye nem teljesíthető, részéről a névhasználat megtévesztő lenne.

6/2000. (V.24.) EÁ
251 GTS-Datanet gyermelyi.hu Innovex '97 Kft. Az Innovex 97 igénye nem teljesíthető, részéről a névhasználat megtévesztő lenne.

6/2000. (V.24.) EÁ
252 SÉDNET Kft. dryvit.hu Innovex '97 Kft. Az Innovex 97 igénye nem teljesíthető, részéről a névhasználat megtévesztő lenne.

6/2000. (V.24.) EÁ
253 SÉDNET Kft. pecsplaza.hu Innovex '97 Kft. Az Innovex 97 igénye nem teljesíthető, részéről a névhasználat megtévesztő lenne.

6/2000. (V.24.) EÁ
254 GTS-Datanet hypo-bank.hu Innovex '97 Kft. Az Innovex 97 igénye nem teljesíthető, részéről a névhasználat megtévesztő lenne.

6/2000. (V.24.) EÁ
255 SÉDNET Kft. polus.hu Innovex '97 Kft. Az Innovex 97 igénye nem teljesíthető, részéről a névhasználat megtévesztő lenne.

6/2000. (V.24.) EÁ
256 SÉDNET Kft. miskolcplaza.hu Innovex '97 Kft. Az Innovex 97 igénye nem teljesíthető, részéről a névhasználat megtévesztő lenne.

6/2000. (V.24.) EÁ
257 SÉDNET Kft. lego.hu Innovex '97 Kft. Az Innovex 97 igénye nem teljesíthető, részéről a névhasználat megtévesztő lenne.

6/2000. (V.24.) EÁ
258 Hungary Network autoalkatresz.hu, carterpillar.hu, epitesz.hu, foiskola.hu, hirdetes.hu, kamat.hu, mciworldcom.hu, miniszterium.hu, mitsubishi.hu, otp.hu, penz.hu, priceline.hu, ugyved.hu, ugyvediiroda.hu, ujsag.hu, on-line.hu, MediaComm Kft. A TT megállapítja, hogy a MédiaComm Kft. igénye nem teljesíthető a carterpillar.hu, epitesz.hu, foiskola.hu, mciworldcom.hu, miniszterium.hu, mitsubishi.hu, otp.hu, priceline.hu, ugyved.hu, ugyvediiroda.hu domain nevekre, miután azok Igénylő részéről történő használata megtévesztőnek és jogellenesnek minősülne.

6/2000. (V.31.) Áf

A kamat.hu domain név zárolva.

A foiskola.hu domain vitája TT döntés nélkül lezárásra került.

A hirdetés.hu domain a sorsoláson nyertesként megjelölt Selindek Bt-t illeti.

9/2001. (III. 7.) Áf.
259 Hungary Network gsm.hu Kellert Szilárd A domain név a GSM Bt. részére bejegyezve.

6/2000. (V.31.) Áf
260 TVNET Kft. buzi.hu GAY Kft. Megbotránkoztató, nem regisztrálható

8/2000. (VI.21.) Áf
261 TelNet Magyarország Kft. airwick.hu, calgon.hu, cillit.hu, dettol.hu, dosia.hu, harpic.hu, lysol.hu, marc.hu, quanto.hu, tiret.hu, veet.hu, calgonit.hu Reckitt Benckiser (Magyarország) Kft. A Reckitt Benckiser (Magyarország) Kft. A felsorolt domain nevek vonatkozásában védjegyjogosultság alapján prioritásos igénylői státusszal bír, mindenki más által történő használatuk megtévesztő és jogellenes lenne, e nevek más számára nem regisztrálhatók.

6/2000. (V.31.) Áf
262 Matávnet kinizsitakarek.hu Nagyvázsonyi Kinizsi Takarékszövetkezet A Tanácsadó Testület osztja a nagyvázsonyi Kinizsi Takarékszövetke-zet álláspontját, mely szerint a domain név harmadik személyek részére történő kiadása megtévesztő lenne, a használni kívánt domain név a Takarékszövetkezettel összeforrott fogalmat testesít meg.

6/2000. (V.31.) Áf
263 Matávnet fitnesz.hu Fitness Kft. A Tanácsadó Testület a fitness.hu domain név kiadásával kapcsolatban már állást foglalt. Megállapítja, hogy a Fitness Kft. a fitness szó különböző leírási lehetőségeiből képzett domain nevek vonatkozásában általános regisztrálási tilalom kimondása a SZESZ szerinti hatáskörét meghaladja.

Felhívja a Regisztrátorok figyelmét arra, hogy a Szabályzat 10.5 pontja alapján biztosított jogukkal élve a konkrét igénylés, illetve a hasonló nevek domainkénti használata jogszerűségének tisztázása érdekében kezdeményezzenek Választott Bírósági eljárást.

6/2000. (V.31.) Áf
264 Matávnet tantura.hu Tan-Túra Ifjúsági Utaztatást Szervező Kft. A Tan-túra Ifjúsági Utaztatást Szervező Kft.védjegyjogosultság alapján prioritásos igénylőnek minősül, a név a Kft.által nyújtott szolgáltatással összeforrott, mindenki más által történő használata megtévesztő és jogellenes lenne.

6/2000. (V.31.) Áf
265 TiszaneT Rt. bodybuilder.hu Data-Object Bt. A Tanácsadó Testület megállapítja, hogy a rendelkezésére álló iratok alapján az igényelt és a sorsoláson elnyert domain név regisztrációjának akadályát nem látja.

6/2000. (V.31.) Áf
266 BankNet timberland.hu The Timberland World Traiding GmbH A Timberland név védjegyoltalom alatt áll, egy nemzetközileg közismert vállalkozással, annak profiljával, termékeivel összeforrott, más részére történő kiadása megtévesztő és jogellenes lenne.

6/2000. (V.31.) Áf
267 BankNet tesa.hu Beiersdorf GmbH A Tanácsadó Testület megállapítja, hogy két, azonos értékű prioritásos jog ütközik: egy részről Tésa község, mint magyarországi település önkormányzata számára a Szabályzat 12.1 pontja kizárólagos névhasználati jogot biztosít, más részről a 13.1 pont a Magyar Szabadalmi Hivatal által a jogosult számára lajstromozott védjegy, mint karaktersorozat számára prioritást biztosít. A TT úgy véli, hogy a kereskedelmi funkciójú védjegyjogosultság nem előzheti meg a Szabályzat a magyarországi települések Internetre lépését segíteni kívánó céllal elfogadásra került, a települési önkormányzatok számára biztosított kizárólagos jogát. E kizárólagosságról azonban az önkormányzat lemondhat, a névhasználatra a védjegyjogosultnak engedélyt adhat. Az Igénylés e nyilatkozat hiányában nem teljesíthető. A TT felhívja Igénylő figyelmét, hogy a tesa.tm.hu másodlagos közdomain vonatkozásában a szabályzat 16.1 pontja alapján kizárólagos jogokkal rendelkezik.

6/2000. (V.31.) Áf
268 BankNet hollandbiztosito.hu ABN AMRO Biztosító Rt. A Tanácsadó Testület az ABN AMRO Biztosító Rt.igényét nem tartja megtévesztőnek. A köztudatban (a cég több éves reklámkampányának köszönhetően) a "Holland biztosító" kifejezés összeforrt az ABN Amro Biztosító Rt.-vel, az általa nyújtott szolgáltatásokkal.

6/2000. (V.31.) Áf
269 közvetlenül az elnökségnek jött netcard.hu Agriacomputer Kft. A NETCARD nem az Agriacomputer Kft. lajstromozott védjegye, védjegybejentés megtörténte önmagában a prioritást nem alapozza meg.

7/2000. (VI.21) Áf
270 DÉLTÁV RT. eszak-alfold.hu Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. A kérdéses domain név a Magyar Távirati Iroda Rt.-nek adandó használatba.

25/2001. (V. 16.) Áf.
271 DÉLTÁV RT. goodyear.hu Hődör Ferenc Az igénylés nem teljesíthető, a goodyear védjegyoltalom alatt áll, ismert kereskedelmi név, domain névkénti használata Hődör Ferenc részéről megtévesztő és jogellenes lenne.

6/2000. (V.31.) Áf
272 DÉLTÁV RT. kepesauto.hu Hődör Ferenc Az igénylés nem teljesíthető, a Képes Autó, mint folyóirat-cím szerzői jogvédelem alatt áll, a néáv a folyóirattal összeforrott, ismert kereskedelmi név, domain névkénti használata Hődör Ferenc részéről megtévesztő és jogellenes lenne.

6/2000. (V.31.) Áf
273 DÉLTÁV RT. bridgestone.hu Hődör Ferenc Az igénylés nem teljesíthető, a bridgestone védjegyoltalom alatt áll, ismert kereskedelmi név, domain névkénti használata Hődör Ferenc részéről megtévesztő és jogellenes lenne.

6/2000. (V.31.) Áf
274 DÉLTÁV RT. pirelli.hu Hődör Ferenc Az igénylés nem teljesíthető, a pirelli védjegyoltalom alatt áll, ismert kereskedelmi név, domain névkénti használata Hődör Ferenc részéről megtévesztő és jogellenes lenne.

6/2000. (V.31.) Áf
275 DÉLTÁV RT. szeged-plaza.hu Kiss Tamás Az igénylés nem teljesíthető, a szeged-plaza egy bizonyos szolgáltatás-nyújtási formával összeforrott, domain névkénti használata Hődör Ferenc részéről megtévesztő és jogellenes lenne.

6/2000. (V.31.) Áf
276 DÉLTÁV RT. fitnesz.hu Magyar Fitness Szövetség A Tanácsadó Testület a fitness.hu domain név kiadásával kapcsolatban már állást foglalt. A Magyar Fitness Szövetség prioritásos igényének visszamenőleges hatállyal nem prioritásossá minősítését kérte, a domain névre továbbra is igényt tart. A TT a jogvita eldöntésére hatáskörrel nem rendelkezik, korábbi döntése megerősítése mellett felhívja a Regisztrátorok figyelmét arra, hogy a Szabályzat 10.5 pontja alapján biztosított jogukkal élve a konkrét igénylés, illetve a hasonló nevek domainkénti használata jogszerűségének tisztázása érdekében kezdeményezzenek Választott Bírósági eljárást.

6/2000. (V.31.) Áf
277 DÉLTÁV RT. neon.hu Neon Multimédia Kft. A Neon Multimédia Kft. a Csongrád Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Tanúsítványa (2000. Április 4.) alapján bejegyzési kérelmet nyújtott be. A TT álláspontja szerint a bejegyzés alatt álló cég neve a Szabályzat szerinti prioritást nem alapozza meg.

5/2000. (V.31.) Áf
278 Hungary Network dinasztia.hu Dinasztia-Ház Rt. A Dinasztia Ház Rt. ugyan cégneve alapján nem minősíthető prioritásos igénylőnek, ám a TT elfogadja az Rt. érvelését, s elismeri, hogy az Rt. kiadói tevékenysége, a magyar tankönyvpiacon betöltött szerepe a névhasználati jogot megalapozza, a Dinasztia szó domain névkénti használata harmadik személyek részéről megtévesztő lenne.

6/2000. (V.31.) Áf
279 Hungary Network szaktudas.hu Mezőgazdasági Szaktudás Kft. A Kft. cégneve alapján nem tekinthető prioritásos igénylőnek. A TT véleménye szerint a "szaktudás" szó általános fogalom, a cég sajátos tevékenységével a "mezőgazdasági" szóösszetétellel forrott össze, a "szaktudás" szó domain névkénti használata a névhasználatra egyébként

(a Szabályzat vagy jogszabály alapján) jogosultak részéről nem tekinthető megtévesztőnek, a Mezőgazdasági Szaktudás Kft.érdekeit sértőnek.

5/2000. (V.31.) Áf
280   tuborg.hu Dreher Sörgyárak Rt. A TT megállapítja, hogy a Dreher Sörgyárak jogi képviselőjének a védjegyoltalom alatt álló, ismert kereskedelmi névből képzett tuborg.hu domain név regisztrációja ellen benyújtott óvásában kifejtettekkel egyet ért, a domainkénti névhasználat Rajz Helga Eszter részéről jogellenes.

A TT kijelenti, hogy a jogvita eldöntése nem tartozik a SZESZ szerinti hatáskörébe. Ugyanakkor felhívja a Regisztrátor figyelmét, hogy a domain név felfüggesztése vagy visszavonása a Szabályzat 7.1.f. pontja alapján kötelezettsége.

6/2000. (V.31.) Áf
281 23VNET Kft. mtb.hu Magyar Takarékszövetkezeti Bank Rt. A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Rt. a cégneve alapján prioritásos igénylőnek nem minősíthető ugyan, de a Bank teljes nevéből képzett rövidítés széles körben elterjedt, a Bankkal, az általa nyújtott szolgáltatásokkal összeforrott, harmadik személy részéről történő használata megtévesztő lenne. A TT. a Bank névhasználati jogát elismeri.

5/2000. (V.31.) Áf
282 IBM sap.hu AT&T Global Network Services Hungary A Tanácsadó Testület megállapítja, hogy két, azonos értékű prioritásos jog ütközik: egy részről Sáp község, mint magyarországi település önkormányzata számára a Szabályzat 12.1 pontja kizárólagos névhasználati jogot biztosít, más részről a 13.1 pont a Magyar Szabadalmi Hivatal által a jogosult számára lajstromozott védjegy, mint karaktersorozat számára prioritást biztosít. A TT úgy véli, hogy a kereskedelmi funkciójú védjegyjogosultság nem előzheti meg a Szabályzat a magyarországi települések Internetre lépését segíteni kívánó céllal elfogadásra került, a települési önkormányzatok számára biztosított kizárólagos jogát. E kizárólagosságról azonban az önkormányzat lemondhat, a névhasználatra a védjegyjogosultnak engedélyt adhat. Az Igénylés e nyilatkozat hiányában nem teljesíthető. A TT felhívja Igénylő figyelmét, hogy a sap.tm.hu másodlagos közdomain vonatkozásában a szabályzat 16.1 pontja alapján kizárólagos jogokkal rendelkezik.

6/2000. (V.31.) Áf
283 TVNET Kft. vertes.hu, level.hu PRÍM Információ-technológiai Kft. A TT megállapítja, hogy a vertes.hu domain név vonatkozásában a Szabályzat 12.1 pontjában jelzett kizáró tényező nem érvényesül, tájegység, s nem településnév megnevezésére szolgál. A TT-nek nem állnak rendelkezésére olyan információk, melyek alapján arra következtethetne, hogy a név vonatkozásában a Szabályzat szerinti prioritásos igénylés benyújtásra került volna, illetve, hogy a névhasználatra jogszabályon alapuló névkizárólagossági jog alapján harmadik személy jogszerűen igényt tarthatna. Ezek hiányában az igénylés teljesíthető. Más a helyzet a level.hu domain névvel, mely a Szabályzat 12.1 pontja alapján kizárólagossággal Levél község önkormányzatát illeti meg. Amennyiben az Önkormányzat kifejezett nyilatkozattal a névkizárólagossági jogáról lemond, az igénylés teljesíthető.

6/2000. (V.31.) Áf
284 TVNET Kft. realsystem.hu REÁLSZISZTÉMA Kft. A mellékelt védjegyokirat tanúsága szerint a REALSYSTEM a Reálszisztéma Kft. MSZH által lajstromozott védjegye; a lajstromba vétel napja korábbi, mint a Regisztációs Szabályzat szerinti meghirdetés kezdőnapja. A Kalendart Kft. a TT rendelkezésére álló információk szerint a szabályzat alapján realsystem alakba átírható lajstromozott védjeggyel nem rendelkezik. A TT felhívja a Regisztrátort, hogy a domaint a Regisztrációs Szabályzat 14.3 pontja alapján a Reálszisztéma Kft. számára delegálja.

7/2000. (VI.21.) Áf
285 Datanet Kft. corel.hu CODRA Kft. A Corel név védjegyoltalom alatt áll, közismert kereskedelmi márka. A névhasználatra Magyarországon a védjegyjogosult igazolása szerint kizárólagos joggal a CODRA Kft., mint egyedüli disztribútor jogosult, a név harmadik személyek részéről történő domain névkénti használata megtévesztő és jogellenes lenne.

6/2000. (V.31.) Áf
286 Datanet Kft. eszak-alfold.hu MTI Rt. A kérdéses domain név a Magyar Távirati Iroda Rt.-nek adandó használatba.

25/2001. (V. 16.) Áf.
287 Datanet Kft. pnb.hu M.A Média Bt. TT döntést nem igényelt, M.A. Média Bt. lemondása elfogadva.

A domain név a CovySoft Networks Kft. részére bejegyezve.
288 Matávnet laudaair.hu Lauda Air Luftfahrt AG Kereskedelmi Képviselete A Lauda Air magyarországi kereskedelmi képviselete prioritásos igénylőnek minősül, a név domain névkénti használata harmadik személyek részéről megtévesztő és jogellenes lenne.

5/2000. (V.31.) Áf
289 NEXTRA netscape.hu Danubia Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft. A netscape.hu domain név vonatkozásában benyújtott igénylések nem teljesíthetők, a név ismert kereskedelmi márka, védjegyoltalom alatt áll, az kizárólagos joggal a Netscape Communications Corporation-t illeti meg. A védjegyjogosult dönthet arról, hogy a név domain névkénti regisztrációjával kapcsolatos kizárólagos jogait gyakorolja.

6/2000. (V.31.) Áf
290 Elender Rt. theatre.hu Magyar Színházi Portál (Időkerék Kft.) A TT nem vitatja, hogy a Magyar Színházi Portál létrehozása fontos a magyar színházak számára, ám a domain névhéz névhasználati jogra alapozott vagy Szabályzat szerinti prioritása sem az Európai Színházi Uniónak, sem az Időkerék Kft.-nek nem állapítható meg.

5/2000. (V.31.) Áf
291 Elender Rt. fuji.hu Fujifilm Magyarország Kft. A fuji.hu domain névre harmadik személyek részéről benyújtott igénylések teljesítése megtévesztő és jogellenes lenne, a név ismert kereskedelmi márka, védjegyoltalom alatt áll, az a Fuji filmekkel összeforrott. A domain nevek magyarországi regisztrációjára a védjegyjogosult a Fujifilm Magyarország Kft.-t hatalmazta fel, aki jogszerűen kéri a regisztrációt.

6/2000. (V.31.) Áf
292 Elender Rt. viagra.hu, zoloft.hu Pfizer Gyógyszerkereskedelmi Kft. A két domain név harmadik személyek részére történő regisztrációja ellen Pfizer Gyógyszerkereskedelmi Kft. felszólalásában foglaltakkal a TT egyetért: a két, ismert gyógyszer nevéből képzett domain név használata a védjegyjogosult amerikai cég engedélyével rendelkező magyarországi leányvállalat jogszabályon alapuló kizárólagos joga

6/2000. (V.31.) Áf
293 Elender Rt. alcoa.hu, alcoakofem.hu, Alcoa-Köfém Kft A két domain név használatára kizárólagos joggal (védjegyoltalom illetve cégnév alapján való prioritás) az Alcoa-Köfém Kft.jogosult, harmadik személyek részére történő kiadásuk megtévesztő és jogellenes lenne.

6/2000. (V.31.) Áf
294 Elender Rt. calibra.hu 3CON Bt. A calibra.hu domain nem delegálható az Imosoft Kft számára; az Igénylőnek domainja azonosítására másik nevet kell választania.

A calibra.hu domain delegálható a Műszaki Könyvkiadó Kft. számára. A TT felhívja az Igénylő és a Regisztrátor figyelmét arra, hogy a domain gazdasági tevékenység körében meghatározott (a nizzai osztályozás szerinti 31. áruosztályba tartozó ill. azokhoz hasonló) árukkal kapcsolatban történő jogosulatlan használata védjegybitorlást valósíthat meg, amely esetben a domain felfüggesztésére ill.visszavonására kerülhet sor.

84/2001. (VIII. 15.) Áf.
295 Elender Rt. klacid.hu Abbott Laboratories Kft. A Klacid bejegyzett védjegy, ismert gyógyszermárka, az Abbot Laboratories terméke. Domain névkénti regisztrációjára kizárólag az amerikai cég magyarországi leányvállalata jogosult, harmadik személyek részére történő kiadása megtévesztő és jogellenes lenne.

6/2000. (V.31.) Áf
296 Telnet Magyarország Kft. camel.hu MRM Budapest Kft. A "Camel" lajstromozott védjegy;

belföldön jóhírnevet élvez és ezért fokozott védelem alatt áll; az igényléshez nyilvánvalóan társul a domain gazdasági tevékenység körében való használatára irányuló szándék; a delegálást vissza kell vonni.

30/2000. (VIII.30.) Áf
297 Matávnet kozjegyzo.hu, kozjegyzoikamara.hu, közjegyzok.hu Magyar Országos Közjegyzői Kamara A jelenlegi használat megtévesztő és jogellenes

19/2000. (VIII.23) Áf
298   netport.hu NETPORT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Panaszos cégbejegyzésen szereplő rövídített elnevezése NETPORT Kft., a domaintulajdonos névhasználata rosszhiszemű és megtévesztő (azonos üzleti tevékenység)
299 Matávnet stihl.hu Andreas Stihl Kereskedelmi Kft. A STIHL nemzetközi védjegy, amelynek oltalma Magyarországra is kiterjed; az igényléshez nyilvánvalóan társul társul a domain gazdasági tevékenység körében való használatára irányuló szándék;

a delegálást vissza kell vonni.

30/2000. (VIII.30.) Áf
300   job4smarts.hu 4smarts Kft. Az ügy TT nélkül lezárva. A domain név a 4 Smarts Kft. részére bejegyezve.
301   szimikron.hu SZIMIKRON Ipari Kft. A SZIMIKRON védjegy jogosultja a SZIMIKRON Ipari Kft; az igényléshez nyilvánvalóan társul a domain gazdasági tevékenység körében való használatára irányuló szándék;

a delegálást vissza kell vonni és a domaint a SZIMIKRON Ipari Kft. számára kell delegálni.

30/2000. (VIII.30.) Áf
302   hacona.hu HACONA Külkereskedelmi és Szaktanácsadó Kft. A hacona.hu már bejegyzett domainként lett a TT elé küldve, az ilyen esetek a Választottbíróságra tartoznak.
303 Integrity Electrolux és

Elektrolux
Electrolux

Lehel Kft.
A delegálást vissza kell vonni; megtévesztés és védjegybitorlás miatt.

30/2000. (VIII.30.) Áf
304 GTS-Datanet sealedair.hu SEALED AIR Magyarország Kft. A Sealed Air Magyarország Kft. az igényelt domain név vonatkozásában prioritásos igénylőnek minősül.

20/2000. (VIII.30) Áf
305 GTS-Datanet offshore.hu M.A Média Bt. A TT elé utalás a takaritas.hu domain esetében indoklás hiányában visszavonva. A TT álláspontja mindkét ügyben az, hogy a korábbi regisztrációs szabályzat hatálya alá tartozó igényeket - az új szabályzat hatálya alá tartozó kérelmek előtt, érdemben - a régi szabályzat rendelkezései szerint el kell bírálni.

7/2000. (V. 31.) Áf

Hiánypótlás alatt.
306 GTS-Datanet takaritas.hu Galambos és Kalmár Bt.
307 GTS-Datanet panoramahotel.hu   A Tanácsadó Testület a jelenleg rendelkezésére álló iratok alapján érdemi állásfoglalást hozni nem tud, azt azonban megállapítja, hogy a rendelkezésre álló információk szerint cégnév alapján prioritás egyik igénylőt sem illeti meg.

13/2000. (VIII.23.) Áf
308 GTS-Datanet wellness.hu Fitness Trade Warex Kft. Az ügy az 515-ös ügyszámon fut tovább.
309 GTS-Datanet metabo.hu METABO Bt. A "Metabo" nemzetközi védjegy, amelynek oltalma Magyarországra is kiterjed; a jogosultja a védjegylajstrom szerint is a Metabowerke GmbH & Co.;

a domaint a prioritással rendelkező igénylőnek, a METABO Bt.-nek kell delegálni.

30/2000. (VIII.30.) Áf
310 Elender Rt. nemzetiszinhaz.hu Nemzeti Színház Igazgatósága Az igénylés teljesíthető.

15/2000. (VIII.23) Áf
311 Elender Rt. drog.hu Északi Támpont Egyesület A drog.hu domain a Demokráciáért Információs Központ Alapítvány részére delegálandó.

53/2001. (VII. 18.) Áf.
312 Datanet Kft. netsport.hu Infoland Kft. lsd. 12-es ügy. Az Infoland Kft. a PRB-Infotech Rt. új neve.

A Tanácsadó Testület úgy látja, hogy a tárgybeli domain név vonatkozásában a véletlen sorbarendezési eljárással nyertesként megjelölt igénylés teljesíthető.

34/2001. (VI. 6.) Áf.
313 Matávnet ramsa.hu, matsushita.hu,   A domain nevek delegálhatók a Panasonic Magyarország Kft.-nek

30/2000. (VIII.30.) Áf
314 Matávnet europark.hu Europark Kispest Üzemeltetési Kft. Amennyiben - jelenleg - nincsen a Nyilvántartó előtt olyan igénylés, mely az igénylő számára erősebb elsőbbségi jogokat biztosítana, úgy a TT az Europark Kispest Kft. részére az europark.hu domain nevet használatba adhatónak tartja.

20/2000. (VIII.30) Áf
315 Matávnet labdarugas.hu, f1.hu ISM A labdarugas.hu időközben kiadásra került, az f1.hu az 523-as TT ügyszámon fut tovább.
316 EUROWEB vianni.hu VIANNI Kft. A "Vianni" védjegy jogosultja a Vianni Kft., az igényléshez nyilvánvalóan társul a domain gazdasági tevékenység körében való használatára irányuló szándék;

a delegálást vissza kell vonni és a domaint a Vianni Kft. számára kell delegálni.

30/2000. (VIII.30.) Áf
317 Kibernet Kft. samsonite.hu Samsonite Corporation (USA) A TT a Samsonite Corporation panaszában megfogalmazottakkal egyetért, - a 7/2000. sz. Elvi Állásfoglalásban kifejtettekkel összhangban - megállapítja, hogy a kérdéses domain névre a Page Master Kft. részéről benyújtott igénylés nem teljesíthető.

21/2000. (VIII.30) Áf
318 TiszaneT Rt. fontana.hu Szegi Zoltán A TT javasolja a Regisztrátornak, hogy a 8/2000. (VIII.9.) Elvi Állásfoglalásban foglaltak szerint az igénylőt hívja föl esetleges bizonyítékainak becsatolására, névhasználati jogának igazolására. Amennyiben az igazolás nem történik meg igénye alappal utasítható vissza.

22/2000. (VIII. 30.) Áf.
319 SÉDNET Kft. sennheiser.hu BaSys Magyarországi Kft. A TT álláspontja szerint a BaSys Magyarországi Kft., mint a Sennheiser cég kizárólagos magyarországi forgalmazója alappal hivatkozik arra, hogy a cégnév domainkénti bejegyzése más, névhasználati jogosultságát nem igazoló igénylő javára megtévesztő és jogellenes lenne.

23/2000. (VIII.30.) Áf
320 Elender novopyrin.hu Chinoin Rt. A TT álláspontja szerint a Chinoin Rt. igénylése (a névhasználati jog igazolása után) prioritásos igénynek minősül, teljesíthető.

24/2000. (VIII.30.) Áf
321 HunNet Bt. jegy.hu Jegy.hu Kft. A JEGY.hu domain név vonatkozásában a Tanácsadó Testület a JEGY.HU Virtuális Utazási Szolgáltató Központ Kft.felülvizsgálati kérelmét nem tartja megalapozottnak, miután az Igénylés nem alapoz meg prioritásos igényt.

29/2000. (VIII.30.) Áf
322 ISZT bix.hu ISZT A bix.hu domain név vonatkozásában a Tanácsadó Testület a BIX Bizottság panaszát részben megalapozottnak találta, az érdemi döntés meghozatalához azonban hiánypótlást rendel el. A panasz többi része tekintetében hatáskörének hiányát állapítja meg.

28/2000. (VIII. 30.) Áf.

A domain név az Internet Szolgáltatók Tanácsa részére bejegyezve.
323 HunNet Bt. raid.hu SC Johnson Kft. A raid.hu domain használatba adható a HunNet Bt. számára.

90/2001. (VIII. 29.) Áf.
324 InterNETX netriporter.hu Mediacomp Kft. A kérdéses domain nevek vonatkozásában Somló János és Fürjes Szabolcs igénylése teljesíthető.

36/2001. (VI. 6.) Áf.
325 InterNETX netreporter.hu Mediacomp Kft.
326 Elender Rt. festektars.hu Tonk István A festektars.hu domain név vonatkozásában a Renoval Kft. igénye nem teljesíthető, miután a panasszal élt Tonk István javára a Magyar Szabadalmi Hivatal 155 946 számon a Festéktárs védjegyet 1997. augusztus 18. napjában megjelölt oltalmi idő kezdettel lajstromozta. E tény Tonk István igényének prioritását alapozza meg.

9/2000. (VIII.23.) Áf
327 nyilvántartó idesuss.hu Kontakt Szoftver Kft. Az idesuss.hu domain név vonatkozásában a Tanácsadó Testület a Kontakt Szoftver Kft. igényét teljesíthetőnek tartja, miután nem állnak rendelkezésre olyan adatok, amelyek alapján az igénylés gyaníthatóan jogellenes vagy megtévesztő lenne.

33/2000. (IX.27.) Áf
328 nyilvántartó napisport.hu Nemzeti Sport Lap-, Könyvkiadó és szolgáltató Kft. Az Igénylő visszalépett.
329 nyilvántartó sportnet.hu Nemzeti Sport Lap-, Könyvkiadó és szolgáltató Kft. A sportnet.hu domain név a Nemzeti Sport Kft. részére nem delegálható.

41/2001. (VI. 20.) Áf.
330 nyilvántartó gotz.hu Gyepes Zsolt A gotz.hu domain az igénylő Gyepes Zsolt számára nem adható használatba.

37/2001. (VI. 6.) Áf.
331 nyilvántartó visionexpress.hu Fotex Optika A VISION EXPRESS - amelyből a Regisztrációs Szabályzat 13.1 b) és 13.3 pontja szerint az igénylelt domain képezhető - a Vision Express (U.K.) Ltd. mint jogosult számára az MSZH által lajstromozott védjegy. A domain igényléséhez nyilvánvalóan társul a domain gazdasági tevékenység körében való használatára irányuló szándék. Az iratokhoz csatolt franchise szerződés a Vision Express Group Ltd., a Fotex Optika Kft. és a Fotex Optika Rt. között köttetett, annak a védjegyjogosult nem alanya. A TT felhívja a Regisztrátort, hogy a domaint abban az esetben delegálja a Fotex Optika Kft. számára, ha az bemutatja a védjegyjogosult Vision Express (U.K.) Ltd. nyilatkozatát, amely szerint az a Fotex Optika Kft. által a védjegy domainnévként történő használatához hozzájárult.

35/2000. (IX.27.) Áf
332 nyilvántartó hirdetes.hu HIRDETES Tartalomszolgáltató Bt. A hirdetés.hu domain a sorsoláson nyertesként megjelölt Selindek Bt-t illeti.

9/2001. (III. 7.) Áf.
333 nyilvántartó jackdaniels.hu Brown-Forman Worldwide LLC. Magyarorszagi fioktelep A beadványhoz mellékelt védjegyokirat tanúsága szerint a JACK DANIEL'S - amelyből a Regisztrációs Szabályzat 13.1 b) és 13.3 pontja szerint az igénylelt domain képezhető - a Jack Daniel Distillery , Lem Motlow Prop., Inc. mint jogosult javára az MSZH által lajstromozott védjegy. A domain igényléséhez nyilvánvalóan társul a domain gazdasági tevékenység körében való használatára irányuló szándék. A TT felhívja a Regisztrátort, hogy a domaint abban az esetben delegálja a Brown-Forman Worldwide LLC Magyarországi Fióktelep számára, ha az bemutatja a védjegyjogosult Jack Daniel Distillery, Lem Motlow Prop., Inc.nyilatkozatát, amely szerint az a Brown-Forman Worldwide LLC Magyarországi Fióktelep által a védjegy domainnévként történő használatához hozzájárult.

35/2000. (IX.27.) Áf
334 nyilvántartó southerncomfort.hu Brown-Forman Worldwide LLC. Magyarorszagi fioktelep A beadványhoz mellékelt védjegyokirat tanúsága szerint a SOUTHERN COMFORT - amelyből a Regisztrációs Szabályzat 13.1 b) és 13.3 pontja szerint az igénylelt domain képezhető - a Brown-Forman Corporation mint jogosult javára az MSZH által lajstromozott védjegy. A domain igényléséhez nyilvánvalóan társul a domain gazdasági tevékenység körében való használatára irányuló szándék. A TT felhívja a Regisztrátort, hogy a domaint abban az esetben delegálja a Brown-Forman Worldwide LLC Magyarországi Fióktelep számára, ha az bemutatja a védjegyjogosult Brown-Forman Corporation nyilatkozatát, amely szerint az a Brown-Forman Worldwide LLC Magyarországi Fióktelep által a védjegy domainnévként történő használatához hozzájárult.

35/2000. (IX.27.) Áf
335 nyilvántartó butorda.hu Paradigma Kft. A Nyilvántartó azért fordult a Tanácsadó Testülethez, mert a Paradigma Kft. - amely mint jogosult javára az ELSŐ MAGYAR BUTORDA az MSZH által lajstromozott védjegy - a domainre prioritással tartott igényt. A védjegyből a Regisztrációs Szabályzat 13.1 b) és 13.3.pontja alapján az igényelt domain nem képezhető, így a prioritás az igénylés során a Paradigma Kft-t nem illeti meg, vagyis a Szabályzat 14. pontjában foglalt eljárásnak van helye.

38/2000. (X.18.) Áf
336 nyilvántartó hirado.hu Imosoft Számítástechnikai Könyv- Zenemu%2C Lapkiadó és Kereskedelmi Kft. A hirado.hu domain név vonatkozásában a Tanácsadó Testület az Imosoft Számítástechnikai Könyv-Zenemű Lapkiadó és Kereskedelmi Kft. igényét nem tartja teljesíthetőnek, miután a Magyar Televízió Rt.-nek, valamint a Duna Televízió Rt-nek több védjegye van bejegyezve. A domain név másnak való delegálása ezért jogszabályt sértene.

34/2000. (IX.27.) Áf
337 nyilvántartó amfora.hu Gyepes Zsolt Az AMFORA - amelyből a Regisztrációs Szabályzat 13.1 b) és 13.3 pontja szerint az igénylelt domain képezhető - az Amfora Kereskedemi Rt. mint jogosult javára az MSZH által lajstromozott védjegy.A TT álláspontja szerint az adott esetben a domain igényléséhez nyilvánvalóan társul a domain gazdasági tevékenység körében való használatára irányuló szándék. Az amfora domain használata a védjegyjogosult engedélye nélkül valószínűsíthetően jogellenes ill.bizonyosan megtévesztő volna, ezért a TT felhívja a Regisztrátort, hogy tagadja meg a Gyepes Zsolt számára történő delegálást.

35/2000. (IX.27.) Áf
338 nyilvántartó smack.hu Gyepes Zsolt A SMACK - amelyből a Regisztrációs Szabályzat 13.1 b) és 13.3 pontja szerint az igénylelt domain képezhető - a Golden Bell Élelmiszerek Magyarországi Kft. mint jogosult javára az MSZH által lajstromozott védjegy. A TT álláspontja szerint az adott esetben a domain igényléséhez nyilvánvalóan társul a domain gazdasági tevékenység körében való használatára irányuló szándék. A smack domain használata a védjegyjogosult engedélye nélkül valószínűsíthetően jogellenes ill.bizonyosan megtévesztő volna, ezért a TT felhívja a Regisztrátort, hogy tagadja meg a Gyepes Zsolt számára történő delegálást.

35/2000. (IX.27.) Áf
339 nyilvántartó harley-davidson.hu HD Budapest Kft. A HARLEY-DAVIDSON - amelyből a Regisztrációs Szabályzat 13.1 b) és 13.3 pontja szerint az igénylelt domain képezhető - a H-D Michigan, Inc. mint jogosult javára az MSZH által lajstromozott védjegy. A domain igényléséhez nyilvánvalóan társul a domain gazdasági tevékenység körében való használatára irányuló szándék. A TT felhívja a Regisztrátort, hogy a domaint csak abban az esetben delegálja a H-D Budapest Kft. számára, ha az bemutatja a védjegyjogosult H-D Michigan, Inc. azon nyilatkozatát, amely szerint az a H-D Budapest Kft. által a védjegy domainnévként történő használatához hozzájárult.

(A döntés a 7/2000. (V. 31.) Elvi Állásfoglaláson alapul.)

38/2000. (X.18.) Áf
340 nyilvántartó ertektozsde.hu Zsoltauto Kft. Az értékpapírok forgalomba hozataláról, a befektetési szolgáltatásokról és az értékpapír-tőzsdéről szóló 1996. évi CXI. törvény 218. § (1) bekezdés értelmében az "értéktőzsde" elnevezést vagy ennek idegen nyelvű megfelelőjét, illetve az ezekkel azonos, hasonló vagy rokon értelmű kifejezést cégnevében vagy üzleti és reklámcélokra kizárólag olyan szervezet használhatja, amelyet a 175. § rendelkezései szerint alapítottak.

Az igénylés tehát nyilvánvalóan jogszabályba ütközik, ezért nem teljesíthető.

47/2000. (X.18.) Áf
341 nyilvántartó vamhivatal.hu M11 Invest Kft. A vámjogról, a vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról, szóló 1995. évi C. törvény értelmében:

vámhivatal (az egyszerűsített vámeljárás során) lehet:

1. fővámhivatal: olyan, az e törvény végrehajtási rendeletében meghatározott, a közigazgatási székhelyen működő vámhivatal - Budapesten a 17. számú, Pest megyében a Budakörnyéki Vámhivatal - amely kiemelt feladatokat lát el. Vámraktározási vámeljárásban, illetve a vámszabad terület vonatkozásában a felügyeletet ellátó vámhivatal;

2. intézési vámhivatal: a fővámhivatal által az engedélyben meghatározott feladatokat ellátó vámhivatal;

4. vámhivatal hivatalos helye:

a) a vámhivatal, a vámhivatali kirendeltség (a továbbiakban: vámhivatal) és szolgálati hely hivatalos helyisége, valamint annak a szakfeladat ellátására kijelölt vagy arra alkalmas közvetlen környezete,

b) a közúti határátkelőhelyen és repülőtereken a határátkelőhelynek és a repülőtérnek a szakfeladat ellátásához szükséges területe,

c) a pályaudvarokon működő vámszervnél a pályaudvar zárt területe, ideértve a raktárhelyiségeket is,

d) vízi határátkelőhelyeken a kikötők, illetőleg a hajóállomások zárt területe,

e) a vámszabadterület, ha ott vámhivatal működik;

(2) A vámigazgatásra háruló végrehajtási feladatokat a Vám- és Pénzügyőrség végzi.

Az igénylés tehát nyilvánvalóan jogszabályba ütközik, ezért nem teljesíthető.

47/2000. (X.18) Áf
342 nyilvántartó arutozsde.hu Zsoltauto Kft. Az árutőzsdéről és az árutőzsdei ügyletekről szóló 1994. évi XXXIX. törvény értelmében:

1. § (1) Az árutőzsde (a továbbiakban: tőzsde) olyan önkormányzó és önszabályozó szervezet, amely az engedélyezett és a tőzsdén forgalmazott áruk körében nyilvánosan meghirdetett, előre meghatározott módon, helyen és időben koncentrálja a keresletet és a kínálatot. A tőzsdén központosított kereskedelem folyik szabványosított szerződés útján, határidős ügyletek esetében az elszámolóház teljesítésre vállalt garanciája mellett, azonos feltételeket biztosítva az ügyletkötéshez.

(3) A tőzsde a Kormány jóváhagyásának időpontjával nyeri el jogi személyiségét és a 31. § a) pontja alapján jóváhagyott alapszabály, valamint a szabályzatok alapján kezdheti meg működését.

Az igénylés tehát nyilvánvalóan jogszabályba ütközik, ezért nem teljesíthető.

47/2000. (X. 18.) Áf
343 nyilvántartó audiotel.hu Audiotel Kft. A Tanácsadó Testület az igénylés vonatkozásában érdemi döntést nem hoz, az iratokat a regisztrátor Integrity Kft-nek visszaküldi, azzal, hogy csatolja a cégbírósági bejegyzést.

49/2000. (X.18.) Áf
344 nyilvántartó escort.hu BIG BAND Bt. A Tanácsadó Testület az igénylés vonatkozásában érdemi döntést nem hoz, az iratokat a regisztrátor Integrity Kft-nek visszaküldi, azzal, hogy az escort egy közismert autótipus. Az igénylő azonban nem a Ford Motors Company. Az "escort" egyben védjegy is, az MSZH-nál az ORLIK TOBACCO COMPANY A/S számára van lajstromba véve. Az igénylés akkor teljesíthető, ha az igénylő csatolja jogosultak hozzájárulását.

49/2000. (X.18.) Áf
345 nyilvántartó excite.hu Fodor András A Tanácsadó Testület az igénylés vonatkozásában érdemi döntést nem hoz, az iratokat a regisztrátor Integrity Kft-nek visszaküldi, azzal, hogy az excite a MSZH-nál a Carter-Wallace, Inc.számára lajstromba vett védjegy, az igénylő azonban nem a Carter-wallace.

Csatolja a védjegyjogosult hozzájárulását a védjegy használatához.

49/2000. (X.18.) Áf
346 nyilvántartó lg.hu Fodor András Az lg. közismert szórakoztató elektronikai cég, amelynek az "lg"-betűkapcsolatra az MSZH-nál lajstromba vett védjegye van.

Az igénylő nem azonos a védjegyjogosulttal, számára a domain név csak abban az esetben delegálható, ha megfelelő módon igazolja, hogy a jogosult a védjegy Igénylő általi használatához hozzájárulását adta.

38/2000. (X.18.) Áf
347 nyilvántartó sportnet.hu Szántai Tamás A Tanácsadó Testület az igénylés vonatkozásában érdemi döntést nem hoz, az iratokat a regisztrátor Integrity Kft-nek visszaküldi, azzal, hogy a sportnet a Pay TV számára lajstromba vett védjegy, az igénylő nem a Pay TV.

Csatolja a védjegyjogosult hozzájárulását.

49/2000. (X.18.) Áf
348 nyilvántartó solaris.hu BUDAI SÓLYOM Szervező, Kiadó és Kereskedo Bt. A Tanácsadó Testület az igénylés vonatkozásában érdemi döntést nem hoz, az iratokat a regisztrátor Integrity Kft-nek visszaküldi, azzal, hogy a solaris közismert védjegy (Sun Microsystems Inc.).

Csatolja a védjegyjogosult hozzájárulását.

49/2000. (X.18.) Áf

A solaris.hu domain a rendelkezésre álló adatok szerint nem delegálható a Budai Sólyom Szervező, Kiadó és Kereskedelmi Bt.számára.

68/2001. (VIII. 8.) Áf.
349 nyilvántartó kincstarjegy.hu Z-Faktor Befektető Kft. A Tanácsadó Testület az igénylés vonatkozásában érdemi döntést nem hoz, az iratokat a regisztrátor Integrity Kft-nek visszaküldi, azzal, hogy az igényelt domain név állampapír. Az Értékpapírok forgalomba hozataláról, a befektetési szolgáltatásokról és az értékpapír-tőzsdéről szóló 1996. évi CXI törvény tartalmazza a szükséges feltételeket, így:

23. § (1) Állampapír nyilvános forgalomba hozatalának feltétele, hogy a Kincstár vagy az MNB

a) ismertetőt és nyilvános ajánlattételt tegyen közzé, és

b) ha nem saját maga végzi a forgalomba hozatalt, azzal forgalmazót bízzon meg.

Csatolja ezen dokumentumokat.

49/2000. (X.18.) Áf
350 nyilvántartó illetekhivatal.hu Z-Faktor Befektető Kft. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. Törvény szabályozza az illetékhivatal (illetékhivatalok) feladatait. A törvény értelmében:

83. § (1) Az illetékhivatal az illetékekre vonatkozó jogszabályokban megállapított illetékkötelezettség teljesítését, valamint az illetékbélyeggel (bélyeges űrlappal) vagy illetékbevételi számlára pénzzel fizetendő díjak megfizetését rendszeresen ellenőrzi azoknál a magánszemélyeknél és jogi személyeknél, valamint a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteknél, amelyek illeték- vagy díjköteles ügyekkel foglalkoznak.

(2) Az eljáró hatóság az illetékhivatal ellenőrzési feladatától függetlenül köteles vizsgálni, hogy a nála benyújtott vagy a hozzá került iraton az illeték vagy díj szabályszerű megfizetése megtörtént-e.

Az igénylés tehát nyilvánvalóan jogszabályba ütközik, ezért nem teljesíthető.

47/2000. (X.18.) Áf
351 nyilvántartó illetekhivatalok.hu Z-Faktor Befektető Kft.
352 nyilvántartó foldhivatalok.hu M11 Invest Kft. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI.törvény szabályozza az ingatlan-nyilvántartást vezető szervezetet.

Ennek értelmében:

9. § (1) Az ingatlan-nyilvántartás vezetése, valamint az ingatlan-nyilvántartási ügyek intézése az ingatlan fekvése szerint illetékes körzeti földhivatal és Budapesten a Fővárosi Kerületek Földhivatala (a továbbiakban együtt: körzeti földhivatal) hatáskörébe tartozik.

(2) A körzeti földhivatalnak az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény (a továbbiakban: Áe.) szerinti felettes szerve a megyei földhivatal, illetőleg Budapesten a Fővárosi Földhivatal (a továbbiakban együtt: megyei földhivatal).

Az igénylés tehát nyilvánvalóan jogszabályba ütközik, ezért nem teljesíthető.

47/2000. (X.18.) Áf
353 nyilvántartó eurocar.hu BEFEKTETES.HU Bt. A Tanácsadó Testület az igénylés vonatkozásában érdemi döntést nem hoz, az iratokat a regisztrátor Integrity Kft-nek visszaküldi, azzal, hogy az eurocar közismert védjegy, az MSZH-nál a TRIÓDA Kft számára van lajstromba véve.

Csatolja a védjegyjogosult hozzájárulását.

49/2000. (X.18.) Áf
354 nyilvántartó enigma.hu Zsoltauto Kft. A Tanácsadó Testület az igénylés vonatkozásában érdemi döntést nem hoz, az iratokat a regisztrátor Integrity Kft-nek visszaküldi, azzal, hogy az enigma közismert internetes kereskedelmi név.Az igénylő igazolja a jogosultságát.

49/2000. (X.18.) Áf
355 nyilvántartó Diszkontkincstarjegy.hu BEFEKTETES.HU Bt. A Tanácsadó Testület az igénylés vonatkozásában érdemi döntést nem hoz, az iratokat a regisztrátor Integrity Kft-nek visszaküldi, azzal, hogy az igényelt domain név állampapír. Az Értékpapírok forgalomba hozataláról, a befektetési szolgáltatásokról és az értékpapír-tőzsdéről szóló 1996. évi CXI törvény tartalmazza a szükséges feltételeket, így:

23. § (1) Állampapír nyilvános forgalomba hozatalának feltétele, hogy a Kincstár vagy az MNB

a) ismertetőt és nyilvános ajánlattételt tegyen közzé, és

b) ha nem saját maga végzi a forgalomba hozatalt, azzal forgalmazót bízzon meg.

Csatolja ezen dokumentumokat.

49/2000. (X.18.) Áf
356 nyilvántartó vamhivatalok.hu M11 Invest Kft. A vámjogról, a vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról, szóló 1995. évi C. törvény értelmében:

vámhivatal (az egyszerűsített vámeljárás során) lehet:

1. fővámhivatal: olyan, az e törvény végrehajtási rendeletében meghatározott, a közigazgatási székhelyen működő vámhivatal - Budapesten a 17. számú, Pest megyében a Budakörnyéki Vámhivatal - amely kiemelt feladatokat lát el. Vámraktározási vámeljárásban, illetve a vámszabad terület vonatkozásában a felügyeletet ellátó vámhivatal;

2. intézési vámhivatal: a fővámhivatal által az engedélyben meghatározott feladatokat ellátó vámhivatal;

4. vámhivatal hivatalos helye:

a) a vámhivatal, a vámhivatali kirendeltség (a továbbiakban: vámhivatal) és szolgálati hely hivatalos helyisége, valamint annak a szakfeladat ellátására kijelölt vagy arra alkalmas közvetlen környezete,

b) a közúti határátkelőhelyen és repülőtereken a határátkelőhelynek és a repülőtérnek a szakfeladat ellátásához szükséges területe,

c) a pályaudvarokon működő vámszervnél a pályaudvar zárt területe, ideértve a raktárhelyiségeket is,

d) vízi határátkelőhelyeken a kikötők, illetőleg a hajóállomások zárt területe,

e) a vámszabadterület, ha ott vámhivatal működik;

(2) A vámigazgatásra háruló végrehajtási feladatokat a Vám- és Pénzügyőrség végzi.

Az igénylés tehát nyilvánvalóan jogszabályba ütközik, ezért nem teljesíthető.

47/2000. (X.18) Áf
357 nyilvántartó allamkotveny.hu Z-Faktor Befektető Kft. A Tanácsadó Testület az igénylés vonatkozásában érdemi döntést nem hoz, az iratokat a regisztrátor Integrity Kft-nek visszaküldi, azzal, hogy az igényelt domain név állampapír. Az Értékpapírok forgalomba hozataláról, a befektetési szolgáltatásokról és az értékpapír-tőzsdéről szóló 1996. évi CXI törvény tartalmazza a szükséges feltételeket, így:

23. § (1) Állampapír nyilvános forgalomba hozatalának feltétele, hogy a Kincstár vagy az MNB

a) ismertetőt és nyilvános ajánlattételt tegyen közzé, és

b) ha nem saját maga végzi a forgalomba hozatalt, azzal forgalmazót bízzon meg.

Csatolja ezen dokumentumokat.

49/2000. (X.18.) Áf
358 nyilvántartó kisgergely.hu Z-Faktor Befektető Kft. Az igényelt domain név a Kisgergely Kft.részére adandó használatba.

89/2001. (VIII. 29.) Áf.
359 nyilvántartó allamigazgatas.hu M11 Invest Kft. Az igénylés nem teljesíthető, mert jogszabályba ütközik illetve megtévesztő, a korábban nyilvánosságra hozott 4/2000. (V.10.) és a 6/2000. (V. 24.) Elvi Állásfoglalásokban kifejtett indokolásnak megfelelően.

47/2000. (X. 18.) Áf.
360 nyilvántartó kormany.hu BEFEKTETES.HU Bt. A kormány szervezetét és feladatait az Alkotmány VII.fejezete szabályozza. Ennek értelmében

33. § (1) A Kormány

a) miniszterelnökből és

b) miniszterekből áll.

Az igénylés tehát nyilvánvalóan jogszabályba ütközik, ezért nem teljesíthető.

47/2000. (X.18.) Áf
361 nyilvántartó adohivatal.hu Internet.hu Kft. Az "adóhivatal" az adóhatóság közismert elnevezése.Az adóhatóságok feladatait, illetékességét az adózás rendjéről szóló 1990.évi XCI törvény tartalmazza. Ennek értelmében:

6. § (1) Adóhatóságok:

a) az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal és szervei (a továbbiakban: állami adóhatóság),

b) a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága és szervei (a továbbiakban: vámhatóság),

c) az önkormányzat jegyzője (a továbbiakban: önkormányzati adóhatóság),

d) az Illetékhivatal.

Az igénylés tehát nyilvánvalóan jogszabályba ütközik, ezért nem teljesíthető

47/2000. (X.18) Áf
362 NetX Consulting Kft. hansgrohe.hu 1.0 Studio Szolg. Bt. A hansgrohe.hu domainnek a Hansgrohe Kft-n kívüli, a névhasználati jogosultságát nem igazoló igénylő általi használata gyaníthatóan megtévesztő volna; a domain a Hansgrohe Kft. számára delegálandó.

46/2000. (X.18.) Áf
363 nyilvántartó Pestyfeketedoboz.hu Boksz Produktion Kft. A Tanácsadó Testület megállapítja, hogy az igénylő Box Production Kft. javára az igény regisztrációjának és delegációjának - összhangban a TT 5/2000. (V.24.) Elvi Állásfoglalásában kifejtettekkel - nincs akadálya.

41/2000. (X.18.) Áf
364 nyilvántartó zdnet.hu Geomedia Rt. A Tanácsadó Testület megállapítja, hogy a rendelkezésre álló iratok alapján az igénylő Geomédia Rt. javára az igényelt domain név nem regisztrálható.

42/2000. (X.18.) Áf
365 nyilvántartó zenithmedia.hu Bates Saatchi and Saatchi Advertising Kft. A Tanácsadó Testület megállapítja, hogy a rendelkezésre álló iratok alapján az igénylő Bates Saatchi & Saatchi Kft. javára az igényelt domain név - a még hiányzó igazolások becsatolása után - regisztrálható.

43/2000. (X.18.) Áf
366 nyilvántartó autoalkatresz.hu Autóalkatrész.hu Kft. A Tanácsadó Testület megállapítja, az autoalkatresz.hu domain név az Autóalkatrész.hu Korlátolt Felelősségű Társaság részére prioritásos joggal való regisztrálhatóságával kapcsolatosan korábban már állást foglalt. Amennyiben az igénylő a döntéssel nem ért egyet, azt a választott bíróság előtt támadhatja meg.

44/2000. (X.20.) Áf
367 BankNet net-aruhaz.hu Reményfí Tamás Reményffy Tamás igénylése teljesíthető.

26/2001. (V. 16.) Áf.
368 GTS-Datanet vg.hu VNU Budapest Lapkiadó Rt. A Tanácsadó Testület megállapítja, hogy a www.vg.hu domain név vonatkozásában a Zöld Újság Rt. igénye teljesíthető, a domain név a VNU Lapkiadó Rt. részére történő használatba adása megtévesztő és jogellenes lenne.

45/2000. (X.20) Áf
369 nyilvántartó lotto.hu Z-Faktor Befektető Kft. A Tanácsadó Testület megállapítja, hogy a rendelkezésre álló iratok alapján az igénylő Z- Faktor Befektető Kft (369), Befektetés.hu Tanácsadó Bt (370), M11 Invest Ingatlanközvetítő és Ingatlanhasznosító Kft (371), Office Invest Ingatlanközvetítő és Ingatlanhasznosító Kft (372), Zsoltautó Járműkereskedelmi Kft (373), Kendahl Consulting Tanácsadó Kft (374) javára az igényelt domain név nem regisztrálható.

50/2000. (X.18.) Áf
370 nyilvántartó lotto.hu BEFEKTETES.HU Bt.  
371 nyilvántartó lotto.hu M11 Invest Kft.
372 nyilvántartó lotto.hu Office Invest Ingatlanközvetítő és Ingatlanhasznosító Kft.
373 nyilvántartó lotto.hu Zsoltauto Kft.
374 nyilvántartó lotto.hu KENDAL CONSULTING Tanácsadó Kft.
375 nyilvántartó moulinex.hu MOULINEX-KRUPS Kft. A moulinex.hu domain nem adható használatba a Moulinex-Krups Kft., továbbá más nem prioritásos igénylők, így az SCH-Computing Bt., az Innovex ’97 Kft. és a Zentral Szerviz Aquapol Kft.számára. A moulinex.hu domain használatba adható a Moulinex S.A.számára.

38/2001. (VI. 6.) Áf.
376 nyilvántartó york.hu York International Kft. Az ügy TT döntés nélkül lezárva. A domain név a York International Kft részére bejegyezve.
377 nyilvántartó budataxi.hu FORMA 3000 Kft. A kérdéses domain név az Igénylő Forma 3000 Kft. számára nem adható használatba.

77/2000. (XII. 28.) Áf.
378 GTS-Datanet kika.hu Miss Zoltán, Michelfeit Kft. Miss Zoltán igénylése a Delegációs és Regisztrációs Szabályzat alapján nem teljesíthető. A Michelfeit Kft. panasza alapos, így a "kika.hu" domain részére történő delegálásának nincs akadálya.

1/2001. (II. 14.) Áf.
379 nyilvántartó barter.hu Kereső Bt. A webtv.hu az Igénylő részére nem regisztrálható. A hasznos.hu és a barter.hu domain nevek vonatkozásában a 2000. március 1.napjától hatályos szabályzat szerint az igénylő

prioritással nem rendelkezik.

62/2000. (XI. 29.) Áf.
380 nyilvántartó hasznos.hu Kereső Bt. A webtv.hu az Igénylő részére nem regisztrálható. A hasznos.hu és a barter.hu domain nevek vonatkozásában a 2000. március 1.napjától hatályos szabályzat szerint az igénylő

prioritással nem rendelkezik.

62/2000. (XI. 29.) Áf.
381 nyilvántartó webtv.hu Kereső Bt. A webtv.hu az Igénylő részére nem regisztrálható. A hasznos.hu és a barter.hu domain nevek vonatkozásában a 2000. március 1.napjától hatályos szabályzat szerint az igénylő

prioritással nem rendelkezik.

62/2000. (XI. 29.) Áf.
382 nyilvántartó vedjegy.hu Müller Illés, Magyar Szabadalmi Hivatal A Tanácsadó Testület nem tartja indokoltnak és nem ajánlja a Nyilvántartónak a "szabadalom","vedjegy","patent","trademark", "design", "copyright"domainek közdomainné nyilvánítását.

A Tanácsadó Testület álláspontja szerint a "szabadalom" és "vedjegy" domain Müller Illés számára történő delegálásának - egyéb, prioritásos igény hiányában - nincs akadálya.

53/2000. (XI. 22.) Áf.
383 nyilvántartó szabadalom.hu Müller Illés, Magyar Szabadalmi Hivatal A Tanácsadó Testület nem tartja indokoltnak és nem ajánlja a Nyilvántartónak a "szabadalom","vedjegy","patent","trademark", "design", "copyright" domainek közdomainné nyilvánítását.

A Tanácsadó Testület álláspontja szerint a "szabadalom" és "vedjegy" domain Müller Illés számára történő delegálásának - egyéb, prioritásos igény hiányában - nincs akadálya.

53/2000. (XI. 22.) Áf.
384 nyilvántartó amoco.hu Komáromy Csaba Az amoco domain Komáromy Csabának, Várkonyi Máténak ill. Simcsák Attilának történő delegálása gyaníthatóan megtévesztő lenne, ezért az igénylések nem teljesíthetők. Az Amoco Fabrics Magyarország Termelő Kft. igénye abban az esetben teljesíthető, amennyiben az bemutatja a védjegyjogosult Amoco Oil

Company nyilatkozatát, amely szerint az a védjegy domainnévként történő használatához hozzájárul.

15/2001. (V. 2.) Áf.
385 nyilvántartó amoco.hu Amoco Fabrics Magyarorszag Termelo Kft. 15/2001. (V. 2.) Áf.
386 nyilvántartó amoco.hu Várkonyi Máté 15/2001. (V. 2.) Áf.
387 nyilvántartó amoco.hu Simcsák Attila 15/2001. (V. 2.) Áf.
388 nyilvántartó excite.hu Komáromy Csaba A TT álláspontja szerint a domain delegálása a védjegyjogosult Carter-Wallace, Inc. azon nyilatkozata nélkül, amely szerint az a védjegy igénylő által domainnévként történő használatához hozzájárul vagy az Excite portálhálózat üzemeltetője által adott engedély nélkül valószínűsíthetően megtévesztő ill. jogellenes volna, így ezen nyilatkozatok valamelyikének hiányában a Komáromy Csaba részére történő delegálásra nem kerülhet sor.

(A döntés a 7/2000. (V. 31.) és a 4/2000. (V. 10.) Elvi Állásfoglaláson alapul.)

70/2000. (XI. 29.) Áf.
389 nyilvántartó excite.hu Simcsák Attila A TT álláspontja szerint a domain delegálása a védjegyjogosult Carter-Wallace, Inc. azon nyilatkozata nélkül, amely szerint az a védjegy igénylő által domainnévként történő használatához hozzájárul vagy az Excite portálhálózat üzemeltetője által adott engedély nélkül valószínűsíthetően megtévesztő ill. jogellenes volna, így ezen nyilatkozatok valamelyikének hiányában a Simcsák Attila részére történő delegálásra nem kerülhet sor.

(A döntés a 7/2000. (V. 31.) és a 4/2000. (V. 10.) Elvi Állásfoglaláson alapul.)

70/2000. (XI. 29.) Áf.
390 nyilvántartó excite.hu Várkonyi Máté A TT álláspontja szerint a domain delegálása a védjegyjogosult Carter-Wallace, Inc. azon nyilatkozata nélkül, amely szerint az a védjegy igénylő által domainnévként történő használatához hozzájárul vagy az Excite portálhálózat üzemeltetője által adott engedély nélkül valószínűsíthetően megtévesztő ill. jogellenes volna, így ezen nyilatkozatok valamelyikének hiányában a Várkonyi Máté részére történő delegálásra nem kerülhet sor.

(A döntés a 7/2000. (V. 31.) és a 4/2000. (V. 10.) Elvi Állásfoglaláson alapul.)

70/2000. (XI. 29.) Áf.
391 nyilvántartó excite.hu Satellit & Communication Kft.\n A TT álláspontja szerint a domain delegálása a védjegyjogosult Carter-Wallace, Inc. azon nyilatkozata nélkül, amely szerint az a védjegy igénylő által domainnévként történő használatához hozzájárul vagy az Excite portálhálózat üzemeltetője által adott engedély nélkül valószínűsíthetően megtévesztő ill. jogellenes volna, így ezen nyilatkozatok valamelyikének hiányában a Satellit and Communication Kft.részére történő delegálásra nem kerülhet sor.

(A döntés a 7/2000. (V. 31.) és a 4/2000. (V. 10.) Elvi Állásfoglaláson alapul.)

70/2000. (XI. 29.) Áf.
392 nyilvántartó excite.hu 11 Kft. A TT álláspontja szerint a domain delegálása a védjegyjogosult Carter-Wallace, Inc. azon nyilatkozata nélkül, amely szerint az a védjegy igénylő által domainnévként történő használatához hozzájárul vagy az Excite portálhálózat üzemeltetője által adott engedély nélkül valószínűsíthetően megtévesztő ill. jogellenes volna, így ezen nyilatkozatok valamelyikének hiányában a 11 Kft. részére történő delegálásra nem kerülhet sor.

(A döntés a 7/2000. (V. 31.) és a 4/2000. (V. 10.) Elvi Állásfoglaláson alapul.)

70/2000. (XI. 29.) Áf.
393 nyilvántartó excite.hu Elektronikus Kereskedelmi Fórum Közhasznú társaság A TT álláspontja szerint a domain delegálása a védjegyjogosult Carter-Wallace, Inc. azon nyilatkozata nélkül, amely szerint az a védjegy igénylő által domainnévként történő használatához hozzájárul vagy az Excite portálhálózat üzemeltetője által adott engedély nélkül valószínűsíthetően megtévesztő ill. jogellenes volna, így ezen nyilatkozatok valamelyikének hiányában az Elektronikus Kereskedelmi Fórum Kht. részére történő delegálásra nem kerülhet sor.

(A döntés a 7/2000. (V. 31.) és a 4/2000. (V. 10.) Elvi Állásfoglaláson alapul.)

70/2000. (XI. 29.) Áf.
394 nyilvántartó excite.hu Elso Magyar Internet Szaknevsor KFT A TT álláspontja szerint a domain delegálása a védjegyjogosult Carter-Wallace, Inc. azon nyilatkozata nélkül, amely szerint az a védjegy igénylő által domainnévként történő használatához hozzájárul vagy az Excite portálhálózat üzemeltetője által adott engedély nélkül valószínűsíthetően megtévesztő ill. jogellenes volna, így ezen nyilatkozatok valamelyikének hiányában az Első Magyar Internet Szaknévsor Kft. részére történő delegálásra nem kerülhet sor.

(A döntés a 7/2000. (V. 31.) és a 4/2000. (V. 10.) Elvi Állásfoglaláson alapul.)

70/2000. (XI. 29.) Áf.
395 nyilvántartó excite.hu Hunnia Net Web Service Bt. A TT álláspontja szerint a domain delegálása a védjegyjogosult Carter-Wallace, Inc. azon nyilatkozata nélkül, amely szerint az a védjegy igénylő által domainnévként történő használatához hozzájárul vagy az Excite portálhálózat üzemeltetője által adott engedély nélkül valószínűsíthetően megtévesztő ill. jogellenes volna, így ezen nyilatkozatok valamelyikének hiányában a Hunnia Net Web Service Bt.részére történő delegálásra nem kerülhet sor.

(A döntés a 7/2000. (V. 31.) és a 4/2000. (V. 10.) Elvi Állásfoglaláson alapul.)

70/2000. (XI. 29.) Áf.
396 nyilvántartó tenneco.hu Komáromy Csaba A tenneco.hu domain nem adható használatba Komáromy Csaba, Várkonyi Máté ill. Simcsák Attila számára.

19/2001. (V. 2.) Áf.
397 nyilvántartó tenneco.hu Várkonyi Máté 19/2001. (V. 2.) Áf.
398 nyilvántartó tenneco.hu Simcsák Attila 19/2001. (V. 2.) Áf.
399 nyilvántartó diclofenac.hu Müller Illés A diclofenac.hu domain használatba adható Müller Illés számára. A diclofenac.hu domain nem adható használatba a Novartis Hungária Kft. számára.

91/2001. (VIII. 29.) Áf.
400 nyilvántartó voltaren.hu Müller Illés A voltaren.hu domain nem adható használatba Müller Illés számára. A voltaren.hu domain használatba adható a Novartis AG. számára.

22/2001. (V. 16.) Áf.
401 nyilvántartó alphad3.hu Müller Illés Az alphad3.hu domain nem adható használatba Müller Illés számára.

92/2001. (VIII. 29.) Áf.
402 nyilvántartó jonsered.hu TECHNOFORM Gépkölcsönzo és Szolgáltató Kft. A jonsered.hu domain nem adható használatba a Technoform Kft. számára. A jonsered.hu domain használatba adható az Electrolux-Lehel Kft. számára.

24/2001. (V. 16.) Áf.
403 nyilvántartó tv1.hu Müller Illés Az tv1.hu domain Müller Illésnek ill. az Arrow Reklámügynökség Bt-nek a belföldön jóhírnevet élvező TV1 védjegy jogosultjának hozzájárulása vagy egyéb jogos érdekük igazolása nélkül nem adható használatba.
404 nyilvántartó tv1.hu Arrow Reklámügynökség Bt. 20/2001. (V. 2.) Áf.
405 nyilvántartó hoffmann.hu Müller Illés A Tanácsadó Testület úgy látja, hogy a tárgybeli domain név vonatkozásában Hoffmann Piackutató Kft. igénylése teljesíthető.

35/2001. (VI. 6.) Áf.
406 nyilvántartó jojart.hu Müller Illés Az igényelt domain nevek az igényl részére nem adhatók használatba.

57/2000. (XI. 29.) Áf.
407 nyilvántartó jojartferenc.hu Müller Illés Az igényelt domain nevek az igényl részére nem adhatók használatba.

57/2000. (XI. 29.) Áf.
408 nyilvántartó papajohns.hu Kentucky Systems Kft. A papajohns.hu domain nem adható használatba a Kentucky Systems Kft. számára.

71/2001. (VIII. 8.) Áf.
409 nyilvántartó starbucks.hu Kentucky Systems Kft. A starbucks.hu domain nem adható használatba a Kentucky Systems Kft. számára.

18/2001. (V. 2.) Áf.
410 nyilvántartó vogue.hu Kentucky Systems Kft. A TT álláspontja szerint az adott esetben a domain igényléséhez nyilvánvalóan társul a domain gazdasági tevékenység körében való használatára irányuló szándék. A vogue domain használata valamely védjegyjogosult engedélye nélkül bizonyosan megtévesztő ill.valószínűsíthetően jogellenes volna, ezért a TT felhívja a Regisztrátort, hogy tagadja meg a Kentucky Systems Kft. számára történő delegálást.

(A döntés a 7/2000. (V. 31.) és a 4/2000. (V. 10.) Elvi Állásfoglaláson alapul.)

71/2000. (XI. 29.) Áf.
411 nyilvántartó showhivatal.hu Muraközy Péter Muraközy Péter igénylése nem teljesíthető.

27/2001. (V. 16.) Áf.
412 nyilvántartó sagafoods.hu Müller Illés Müller Illés magánszemély igénylése a Delegációs és Regisztrációs Szabályzat alapján nem teljesíthető. Az igényelt domain delegálását a Sága Foods Rt. részére kell teljesíteni.

1/2001. (II. 14.) Áf.
413 nyilvántartó virginmegastore.hu Erba 96 Kft. Az Erba'96 Kft. igénylése a Delegációs és Regisztrációs Szabályzat alapján nem teljesíthető.

1/2001. (II. 14.) Áf.
414 nyilvántartó storewizard.hu Erba 96 Kft. A storewizard.hu domain használatba adható az Erba 96 Kft. számára.

70/2001. (VIII. 8.) Áf.
415 nyilvántartó mizujs.hu PRIM Kft. A mizujs.hu domain nem adható használatba a PRIM Kft. számára.

23/2001. (V. 16.) Áf.
416 nyilvántartó citizen.hu Borkutime Kft. A TT álláspontja szerint a védjegyjogosult ellenében a használati jogosultságot nem igazoló igénylő számára történő delegálás valószínűsíthetően jogellenes ill. bizonyosan megtévesztő helyzetet eredményezne, így a domain az azt igénylő védjegyjogosult Citizen Watch Co., Ltd. számára delegálandó.

(A döntés a 7/2000. (V. 31.) és a 4/2000. (V. 10.) Elvi Állásfoglaláson alapul.)

71/2000. (XI. 29.) Áf.
417 nyilvántartó ge.hu Csepregi Gyula A TT álláspontja szerint a védjegyjogosult ellenében a használati jogosultságot nem igazoló igénylő számára történő delegálás valószínűsíthetően jogellenes ill. bizonyosan megtévesztő helyzetet eredményezne. A domain azon igénylő számára delegálható, amely bemutatja a védjegyjogosult GE Electric Co. azon nyilatkozatát, amely szerint az a védjegy domainnévként történő használatához hozzájárul.

(A döntés a 7/2000. (V. 31.) és a 4/2000. (V. 10.) Elvi Állásfoglaláson alapul.)

71/2000. (XI. 29.) Áf.
418 nyilvántartó generalelectric.hu Csepregi Gyula A TT álláspontja szerint a védjegyjogosult ellenében a használati jogosultságot nem igazoló igénylő számára történő delegálás valószínűsíthetően jogellenes ill. bizonyosan megtévesztő helyzetet eredményezne. A domain azon igénylő számára delegálható, amely bemutatja a védjegyjogosult GE Electric Co. azon nyilatkozatát, amely szerint az a védjegy domainnévként történő használatához hozzájárul.

(A döntés a 7/2000. (V. 31.) és a 4/2000. (V. 10.) Elvi Állásfoglaláson alapul.)

71/2000. (XI. 29.) Áf.
419 nyilvántartó tiamaria.hu Allied Domecq Hungary Kft. A TT álláspontja szerint az adott esetben a domain igényléséhez nyilvánvalóan társul a domain gazdasági tevékenység körében való használatára irányuló szándék. Az tiamaria domain használata a védjegyjogosult engedélye nélkül valószínűsíthetően jogellenes ill.bizonyosan megtévesztő volna, ezért a TT felhívja a Regisztrátort, hogy a domaint abban az esetben delegálja az Allied Domecq Hungary Kft. számára, ha az bemutatja a védjegyjogosult Tia Maria Ltd. azon nyilatkozatát, amely szerint az a védjegy domainként történő használatához hozzájárul.

(A döntés a 7/2000. (V. 31.) és a 4/2000. (V. 10.) Elvi Állásfoglaláson alapul.)

71/2000. (XI. 29.) Áf.
420 nyilvántartó vodafon.hu 11 Kft. A 11. Kft. ill. a Felvonószerelő és Építőipari Szolgáltató Kft. által benyújtott igénylések nem teljesíthetők.

2/2001. (II. 14.) Áf.
421 nyilvántartó vodafon.hu Felvonószerelo és Építoipari Szolgáltató Kft. 2/2001. (II. 14.) Áf.
422 nyilvántartó vodaphone.hu 11 Kft. 2/2001. (II. 14.) Áf.
423 nyilvántartó danubius-hotels.hu Kovács Vince Az igényelt domain név az igénylő részére nem adható használatba.

58/2000. (XI. 29.) Áf.
424 nyilvántartó danubiushotel.hu 11 Kft. Az igényelt domain név az igénylő részére nem adható használatba.

58/2000. (XI. 29.) Áf.
425 nyilvántartó danubiushotelsgroup.hu 11 Kft. Az igényelt domain név az igénylő részére nem adható használatba.

58/2000. (XI. 29.) Áf.
426 nyilvántartó office-depot.hu Unitrend 2000 Az Unitrend 2000 igénylése a delegációs és Regisztrációs Szabályzat alapján nem teljesíthető.

1/2001. (II. 14.) Áf.
427 nyilvántartó bux.hu Imosoft Kft. A TT álláspontja szerint a domain delegálása a védjegyjogosult Budapesti Értéktőzsde. azon nyilatkozata nélkül, amely szerint az a védjegy igénylő által domainnévként történő használatához hozzájárul valószínűsíthetően megtévesztő illetve jogellenes volna, így ezen nyilatkozat hiányában az igényelt BUX domain névnek, az alábbbi igénylők részére történő delegálására nem kerülhet sor.

76/2000. (XII. 28.) Áf.
428 nyilvántartó bux.hu EcoNet Hungary Kft. ld. a 427. számú ügynél
429 nyilvántartó bux.hu Mezon.Net Kft. ld. a 427. számú ügynél
430 nyilvántartó bux.hu GINKO Bt. ld. a 427. számú ügynél
431 nyilvántartó bux.hu LaborMedia Kft. ld. a 427. számú ügynél
432 nyilvántartó bux.hu Kuzdy Kálmán ld. a 427. számú ügynél
433 nyilvántartó bux.hu INETCOMM Bt. ld. a 427. számú ügynél
434 nyilvántartó bux.hu Első Magyar Internet Bróker Kft. ld. a 427. számú ügynél
435 nyilvántartó bux.hu Nádasdi Róbert ld. a 427. számú ügynél
436 nyilvántartó bux.hu Pintér Andrea ld. a 427. számú ügynél
437 nyilvántartó bux.hu Neményi Krisztina ld. a 427. számú ügynél
438 nyilvántartó bux.hu Zora Press Bt. ld. a 427. számú ügynél
439 nyilvántartó bux.hu Z-Faktor Befektető Kft. ld. a 427. számú ügynél
440 nyilvántartó bux.hu BIG BAND Bt. ld. a 427. számú ügynél
441 nyilvántartó bux.hu Hevesi Tanácsadó Bt. ld. a 427. számú ügynél
442 nyilvántartó bux.hu BEFEKTETES.HU Bt. ld. a 427. számú ügynél
443 nyilvántartó bux.hu M11 Invest Kft. ld. a 427. számú ügynél
444 nyilvántartó bux.hu Office Invest Kft. ld. a 427. számú ügynél
445 nyilvántartó bux.hu Danyejko Adrijan ld. a 427. számú ügynél
446 nyilvántartó bux.hu Audiotel Kft. ld. a 427. számú ügynél
447 nyilvántartó bux.hu Zsoltauto Kft. ld. a 427. számú ügynél
448 nyilvántartó bux.hu KENDAL CONSULTING Tanácsadó Kft. ld. a 427. számú ügynél
449 nyilvántartó bux.hu Arrow Reklámügynökség Bt. ld. a 427. számú ügynél
450 nyilvántartó bux.hu Satellit & Communication Kft. ld. a 427. számú ügynél
451 nyilvántartó bux.hu Brick Építőanyag Vevőszolgálati Bt. ld. a 427. számú ügynél
452 nyilvántartó bux.hu Hunnia Net Web Service Bt. ld. a 427. számú ügynél
453 nyilvántartó pm.hu C3 Alapítvány A pm domain az igénylő c3 Alapítvány és 11 Kft.részére nem adható használatba.
6/2001. (III. 1.) Áf.
454 nyilvántartó pm.hu 11 Kft. A pm domain az igénylő c3 Alapítvány és 11 Kft.részére nem adható használatba.
6/2001. (III. 1.) Áf.
455 nyilvántartó visa.hu Elso Magyar Internet Szaknevsor KFT A TT álláspontja szerint az adott esetben a domain igényléséhez nyilvánvalóan társul a domain gazdasági tevékenység körében való használatára irányuló szándék. A visa domain használata valamely védjegyjogosult engedélye nélkül valószínűsíthetően jogellenes ill. bizonyosan megtévesztő volna, ezért a TT felhívja a Regisztrátort, hogy tagadja meg az Első Magyar Internet Szaknévsor Kft. számára történő delegálást.

(A döntés a 7/2000. (V. 31.) és a 4/2000. (V. 10.) Elvi Állásfoglaláson alapul.)

71/2000. (XI. 29.) Áf.
456 nyilvántartó visa.hu Fejes Sandor A TT álláspontja szerint az adott esetben a domain igényléséhez nyilvánvalóan társul a domain gazdasági tevékenység körében való használatára irányuló szándék. A visa domain használata valamely védjegyjogosult engedélye nélkül valószínűsíthetően jogellenes ill.bizonyosan megtévesztő volna, ezért a TT felhívja a Regisztrátort, hogy tagadja meg a Fejes Sándor számára történő delegálást.

(A döntés a 7/2000. (V. 31.) és a 4/2000. (V. 10.) Elvi Állásfoglaláson alapul.)

71/2000. (XI. 29.) Áf.
457 nyilvántartó visa.hu Imosoft Kft. A TT álláspontja szerint az adott esetben a domain igényléséhez nyilvánvalóan társul a domain gazdasági tevékenység körében való használatára irányuló szándék. A visa domain használata valamely védjegyjogosult engedélye nélkül valószínűsíthetően jogellenes ill.bizonyosan megtévesztő volna, ezért a TT felhívja a Regisztrátort, hogy tagadja meg az Imosoft Kft. számára történő delegálást.

(A döntés a 7/2000. (V. 31.) és a 4/2000. (V. 10.) Elvi Állásfoglaláson alapul.)

71/2000. (XI. 29.) Áf.
458 nyilvántartó aix.hu Alarmix Hungary Az aix.hu domain az Alarmix Hungary Kft. ill. a HUNgarian Networks Bt. számára nem adható használatba.
16/2001. (V. 2.) Áf.
459 nyilvántartó aix.hu HUNgarian Networks Bt.
460 nyilvántartó millenniumszalon.hu LE Club Kft. Az ügy TT döntés nélkül lett lezárva, a domain név az LE Club Kft. részére bejegyzésre került.
461 nyilvántartó misshungary.hu Bille Internet Kft. A kérdéses domain név az Igénylő számára nem regisztrálható.

64/2000. (XI. 29.) Áf.
462 nyilvántartó newbridge.hu Neuron Számítástechnika A newbridge.hu domain az igénylő Neuron Számítástechnika számára nem adható használatba.

17/2001. (V. 2.) Áf.
463 nyilvántartó starlight.hu KNOLL Hungaria Kereskedelmi Kepviselet A starlight.hu domain az igénylő Knoll Hungária Kereskedelmi Képviselet számára nem adható használatba.

74/2001. (VIII. 8.) Áf.
464 nyilvántartó templeton.hu ALCATRANZ Bt. A templeton.hu domainnév a rendelkezésre álló adatok alapján nem adható használatba az azt igénylő Alcatranz Bt. számára.

82/2001. (VIII. 15.) Áf.
465 nyilvántartó vario.hu Porsche Hungaria Kft. A vario.hu domainnév nem adható használatba a Porsche Hungária Kft. számára.

87/2001. (VIII. 15.) Áf.
466 nyilvántartó teac.hu INETCOMM Bt. A teac.hu domain az igénylő Inetcomm Bt. számára nem adható használatba.

67/2001. (VIII. 8.) Áf.
467 nyilvántartó lennox.hu Regale Klímatechnika Kft. A lennox.hu domainnév a rendelkezésre álló adatok alapján nem adható használatba az azt igénylő Regale Klímatechnika Kft. számára.

79/2001. (VIII. 15.) Áf.
468 nyilvántartó foreverlivingproducts.hu Wagner Richard A kérdéses domain név az Igénylőnek nem regisztrálható.

69/2000. (XI. 29.) Áf.
469 nyilvántartó on-line.hu MediaComm Médiakommunikációs Kft. A MédiaComm Kft (469), Erba 96 Kft (470), Kapitány József (471), Kapitány Valentin (472), Kapitány Zsófia (473), Gyémánt Csilla (474) igénylése nem teljesíthető.

32/2001. (V. 16.) Áf.
470 nyilvántartó on-line.hu Erba 96 Kft. 32/2001. (V. 16.) Áf.
471 nyilvántartó on-line.hu Kapitány József 32/2001. (V. 16.) Áf.
472 nyilvántartó on-line.hu Kapitány Valentin 32/2001. (V. 16.) Áf.
473 nyilvántartó on-line.hu Kapitány Zsófia 32/2001. (V. 16.) Áf.
474 nyilvántartó on-line.hu Gyémánt Csilla 32/2001. (V. 16.) Áf.
475 nyilvántartó rosengrens.hu SMP Számítás-, Bank és Biztonságtechnikai Kft. A rosengrens.hu domain az igénylő SMP Számítás- Bank és Biztonságtechnikai Kft. számára nem adható használatba.

72/2001. (VIII. 8.) Áf.
476 nyilvántartó castrol.hu Arrow Reklámügynökség Bt. A TT álláspontja szerint az adott esetben a domain igényléséhez nyilvánvalóan társul a domain gazdasági tevékenység körében való használatára irányuló szándék. A castrol domain használata a védjegyjogosult engedélye nélkül valószínűsíthetően jogellenes ill.bizonyosan megtévesztő volna, ezért a TT felhívja a Regisztrátort, hogy tagadja meg az Arrow Reklámügynökség Bt. számára történő delegálást.

(A döntés a 7/2000. (V. 31.) és a 4/2000. (V. 10.) Elvi Állásfoglaláson alapul.)

71/2000. (XI. 29.) Áf.
477 nyilvántartó chio.hu Molnár Gyula A TT álláspontja szerint az adott esetben a domain igényléséhez nyilvánvalóan társul a domain gazdasági tevékenység körében való használatára irányuló szándék. A chio domain használata a védjegyjogosult engedélye nélkül valószínűsíthetően jogellenes ill.bizonyosan megtévesztő volna, ezért a TT felhívja a Regisztrátort, hogy tagadja meg a Molnár Gyula számára történő delegálást.

(A döntés a 7/2000. (V. 31.) és a 4/2000. (V. 10.) Elvi Állásfoglaláson alapul.)

71/2000. (XI. 29.) Áf.
478 nyilvántartó chio.hu Arrow Reklámügynökség Bt. A TT álláspontja szerint az adott esetben a domain igényléséhez nyilvánvalóan társul a domain gazdasági tevékenység körében való használatára irányuló szándék. A chio domain használata a védjegyjogosult engedélye nélkül valószínűsíthetően jogellenes ill.bizonyosan megtévesztő volna, ezért a TT felhívja a Regisztrátort, hogy tagadja meg az Arrow Reklámügynökség Bt. számára történő delegálást.

(A döntés a 7/2000. (V. 31.) és a 4/2000. (V. 10.) Elvi Állásfoglaláson alapul.)

71/2000. (XI. 29.) Áf.
479 nyilvántartó dilbert.hu Presence Kft. A dilbert.hu domainnév a rendelkezésre álló adatok alapján nem adható használatba az azt igénylő Presence Kft. számára.

77/2001. (VIII. 15.) Áf.
480 nyilvántartó verisign.hu Autoweb Kft. Az Autoweb Kft. igénylésének teljesítése a Delegációs és Regisztrációs Szabályzatba ütközik.

2/2001. (II. 14.) Áf.
481 nyilvántartó bm.hu Gulden Burson-Marsteller Kft A Gulden Burston-Marsteller Kft (481) illetve 11 Kft (482) igénylése nem teljesíthető.

47/2001. (VI. 20.) Áf.
482 nyilvántartó bm.hu 11 Kft. A Gulden Burston-Marsteller Kft (481) illetve 11 Kft (482) igénylése nem teljesíthető.

47/2001. (VI. 20.) Áf.
483 nyilvántartó lagzilajcsi.hu Vígh Zoltán Az igényelt domain név az igénylő részére nem adható használatba.

56/2000. (XI. 29.) Áf.
484 nyilvántartó rollsroyce.hu Wallis Motor Kft A TT álláspontja szerint az adott esetben a domain igényléséhez nyilvánvalóan társul a domain gazdasági tevékenység körében való használatára irányuló szándék. A rollsroyce domain használata a védjegyjogosult engedélye nélkül valószínűsíthetően jogellenes ill.bizonyosan megtévesztő volna, ezért a TT felhívja a Regisztrátort, hogy tagadja meg a Wallis Motor Kft. számára történő delegálást.

(A döntés a 7/2000. (V. 31.) és a 4/2000. (V. 10.) Elvi Állásfoglaláson alapul.)

71/2000. (XI. 29.) Áf.
485 nyilvántartó powergen.hu Szalavetz Gabor A TT álláspontja szerint az adott esetben a domain igényléséhez nyilvánvalóan társul a domain gazdasági tevékenység körében való használatára irányuló szándék. A powergen domain használata a védjegyjogosult engedélye nélkül valószínűsíthetően jogellenes ill.bizonyosan megtévesztő volna, ezért a TT felhívja a Regisztrátort, hogy tagadja meg a delegálást azon igénylők számára, amelyek nem rendelkeznek a védjegyjogosult olyan nyilatkozatával, amely szerint az a védjegy domainnévként történő használatához hozzájárul.

(A döntés a 7/2000. (V. 31.) és a 4/2000. (V. 10.) Elvi Állásfoglaláson alapul.)

71/2000. (XI. 29.) Áf.
486 nyilvántartó alta-vista.hu 11 Kft. A TT szerint a domain igényléséhez nyilvánvalóan társul a domain gazdasági tevékenység körében való használatára irányuló szándék. Az igényelt domain delegálása az Alta Vista Company-n ill. annak engedélyével bíró más személyen kívüli harmadik személy számára bizonyosan megtévesztő ill. valószínűsíthetően jogellenes helyzetet eredményezne, ezért a TT felhívja a Regisztrátort, hogy tagadja meg a 11 Kft. részére történő delegálást.

(A döntés a 7/2000. (V. 31.) és a 4/2000. (V. 10.) Elvi Állásfoglaláson alapul.)

72/2000. (XI. 29.) Áf.
487 nyilvántartó barbie.hu Demokráciáért Információs Központ Alapítvány A TT álláspontja szerint a megjelölés engedély nélküli használata tisztességtelenül használná ki a BARBIE védjegy megkülönböztető képességét. A névhasználati jogosultságot nem igazoló igénylő számára történő delegálás valószínűsíthetően jogellenes ill.bizonyosan megtévesztő helyzetet eredményezne, ezért a TT felhívja a Regisztrátort, hogy tagadja meg a Demokráciáért Információs Központ Alapítvány részére történő delegálást.

(A döntés a 7/2000. (V. 31.) és a 4/2000. (V. 10.) Elvi Állásfoglaláson alapul.)

72/2000. (XI. 29.) Áf.
488 nyilvántartó betadanubiushotels.hu 11 Kft. Az igényelt domain név az igénylő részére nem adható használatba.

58/2000. (XI. 29.) Áf.
489 nyilvántartó budapesthilton.hu 11 Kft. Az igényelt domain név az igénylő részére nem adható használatba.

58/2000. (XI. 29.) Áf.
490 nyilvántartó bulova.hu Demokráciáért Információs Központ Alapítvány A domain igényléséhez nyilvánvalóan társul a domain gazdasági tevékenység körében való használatára irányuló szándék. A névhasználati jogosultságot nem igazoló igénylő számára történő delegálás valószínűsíthetően jogellenes ill. bizonyosan megtévesztő helyzetet eredményezne, ezért a TT felhívja a Regisztrátort, hogy tagadja meg a Demokráciáért Információs Központ Alapítvány részére történő delegálást.

(A döntés a 7/2000. (V. 31.) és a 4/2000. (V. 10.) Elvi Állásfoglaláson alapul.)

72/2000. (XI. 29.) Áf.
491 nyilvántartó esteelauder.hu Demokráciáért Információs Központ Alapítvány A TT álláspontja szerint a megjelölés használata tisztességtelenül használná ki az ESTEE LAUDER védjegy megkülönböztető képességét. A névhasználati jogosultságot nem igazoló igénylő számára történő delegálás valószínűsíthetően jogellenes ill. bizonyosan megtévesztő helyzetet eredményezne, ezért a TT felhívja a Regisztrátort, hogy tagadja meg a Demokráciáért Információs Központ Alapítvány részére történő delegálást.

(A döntés a 7/2000. (V. 31.) és a 4/2000. (V. 10.) Elvi Állásfoglaláson alapul.)

72/2000. (XI. 29.) Áf.
492 nyilvántartó grandhotelhungaria.hu 11 Kft. Az igényelt domain név az igénylő részére nem adható használatba.

58/2000. (XI. 29.) Áf.
493 nyilvántartó intercontinental.hu Demokráciáért Információs Központ Alapítvány Az igényelt domain név az igénylő részére nem adható használatba.

58/2000. (XI. 29.) Áf.
494 nyilvántartó kfkidirekt.hu Satellit & Communication Kft. A kfkidirekt.hu domain delegálása az igénylő Satellit & Communications Kft. ill. 11. Kft. számára gyaníthatóan megtévesztő lenne, ezért az igénylések nem teljesíthetők.
495 nyilvántartó kfkidirekt.hu 11 Kft. 14/2001. (V. 2.) Áf.
496 nyilvántartó radio-taxi.hu 11 Kft. A tárgyi domain név az igénylő 11 Kft számára nem adható használatba.

46/2001. (VI. 20.) Áf.
497 nyilvántartó roltex.hu Satellit & Communication Kft. A roltex.hu domain a rendelkezésre álló adatok alapján nem adható használatba az azt igénylő Satellit & Communication Kft. ill. 11 Kft.számára.

80/2001. (VIII. 15.) Áf.
498 nyilvántartó roltex.hu 11 Kft. A roltex.hu domain a rendelkezésre álló adatok alapján nem adható használatba az azt igénylő Satellit & Communication Kft. ill. 11 Kft.számára.

80/2001. (VIII. 15.) Áf.
499 nyilvántartó solaris.hu 11 Kft. Az ügy TT döntés nélkül lett lezárva, az igenylők visszaléptek.
500 nyilvántartó sportfogadas.hu Satellit & Communication Kft.\n Az igényelt domain név az igénylő részére nem adható használatba.

60/2000. (XI. 29.) Áf.
501 nyilvántartó sportfogadas.hu 11 Kft. Az igényelt domain név az igénylő részére nem adható használatba.

60/2000. (XI. 29.) Áf.
502 nyilvántartó tektronix.hu Demokráciáért Információs Központ Alapítvány A tektronix.hu domainnév a rendelkezésre álló adatok alapján nem adható használatba az azt igénylő Demokráciáért Információs Központ Alapítvány számára.

81/2001. (VIII. 15.) Áf.
503 nyilvántartó tetrapack.hu Demokráciáért Információs Központ Alapítvány A terapack.hu domain az igénylő Demokráciáért Információs Központ Alapítvány számára nem adható használatba.

65/2001. (VIII. 8.) Áf.
504 nyilvántartó tv4.hu 11 Kft. Az igényelt domain név az igénylő részére nem adható használatba.

59/2000. (XI. 29.) Áf.
505 nyilvántartó tv5.hu 11 Kft. Az igényelt domain név az igénylő részére nem adható használatba.

59/2000. (XI. 29.) Áf.
506 nyilvántartó zoran.hu 11 Kft. Az igényelt domain név az igénylő részére nem adható használatba.

56/2000. (XI. 29.) Áf.
507 nyilvántartó spaghetteria.hu Bestfoods Magyarország Kft. A spaghetteria.hu domain kizárólag abban az esetben delegálható a Bestfoods Magyarország Kft. számára, amennyiben az bemutatja a védjegyjogosult Société des Produits Nestlé SA nyilatkozatát, amely szerint az a megjelölésnek az igénylő által domainként történő igényléséhez hozzájárul.

56/2001. (VII. 18.) Áf.
508 nyilvántartó netoffice.hu Webtrade Kft. Az ügy TT döntés nélkül lett lezárva, a domain név a TVNet Kft. részére bejegyzésre került.
509 nyilvántartó netoffice.hu TVNET Kft. Az ügy TT döntés nélkül lett lezárva, a domain név a TVNet Kft. részére bejegyzésre került.
510 nyilvántartó walmart.hu ATC-Trade Rt. A walmart.hu domain a rendelkezésre álló adatok alapján nem adható használatba az azt igénylő ATC-Trade Rt. ill. Kentucky Systems Kft. számára.

55/2001. (VII. 18.) Áf.
511 nyilvántartó walmart.hu Kentucky Systems Kft. 55/2001. (VII. 18.) Áf.
512 nyilvántartó onkormanyzatok.hu LOPELLO Plussz Kft. A Lopello Plussz Kft. igénylése teljesíthető.

58/2001. (VII. 18.) Áf.
513 nyilvántartó onkormanyzatok.hu 11 Kft. Az igénylés teljesítése gyaníthatóan megtévesztő helyzetet erdeményezne, azért az nem teljesíthető.

7/2001. (III. 1.) Áf.
514 nyilvántartó starradio.hu Elso Magyar Internet Szaknevsor KFT Az igényelt domain név az igénylő részére nem adható használatba.

59/2000. (XI. 29.) Áf.
515 nyilvántartó wellness.hu Fitness Trade Warex Kft. A wellness.hu domain az igénylő Warex Kft., Mediteam 2001 Bt. ill. Henkel Magyarország Kft. részére a védjegyjogosult Magyar Wellness Alapítvány engedélye nélkül nem adható használatba.
516 nyilvántartó wellness.hu MEDITEAM 2001 EÜ, szolg és Kereskedelmi Bt. 33/2001. (V. 16.) Áf.
517 nyilvántartó csaladipatika.hu Pharmaline Bt. A csaladipatika.hu domainnév nem delegálható az azt igénylő Pharmaline Bt. számára; az igénylőnek domainje azonosítására más nevet kell választania. A csaladipatika.hu domain az azt igénylő Chinoin Rt. számára delegálandó.

83/2001. (VIII. 15.) Áf.
518 nyilvántartó forropunci.hu B. Á. és K. N. Z. A kérdéses domain név a TT álláspontja szerint nem minősül megbotránkoztatónak.

63/2000. (XI. 29.) Áf.
519 nyilvántartó medline.hu Medline Kft. A medline domain a prioritásos igényt legkorábban benyújtó Medline Kft. számára delegálandó.

54/2000. (XI. 22.) Áf.
520 nyilvántartó unicornis.hu Karamell Bt. Az unicornis.hu domain az igénylő Karamell Bt.számára nem adható használatba.

69/2001. (VIII. 8.) Áf.
521 nyilvántartó iparipark.hu Egri Ipari Park Kft. Az Egri Ipari Park Kft. igénye az iparipark.hu domainnévre vonatkozóan a Regisztációs Szabályzat 13.1 a) pontja alapján nem minősül prioritásosnak.

55/2000. (XI. 22.) Áf.
522 nyilvántartó punci.hu Első Magyar Internet Szaknévsor Kft. A kérdéses domain név a TT álláspontja szerint nem minősül megbotránkoztatónak.

63/2000. (XI. 29.) Áf.
523 nyilvántartó f1.hu F1 Computer Bt. Az F1 Computer Kft. igénye az f1.hu domain névre vonatkozóan a Regisztrációs Szabályzat 13.1 a) pontja alapján nem minősül prioritásosnak.

78/2000. (XII. 28.) Áf.
524 nyilvántartó atv.hu Page-Master Kft. Az igényelt domain név az igénylő részére nem adható használatba.

59/2000. (XI. 29.) Áf.
525 NetX Consulting Kft. jeep.hu Ecologic Hungaria Kft. A jeep.hu domain nem delegálható az Ecologic Hungaria Kft. ill. a Natura Szolgáltató Bt. számára. A jeep.hu domain Chrysler-Jeep Magyarországi Importálást Folytató Kft. számára delegálandó.

52/2001. (VI. 20.) Áf.
526 NetX Consulting Kft. armal.hu 1.0 Stúdió Szolg. Bt. Az 1.0 Sudio Szolgáltató Bt. igénylése a Delegációs és Regisztrációs Szabályzatba ütközik.

1/2001. (II. 14.) Áf.
527 NetX Consulting Kft. horizon.hu Hörcsöki és Társa Bt. A horizon.hu domainnév a rendelkezésre álló adatok alapján nem adható használatba az azt igénylő Hörcsöki és Társa Bt. számára.

78/2001. (VIII. 15.) Áf.
528 NetX Consulting Kft. finlandia.hu Allied Domecq Hungary Kft. A TT álláspontja szerint az adott esetben a domain igényléséhez nyilvánvalóan társul a domain gazdasági tevékenység körében való használatára irányuló szándék. A finlandia domain használata a védjegyjogosult engedélye nélkül valószínűsíthetően jogellenes ill.bizonyosan megtévesztő volna, ezért a TT felhívja a Regisztrátort, hogy a domaint abban az esetben delegálja az Allied Domecq Hungary Kft. számára, ha az bemutatja a védjegyjogosult Altia Group Ltd. azon nyilatkozatát, amely szerint az a védjegy domainként történő használatához hozzájárul.

(A döntés a 7/2000. (V. 31.) és a 4/2000. (V. 10.) Elvi Állásfoglaláson alapul.)

72/2000. (XI. 29.) Áf.
529 NetX Consulting Kft. canvas.hu EFEB 2000 Kkt. A canvas.hu domainnév a rendelkezésre álló adatok alapján nem adható használatba az azt igénylő EFEB 2000 Kkt. számára.

86/2001. (VIII. 15.) Áf.
530 NetX Consulting Kft. punto.hu PipeNet Communications A punto.hu domain az igénylő Pipenet Bt. számára nem adható használatba.

66/2001. (VIII. 8.) Áf.
531 NetX Consulting Kft. scooter.hu Scooter Trading Kereskedelmi Bt. A scooter.hu domain delegálható a Scooter Trading Kereskedelmi Bt. számára. A TT felhívja az Igénylő és a Regisztrátor figyelmét arra, hogy a domain gazdasági tevékenység körében meghatározott (a nizzai osztályozás szerinti 25. áruosztályba tartozó ruhák, cipők, kalapáruk) ill. azokhoz hasonló árukkal kapcsolatban történő jogosulatlan használata védjegybitorlást valósít meg, amely esetben a domain felfüggesztésére ill. visszavonására kerülhet sor.

73/2001. (VIII. 8.) Áf.
532   ecoinfo.hu A-Zs Büro Kft.,

MTI-ECO Kft.
A kérdéses domainnév az MTI-Eco Kft. részére delegálandó.

67/2000. (XI. 29.) Áf.
533 nyilvántartó htm.hu HTM Hungary Kft.,

HTM Nemzetközi Kereskedelmi Kft., Netura Szolgáltató Bt.
Az igényelt domain név a HTM Nemzetközi Kereskedelmi Kft. részére adandó használatba.

74/2000. (XII. 28.) Áf.
10/2001. (V. 2.) Áf.
534 nyilvántartó abn.hu Müller Illés, ABN Consult Tanácsadó Kft., ABN Kft. A feltett kérdésre válaszolva, s a rendelkezésre álló adatokra támaszkodva a TT álláspontja az, hogy az ABN Könyvvizsgáló Iroda igénye teljesíthető.

68/2000. (XI. 29.) Áf.
535 Satrax-Net Kft. hetihetes.hu ifj. Fekete Ferenc, Dragon és Tsa. Bt. Az igénylés nem teljesíthető.

66/2000. (XI. 29.) Áf.
536 nyilvántartó moulinrouge.hu Easteuroco Kft. A moulinrouge.hu domain név az Easteuroco Kft.részére nem regisztrálható.

39/2001. (VI. 6.) Áf.
537 nyilvántartó virgin.hu Bille Internet Kft. A TT álláspontja szerint az adott esetben a domain igényléséhez nyilvánvalóan társul a domain gazdasági tevékenység körében való használatára irányuló szándék. A virgin domain használata valamely védjegyjogosult engedélye nélkül valószínűsíthetően jogellenes ill.bizonyosan megtévesztő volna, ezért a TT felhívja a Regisztrátort, hogy tagadja meg a Bille Internet Kft. számára történő delegálást.

(A döntés a 7/2000. (V. 31.) és a 4/2000. (V. 10.) Elvi Állásfoglaláson alapul.)

72/2000. (XI. 29.) Áf.
538 nyilvántartó miniszterium.hu Kapitány Valentin Az igénylés teljesítése gyaníthatóan megtévesztő helyzetet erdeményezne, azért az nem teljesíthető.

7/2001. (III. 1.) Áf.
539 nyilvántartó fontana.hu Szegi Zoltán Döntés már született. lsd. 318-as ügy.
540 nyilvántartó debrecenplaza.hu Első Magyar Internet Szaknévsor Kft. Az Első Magyar Internet Szaknévsor Kft.igénylése a Delegációs és Regisztrációs Szabályzatba ütközik.

1/2001. (II. 14.) Áf.
541 nyilvántartó kinizsitksz.hu Innovex '97 Kft. A kinizsitksz. hu igénylése a Delegációs és Regisztrációs Szabályzatba ütközik.

1/2001. (II. 14.) Áf.
542 nyilvántartó alfoldihus.hu Innovex '97 Kft. Az alfoldihus.hu domain név az Innovex ‘97 Kft.részére nem regisztrálható.

64/2001. (VIII. 8.) Áf.
543 nyilvántartó versace.hu Demokráciáért Információs Központ Alapítvány A versace.hu, dior.hu és cartier.hu domain nevek a Demokráciáért Információs Központ Alapítvány részére nem regisztrálhatók.

42/2001. (VI. 20.) Áf.
544 nyilvántartó vita.hu 11 Kft. A vita.hu domain név a 11. Kft. részére regisztrálható.

62/2001. (VIII. 8.) Áf.
545 nyilvántartó orszaghaz.hu 11 Kft. Az igénylés teljesítése gyaníthatóan megtévesztő helyzetet erdeményezne, azért az nem teljesíthető.

7/2001. (III. 1.) Áf.
546 nyilvántartó nemzetimuzeum.hu Demokráciáért Információs Központ Alapítvány Az igénylés teljesítése gyaníthatóan megtévesztő helyzetet erdeményezne, azért az nem teljesíthető.

7/2001. (III. 1.) Áf.
547 nyilvántartó internic.hu 11 Kft. A 11 Kft. igénylése a Delegációs és Regisztrációs Szabályzatba ütközik.

1/2001. (II. 14.) Áf.
548 nyilvántartó hotmail.hu Satellit & Communication Kft. A hotmail.hu domain név a Satellit & Communication Kft. részére nem regisztrálható.

43/2001. (VI. 20.) Áf.
549 nyilvántartó ertek-tozsde.hu 11 Kft. Az igénylés teljesítése gyaníthatóan megtévesztő helyzetet eredményezne, ezért az nem teljesíthető.

8/2001. (III. 1.) Áf.
550 nyilvántartó dior.hu Demokráciáért Információs Központ Alapítvány A versace.hu, dior.hu és cartier.hu domain nevek a Demokráciáért Információs Központ Alapítvány részére nem regisztrálhatók.

42/2001. (VI. 20.) Áf.
551 nyilvántartó cartier.hu Demokráciáért Információs Központ Alapítvány A versace.hu, dior.hu és cartier.hu domain nevek a Demokráciáért Információs Központ Alapítvány részére nem regisztrálhatók.

42/2001. (VI. 20.) Áf.
552 nyilvántartó buda-pest.hu 11 Kft. Az igénylés nem teljesíthető.

65/2000. (XI. 29.) Áf.
553 nyilvántartó aru-tozsde.hu 11 Kft. Az igénylés teljesítése gyaníthatóan megtévesztő helyzetet eredményezne, ezért az nem teljesíthető.

8/2001. (III. 1.) Áf.
554 nyilvántartó swissair.hu Molnár Gyula A swissair.hu domain név Molnár Gyula részére nem regisztrálható.

63/2001. (VIII. 8.) Áf.
555 nyilvántartó ferencvaros.hu Nyikos Fruzsina Az igénylés nem teljesíthető.

65/2000. (XI. 29.) Áf.
556 nyilvántartó cegbirosag.hu Szalavetz Gabor Az igénylés teljesítése gyaníthatóan megtévesztő helyzetet erdeményezne, azért az nem teljesíthető.

7/2001. (III. 1.) Áf.
557 nyilvántartó fovinform.hu BEFEKTETES.HU Bt. A Befektetes.hu Bt. igénylése a Delegációs és Regisztrációs Szabályzatba ütközik.

1/2001. (II. 14.) Áf.
558 nyilvántartó elgoscar-international.hu Z-Faktor Befektető Kft. Az elgoscar.hu és az elgoscar-international.hu domain nevek a Z-Faktor Befektető Kft. részére nem regisztrálhatók.

51/2001. (VI. 20.) Áf.
559 nyilvántartó dewa.hu IntraNet Bt. A dewa.hu domainnév az IntraNet Bt. számára nem regisztrálható.

76/2001. (VIII. 15.) Áf.
560 nyilvántartó miniszterelnok.hu Miss Zoltán Az igénylés teljesítése gyaníthatóan megtévesztő helyzetet erdeményezne, azért az nem teljesíthető.

7/2001. (III. 1.) Áf.
561 nyilvántartó guinness.hu Imosoft Kft. A TT álláspontja szerint a megjelölés engedély nélküli használata tisztességtelenül használná ki a GUINNESS védjegy megkülönböztető képességét. A használati jogosultságot nem igazoló igénylő számára történő delegálás valószínűsíthetően jogellenes ill. bizonyosan megtévesztő helyzetet eredményezne, ezért a TT felhívja a Regisztrátort, hogy tagadja meg az Imosoft Kft. részére történő delegálást.

(A döntés a 7/2000. (V. 31.) és a 4/2000. (V. 10.) Elvi Állásfoglaláson alapul.)

72/2000. (XI. 29.) Áf.
562 nyilvántartó magyarkozlony.hu Imosoft Kft. Az igényelt domain név az igénylő részére nem adható használatba.

60/2000. (XI. 29.) Áf.
563 nyilvántartó miniszter.hu Imosoft Kft. Az igénylés teljesítése gyaníthatóan megtévesztő helyzetet erdeményezne, azért az nem teljesíthető.

7/2001. (III. 1.) Áf.
564 nyilvántartó phare.hu Imosoft Kft. Az igénylés teljesítése gyaníthatóan megtévesztő helyzetet eredményezne, ezért az nem teljesíthető.

8/2001. (III. 1.) Áf.
565 nyilvántartó billgates.hu Future Computer Bt. Az igényelt domain név az igénylő részére nem adható használatba.

56/2000. (XI. 29.) Áf.
566 nyilvántartó warner.hu InterCom Rt. Az InterCom. igénylése csak akkor teljesíthető, amennyiben csatolja a Time Warner Entertrainment Company hozzájárulását, ellenkező esetben az igénylés nyilvánvalóan jogszabályba ütközik.

1/2001. (II. 14.) Áf.
567 nyilvántartó vimpex.hu Müller Illés A vimpex.hu domain név Müller Illés részére nem regisztrálható. Az igénylést a Vimpex Kereskedelmi és Vendéglátó Kft.igénylő javára kell teljesíteni.

40/2001. (VI. 6.) Áf.
568 nyilvántartó kfc.hu Kentucky Systems Kft. A TT álláspontja szerint az adott esetben a domain igényléséhez nyilvánvalóan társul a domain gazdasági tevékenység körében való használatára irányuló szándék. A kfc domain használata a védjegyjogosult engedélye nélkül valószínűsíthetően jogellenes ill.bizonyosan megtévesztő volna, ezért a TT felhívja a Regisztrátort, hogy a domaint abban az esetben delegálja a Kentucky Systems Kft. számára, ha az bemutatja a védjegyjogosult Kentucky Fried Chicken International Holdings, Inc. azon nyilatkozatát, amely szerint az a védjegy domainként történő használatához hozzájárul.

(A döntés a 7/2000. (V. 31.) és a 4/2000. (V. 10.) Elvi Állásfoglaláson alapul.)

72/2000. (XI. 29.) Áf.
569 nyilvántartó elgoscar.hu Z-Faktor Befektető Kft. Az elgoscar.hu és az elgoscar-international.hu domain nevek a Z-Faktor Befektető Kft. részére nem regisztrálhatók.

51/2001. (VI. 20.) Áf.
570 GTS-Datanet hvgklub.hu Procysoft Bt., HVG Kiadó Rt. A kérdéses domain név az Igénylő ProcySoft Bt.számára nem adható használatba.

61/2000. (XI. 29.) Áf., 4/2001. (II.22.)
571 nyilvántartó multifilter.hu Hoynos Róbert A TT álláspontja szerint a megjelölés engedély nélküli használata tisztességtelenül használná ki a MULTIFILTER védjegy megkülönböztető képességét. A használati jogosultságot nem igazoló igénylő számára történő delegálás valószínűsíthetően jogellenes ill. bizonyosan megtévesztő helyzetet eredményezne, ezért a TT felhívja a Regisztrátort, hogy tagadja meg a Hoynos Róbert számára történő delegálást.

(A döntés a 7/2000. (V. 31.) és a 4/2000. (V. 10.) Elvi Állásfoglaláson alapul.)

72/2000. (XI. 29.) Áf.
572 Telnet Magyarország Kft. philipmorris.hu Arrow Reklámügynökség Bt. A TT álláspontja szerint a megjelölés engedély nélküli használata tisztességtelenül használná ki a PHILIP MORRIS védjegy megkülönböztető képességét. A névhasználati jogosultságot nem igazoló igénylő számára történő delegálás valószínűsíthetően jogellenes ill.bizonyosan megtévesztő helyzetet eredményezne, ezért a TT felhívja a Regisztrátort, hogy tagadja meg az Arrows Reklámügynökség Bt. számára történő delegálást.

(A döntés a 7/2000. (V. 31.) és a 4/2000. (V. 10.) Elvi Állásfoglaláson alapul.)

72/2000. (XI. 29.) Áf.
573 Matávnet agroforum.hu Bille Internet Kft., Mezőföldi Agrofórum Kft. A tárgyi domain név a Mezőföldi Agrofórum Kft részére delegálandó.

48/2001. (VI. 20.) Áf.
574 telnet Magyarország Rt. wwwextra.hu László Imre, telnet Magyarország Rt. László Imre benyújtott igénylése nem teljesíthető. A domain a Telnet Magyarország Rt részére delegálandó.

29/2001. (V. 16.) Áf.
575 Cory-Net Kft. wwwswi.hu László Imre, SWI Kft. László Imre benyújtott igénylése nem teljesíthető.

28/2001. (V. 16.) Áf.
576 Cory-Net Kft. w3swi.hu László Imre, SWI Kft. László Imre benyújtott igénylése nem teljesíthető.

28/2001. (V. 16.) Áf.
577 Matávnet wwworigo.hu László Imre, Matávnet László Imre benyújtott igénylése nem teljesíthető.

31/2001. (V. 16.) Áf.
578 Matávnet wwwmatav.hu László Imre, Matávnet László Imre benyújtott igénylése nem teljesíthető.

30/2001. (V. 16.) Áf.
579 Interware Kft. tudomany.hu MacPal 2000 Kft. (Lásd 73-as, 106-os ügy, a Céginformációban végelszámolás alatt áll 1999.06 óta), Várkonyi Máté, Simcsák Attila, Komáromy Csaba, Business Consulting Kft., Tóth József, Tudomány Nyelviskola A domain név a MacPal 2000 Kft részére abban az esetben delegálható, hogy ha az igénylést a benyújtás időpontjában a Kft törvényes képviseletére jogosult írta alá, és ha a delegálás megtörténtéig a céget - végelszámolására tekintettel - a cégnyilvántartásból nem törlik.

49/2001. (VI. 20.) Áf.
580 EUROWEB cad.hu PirCad Számítógépes Építészeti és Mérnöki Iroda KKT, Unitis Rendszerház Rt. A domain név, a nem prioritásos igénylőként időrendi elsőbbséget élvező PirCad Kft részére delegálható.

45/2001. (VI. 20.) Áf.
581 Hungarnet oldalak.hu MacPal 2000 Kft., COM Bt. Az oldalak.hu domain név a MacPal 2000. Kft részére delegálható.

44/2001. (VI. 20.) Áf.
582 Hungarnet diakhitel.hu Lax & Lex Kft. Az igényelt domainnév az Oktatási Minisztérium részére adandó használatba.

75/2000. (XII. 28.) Áf.
583 DrávaNet Rt. hasznaltrenault.hu Autoweb Kft. A domain név az igénylő Autoweb Kft. részére nem adható használatba.

3/2001. (II. 22.) Áf.
584 GTS-Datanet nyelvvizsga.hu Danubius Nyelviskola A régi szabályzat szerint benyújtott igénylést a március 1. napja után hatályba lépő szabályzat szerint benyújtott igényléssel sorban állónak tekinteni nem lehet. Ezen túlmenően a TT a kérdés érdemi megválaszolására lehetőséget nem lát, álláspontja szerint eldöntése bírói vagy (a felek alávetése esetén) választott bírósági útra tartozik.

5/2001. (II. 22.) Áf.
585 nyilvántartó takarekszovetkezet.hu KENDAHL CONSULTING Tanácsadó Kft. Az igényelt domain név az igénylő részére nem adható használatba.

73/2000. (XII. 28.) Áf.
586 nyilvántartó takarekszovetkezetek.hu M11 Invest Kft. Az igényelt domain név az igénylő részére nem adható használatba.

73/2000. (XII. 28.) Áf.
587 GTS-Datanet hoppa.hu Glox Kft. A hoppa.hu domain név a GLOX Kft részére nem adható ki.

57/2001. (VII. 18.) Áf.
588 23NET fabio.hu eStore Consulting Bt. A fabio.hu domain név vonatkozásában a Tanácsadó Testület megállapítja, hogy a Fabio Informatikai Bt. panasza megalapozott, mert prioritását igazolta. A fabio.hu domain nevet részére kell delegálni.

21/2001. (V. 2.) Áf.
589 EUROWEB zenebutik.hu Lencsér László,

Zenehíd Bt.
Az ügy TT döntés nélkül lett lezárva. A domain név a Zenehíd Bt. részére bejegyezve.
590 nyilvántartó foiskola.hu Továbbtanulás Kiadó Kft. A domain név a Továbbtanulás Kiadó Kft. résézre bejegyezve.
591 EUROWEB euro-web.hu Media Design Kft., EuroWeb Rt. A Media Design Kft. igénye nem teljesíthető.

12/2001. (V. 2.) Áf.
592 TiszaNet Rt. 7nap.hu Budapesti Piac Bt., Kisbíró Bt. A két, nem prioritásos igénylés közül a Domainregisztrációs Üzletpolitikai Irányelvek szerinti módon az időrendben előbb igénylést benyújtott Budapesti Piac Bt. igénylésének teljesítése nem ütközik akadályba.

11/2001. (V. 2.) Áf.
593 23VNet Kft. fotoszanto.hu Simon Richárd, FOTÓ SZÁNTÓ e.c. A fotoszanto domainnév Simon Richárdnak történő delegálása gyaníthatóan megtévesztő helyzetet eredményezne, ezért a domainnév Simon Richárd által nem válaszható. A fotoszanto domainnév - amennyiben az általa benyújtott igény a Domainregisztrációs Üzletpolitikai Irányelvekben írtaknak megfelelő - a Foto Szántó Egyéni Cég részére delegálandó.

54/2001. (VII. 18.) Áf.
594 Internet Dunaújváros caprice.hu Sipos Sándor, Caprice International (Hungary) Kft. A caprice.hu domain sem Sipos Sándor magánszemély sem a Caprice International Hungary Kft. részére nem adható használatba, mert a delegálás mindkét esetben jogszabályba ütközne.

60/2001. (VIII. 01.) Áf.
595 nyilvántartó tele2.hu TELE2 Magyarország Kft. A Tanácsadó Testület úgy látja, hogy a tárgybeli domain név vonatkozásában a Tele2 Magyarország Kft.igénylése teljesíthető.

75/2001. (VIII. 15.) Áf.
596 Axelero Rt. 197.hu Székely Sándor, Matáv Rt. A 197.hu domain név Székely Sándor részére nem regisztrálható.

101/2001. (XI. 21.) Áf.
597 Interdotnet Mo. Kft. artzmodel.hu Soundtrends Media Kft., ARTZ MODELL Kft. A Tanácsadó Testület álláspontja szerint az artzmodel.hu domain név az Art'z Modell Kft. részére adandó kezelésbe.

93/2001. (VIII. 29.) Áf.
598 GTS-Datanet Kft. bivak.hu Somfai Péter, Közgazdasági Politechnikum A domain Somfai Péter részére delegálható.

61/2001. (VIII. 8.) Áf.
599 GTS-Datanet Kft. 4524700.hu Kovács Zoltán, GTS-Datanet Kft A 4524700.hu domain név Kovács Zoltán igénylő részére regisztrálható. A GTS-DataNet Kft. igénylése - mint időben későbbi nem prioritásos igény - nem teljesíthető.

102/2001. (XI. 21.) Áf.
600 Wonderline Rt. fiatgyor.hu, fiat-gyor.hu Different Internet Services Informatikai Kft., Autófórum Reigler Kft. A fiatgyor.hu és fiat-gyor.hu domainek nem delegálhatók a Different Internet Services Informatikai Kft.számára. A fiatgyor.hu és a fiat-gyor.hu domainek az Autófórum Riegler Kft. számára delegálandók.

97/2001. (X. 3.) Áf.
601 Wonderline Rt. fordgyor.hu, ford-gyor.hu Different Internet Services Informatikai Kft., ForTop Kft. A fordgyor.hu és ford-gyor.hu domainek nem delegálhatók a Different Internet Services Informatikai Kft.számára. A fordgyor.hu és a ford-gyor.hu domainek a For-Top Kft. számára delegálandók.

96/2001. (X. 3.) Áf.
602 Wonderline Rt. renaultgyor.hu, renault-gyor.hu Different Internet Services Informatikai Kft., Arrabóna Autóház Kft. A renaultgyor.hu és renault-gyor.hu domainek nem delegálhatók a Different Internet Services Informatikai Kft. számára. A renaultgyor.hu és a renault-gyor.hu domainek az Arrabona Autóház Kft. számára delegálandók.

98/2001. (X. 3.) Áf.
603 Wonderline Rt. renaultarrabona.hu, renault-arrabona.hu Different Internet Services Informatikai Kft., Arrabóna Autóház Kft. A renaultarrabona.hu és renault-arrabona.hu domainek nem delegálhatók a Different Internet Services Informatikai Kft. számára. A renaultarrabona.hu és a renault-arrabona.hu domainek az Arrabona Autóház Kft. számára delegálandók.

99/2001. (X. 3.) Áf.
604 TiszaNet Rt. webbutik.hu Dikán Gábor, TiszaNet Rt. A webbutik.hu domain Dikán Gábor részére delegálandó.

95/2001. (X. 3.) Áf.
605 Axelero Rt. pirelli.hu Pirelli Bt., Magyar Kábelművek Rt. A pirelli.hu domain nem delegálható a Pirelli Bt. számára.

94/2001. (X. 3.) Áf.
606 Hungarnet Egyesület kormanyportal.hu Vígh Zoltán, Miniszterelnöki Hivatal Vígh Zoltán igénye nem teljesíthető.
1/2002. (I. 16.) Áf.
607 PORT Kft. magyarbazar.hu Kontroll Média Kft., MOBIL-EXPO Kft. Az igénylő Kontroll Média Kft. időközben visszalépett, az ügy TT döntés nélkül lezárásra került.
608 EuroWeb Rt.. 1588.hu IDS Magyarország Kft., PanTel Rt. A tárgybeli domain nevek Igénylő részére történő delegálásának akadályát a Testület nem látja, felhívja azonban Igénylő figyelmét arra, hogy amennyiben a névhasználat mások jogszabály, illetőleg a Domainregisztrációs Üzletpolitikai Irányelvek alapján fennálló jogait sértő módon valósul meg, úgy ennek jogkövetkezményeit viselnie kell.
2/2002. (IV. 8.) Áf.
609 Axelero Rt. 1515.hu IDS Magyarország Kft., Matáv Rt. Multimédia Üzletág A tárgybeli domain nevek Igénylő részére történő delegálásának akadályát a Testület nem látja, felhívja azonban Igénylő figyelmét arra, hogy amennyiben a névhasználat mások jogszabály, illetőleg a Domainregisztrációs Üzletpolitikai Irányelvek alapján fennálló jogait sértő módon valósul meg, úgy ennek jogkövetkezményeit viselnie kell.
2/2002. (IV. 8.) Áf.
610 FotexNet Kft. zoldsasok.hu Bölcskey Mihály, FTC Labdarúgó és Sport Kft. A zoldsasok.hu domain az azt igénylő Bölcskey Mihály számára delegálandó.
3/2002. (IV.8.) Áf.
611 Interware Rt. kistehen.hu telnet Magyarorszag Rt., MyFilm Kft. A tárgybeli domain név a Telnet Magyarország Rt. számára nem delegálható.
4/2002. (VII.11.) Áf.
612 Axelero Rt. kfc.hu Contactual Ingatlanforgalmazo Kft., Kentucky Systems Kft. A Tanácsadó Testület a Contactual Ingatlanforgalmazó Kft. igénylése teljesítésének jogi akadályát nem látja. Felhívja azonban Igénylő figyelmét a Domainregisztrációs Üzletpolitikai Irányelvek, a polgári jog és a büntetőjog szabályai szerinti jogkövetkezményekre, melyek vele szemben a védjegyjogosult érdekeit sértő esetleges tevékenység esetén maradéktalanul érvényesíthetők.
05/2002. (VIII.26.) Áf.
613 Interware Rt. gyism.hu Sipos Sándor, Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium A gyism.hu domain nem delegálható Sipos Sándor számára. A domain a Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium számára delegálandó.
07/2002. (IX. 19.) Áf.
614 Interware Rt. big-brother.hu Csucs.hu Kft., MTM-SBS Televízió Rt. A big-brother.hu domain nem delegálható a Csúcs.hu Kft. számára. A domain az MTM-SBS Televízió Rt.számára delegálandó.
06/2002. (VIII. 26.) Áf.
615 GTS-Datanet Kft. mobilmuhely.hu Virág Zoltán, Pannon GSM Távközlési RT. A mobilmuhely.hu domain Virág Zoltán számára nem delegálható. A mobilmuhely.hu domain a Pannon GSM Távközlési Rt. számára delegálandó.
08/2002. (IX. 25.) Áf.
616 Deninet Bt. haromkivansag.hu Webpress Szolnok Kft., Három Kívánság Alapítvány A haromkivansag.hu domain nem delegálható a Webpress- Szolnok Kft. számára. A haromkivansag.hu domain a Három Kívánság Alapítvány számára delegálandó.
10/2002. (X. 16.) Áf.
617 TVNet Kft nagyteteny.hu Szörcsök László, Budafok-Tétény Önkormányzata A nagyteteny.hu domain Szörcsök László számára nem delegálható.
09/2002. (X.16.) Áf.
618 Novacom kispestert.hu Civilek és Függetlenek Kispestért Egyesület, Kispesti Önkormányzat A kispestert.hu domain a Civilek és Függetlenek Kispestért Egyesület számára delegálható.
11/2002. (X. 28.) Áf.
619 Centralnet Bt. sorstalansag.hu Adatnet Kft., Magic Media A tárgybeli domain név nem delegálható sem az Adatnet Kft, sem az Magic Media Rt. részére, tekintve, hogy az kizárólag a szerzői jog jogosultja hozzájárulásával delegálható.
1/2003. (I.07.) Áf.
620 Covysoft Kft. kepesauto.hu, kepes-auto.hu Csernai Gábor, Expressz Magyarország Rt. A kepesauto.hu és a kepes-auto.hu domainek nem delegálhatók Csernai Gábor számára.
2/2003. (III. 11.) Áf.
621 Covysoft Kft. kepesingatlan.hu, kepes-ingatlan.hu Csernai Gábor, Expressz Magyarország Rt. A kepesingatlan.hu és a kepes-ingatlan.hu domainek nem delegálhatók Csernai Gábor számára.
3/2003. (III. 11.) Áf.
622 Covysoft Kft. expresszauto.hu Csernai Gábor, Expressz Magyarország Rt. Az expresszauto.hu domain Csernai Gábor számára delegálandó.
4/2003. (III. 11.) Áf.
623 Covysoft Kft. expoauto.hu Csernai Gábor, Expressz Magyarország Rt. Az expoauto.hu domain Csernai Gábor számára delegálandó.
5/2003. (III. 11.) Áf.
624 Covysoft Kft. kepes-expo.hu Csernai Gábor, Expressz Magyarország Rt. A kepes-expo.hu domain Csernai Gábor számára delegálandó.
6/2003. (III. 11.) Áf.
625 Axelero Rt. sziki.hu Szikszai Tamás, Nemzeti Szakképzési Intézet A sziki.hu domain Szikszai Tamás számára delegálandó.
8/2003. (IV.16.) Áf.
626 Covysoft Kft. indexapro.hu Csernai Gábor, Index.hu Rt. Az indexapro.hu domain Csernai Gábor számára nem delegálható.
7/2003. (IV.16.) Áf.
627 Hungary.Network Rt. tommix.hu Uhrin Tamás Krisztián, Henkel Magyarország Kft. A tommix.hu domain Uhrin Tamás Krisztián számára delegálandó.
09/2003. (IV. 29.) Áf.
628 Elender Kft. artbox.hu Ronex Press Bt., Artbox Kft. Az artbox.hu domain a Ronex Press Bt számára delegálandó.
10/2003. (V. 19.) Áf.
629 Interdotnet ingatlankamara.hu Palásthy Zsolt, Dunaholding Informatikai Stúdió Kft. Az ingatlankamara.hu domain nem delegálható egyik fél részére sem.
11/2003. (VI.24.) Áf.
630 SWI Kft. sms-net.hu Port Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Az sms-net.hu a Port Kft. számára delegálható.
12/2003. (VII.23.) Áf.
631 SWI Kft. sms-web.hu Port Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Az sms-web.hu a Port Kft. számára delegálható.
12/2003. (VII.23.) Áf.
632 SWI Kft. free-web.hu Port Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. A free-web.hu nem delegálható a Port Kft.-nek.
12/2003. (VII.23.) Áf.
633 Nyilvántartó tisza.hu Giganet Bt. A tisza.hu az elsőként nyílvántartásba vett igénnyel rendelkező Port Kft. számára kell delegálni.
13/2003. (IX.24.) Áf.
634 Inerware Rt. total-car.hu Kővári Krisztián, Totalcar.hu Kft. A total-car.hu a Totalcar.hu Kft. javára delegálható.
14/2003. (X.08.) Áf.
635 Nyilvántartó quantum.hu Quantum-R Kft. A quantum.hu domain nem delegálható a QUANTUM-R Kft. számára.
15/2003. (XII.01.) Áf.
636 Axelero Rt. deon.hu Inform Média Kft. A deon.hu domain Papp László számára delegálandó.
01/2004. (I.30.) Áf.
637 Nyilvántartó haribo.hu Balaton Média Kft. A haribo.hu domain nem delegálható a Balaton Média és Információs Központ Kft. számára.
02/2004. (III.19.) Áf.
638 Zivatar Bt. zoemail.hu ZoEmail Bt., Kókai László A zoemail.hu domain név Kókai László részére delegálandó.
03/2004. (V.19.) Áf.
639 GTS-DataNet Távk. Kft. koztemetok.hu Budapesti Temetkezési Intézet Rt., CTS Informatikai Kft. A koztemetok.hu és a koztemeto.hu domain CTS Informatikai Kft számára delegálandó.
04/2004. (V.19.) Áf.
640 GTS-Datanet Távk. Kft. koztemeto.hu Budapesti Temetkezési Intézet Rt., CTS Informatikai Kft. A koztemetok.hu és a koztemeto.hu domain CTS Informatikai Kft számára delegálandó.
04/2004. (V.19.) Áf.
641 T-Mobile Mo. Rt. t-pont.hu T-Mobile Mo. Rt., Kovalik György A t-pont.hu domain Kovalik György számára delegálandó.
05/2004. (V.19.) Áf.
642 Hungarnet nanotechnologia.hu Comport Infotech Kft., MTA ATKI A nanotechnologia.hu domain a Comport Infotech Kft. számára delegálandó.
07/2004. (VII.06.) Áf.
643 Interdotnet Kft. hungarospa.hu Habencius István, Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő Rt. A hungarospa.hu domain Habencius István számára delegálandó.
08/2004. (VIII. 27.) Áf.
644 Interdotnet Kft. hungaro-spa.hu Habencius István, Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő Rt. A hungaro-spa.hu domain Habencius István számára delegálandó.
08/2004. (VIII. 27.) Áf.
645 Invitel Rt. ellabank.hu EuroMarknet Kft., ELLA Kft. Az ellabank.hu domaint a Regisztrációs Szabályzat 1.3.2. pontja alapján az elsőként nyilvántartásba vett igénnyel rendelkező EuroMarknet Internet Technológia és Tanácsadó Kft. számára kell delegálni.
09/2004. (VIII. 27.) Áf.
646 T-Mobile Rt. t-klub.hu Netcontact Kft., T-Mobile Magyarország Távközlési Rt. A t-klub.hu domain a Netcontact Kft. számára delegálandó.
10/2004. (VIII. 27.) Áf.
647 Axelero Rt. sándorpalota.hu Adatnet Kft., Köztársasági Elnöki Hivatal A sándorpalota.hu domain a Köztársasági Elnöki Hivatal számára delegálandó.
13/2004. (IX. 27.) Áf.
648 Axelero Rt. sándor-palota.hu Adatnet Kft., Köztársasági Elnöki Hivatal A sándor-palota.hu domain a Köztársasági Elnöki Hivatal számára delegálandó.
13/2004. (IX. 27.) Áf.
649 Microware Hungary Kft. újbudáért.hu dr. Juhos Katalin, Budapest Főváros XI. Kerületi Önkormányzat Az újbudáért.hu domaint a Regisztrációs Szabályzat 1.3.2. pontja alapján az elsőként nyilvántartásba vett igénnyel rendelkező dr. Juhos Katalin számára kell delegálni.
11/2004. (VIII. 27.) Áf.
650 GTS-Datanet ausztraliakozpont.hu Molnár György, Ausztrália Központ Bt. Az ausztraliakozpont.hu domain Molnár György számára delegálandó.
06/2004. (VII. 06.) Áf.
651 Microware Hungary Kft. újbuda.hu Riedel René, Budapest Főváros XI. kerületi Önkormányzat Az újbuda.hu domain Riedel René igénylő számára nem delegálható.
14/2004. (IX. 27.) Áf.
652 SWI Kft. vérgáz.hu Lotimex Plus Rt., Vérgáz Bt. A vérgáz.hu domaint a Regisztrációs Szabályzat 1.3.2. pontja alapján az elsőként nyilvántartásba vett igénnyel rendelkező Lotimex-Plus Rt. számára kell delegálni.
12/2004. (VIII. 27.) Áf.
653 GTS-Datanet Kft. disztribútor.hu Kókai László, Számalk Rendszerház Rt. A disztribútor.hu domain név nem delegálható a SZÁMALK Rendszerház Rt. részére, a domain nevet Kókai László magánszemély részére kell használatba adni.
21/2004. (XI. 12.) Áf.
654 Nyilvántartó aprónet.hu telnet Magyarország Rt. Az aprónet.hu domain név vonatkozásában beadott igénylésére a telnet Magyarország Rt.-t prioritásos igénylői státus nem illeti meg.
17/2004. (X. 28.) Áf.
655 Nyilvántartó centrum-párt.hu Adatnet Kft. A centrum-párt.hu domain név az igénylő Adatnet Kft. részére nem adható használatba.
18/2004. (X. 28.) Áf.
656 T-Mobile Rt. t-udakozo.hu Persik György, T-Mobil Rt. A t-udakozo.hu domain név Persik György számára delegálandó.
16/2004. (IX. 27.) Áf.
657 T-Mobile Rt. t-akcio.hu Persik György, T-Mobile Rt. A t-akcio.hu domain név Persik György számára delegálandó.
16/2004. (IX. 27.) Áf.
658 T-Mobile Rt. t-elefon.hu Persik György, T-Mobil Rt. A t-elefon.hu domain név Persik György számára delegálandó.
16/2004. (IX. 27.) Áf.
659 Axelero Rt. microcom.hu Ikon Tervező Műhely Kft., Fincom Hungary Kft. A microcom.hu domain nem adható használatba sem az Ikon Tervező Műhely Kft. sem a Fincom Hungary Kft. számára.
15/2004. (IX. 27.) Áf.
660 T-Mobile Rt. t-lap.hu Erős Román, T-Mobile Rt. A t-lap.hu domain név Erős Román számára delegálandó.
16/2004. (IX. 27.) Áf.
661 Keystone Kft. tazmánördög.hu Kiss Ádám Zoltán, Warner Bros. Entertainment Inc. A tazmánördög.hu domain Kiss Ádám Zoltán használatába adható.
19/2004. (X. 28.) Áf.
662 T-Mobile Rt. t-design.hu TorTer e-Design Kft., T-Mobile Magyarország Távközlési Rt. A t-design.hu domain név a TorTer e-Design Kft. számára delegálandó.
20/2004. (X. 28.) Áf.
663 Generál Média Kft. mms.hu MMS Hungary Kft., Aukció Hungary Bt. Az mms.hu domain név az Aukció Hungary Számítástechnikai Bt. számára delegálandó.
22/2004. (XI. 12.) Áf.
664 BlazeArts Kft. t-lapo.hu Jáhni Csaba, Deutsche Telekom AG. A t-lapo.hu domain név Jáhni Csaba számára delegálandó.
01/2005. (II. 09.) Áf.
665 BlazeArts Kft. t-gla.hu Jáhni Csaba, Deutsche Telekom AG. A t-gla.hu domain név Jáhni Csaba számára delegálandó.
01/2005. (II. 09.) Áf.
666 Microware Hungary Kft. t-aruhaz.hu Persik György, Deutsche Telekom AG. A t-aruhaz.hu domain név Persik György számára delegálandó.
01/2005. (II. 09.) Áf.
667 Big Fish Kft. rfid.hu SC-SCAN Kft., Vonalkód Rendszerház Kft. Az rfid.hu domaint a Regisztrációs Szabályzat 1.3.2. pontja alapján, az elsőként nyilvántartásba vett igénnyel rendelkező SC-SCAN Kft számára kell delegálni.
02/2005. (II. 09.) Áf.
668 EuroWeb Rt. unikum.hu Faller István, Zwack Unicum Kft. Az unikum.hu domain Faller István használatába adható.
03/2005. (III. 02.) Áf.
669 Interware Rt. pentek.hu Neriton Telecom Kft., Trend Com Média Kft. A pentek.hu domain a Regisztrációs Szabályzat 1.3.2. pontja alapján az elsőként nyilvántartásba vett igénnyel rendelkező Neriton Telecom Kft. részére delegálandó.
04/2005. (IV. 25.) Áf.
670 Inter.net Kft. proteco.hu Koltay Péter e.v., Masco Kft. A proteco.hu domain nem delegálható a nyilvántartásba vett igénnyel rendelkező Koltay Péter egyéni vállalkozó számára.
06/2005. (VI. 07.) Áf.
671 Interware Rt. ufs.hu Evonet Számítástechnikai Bt.,UFS Broker Biztosításközvetítő Kft. Az ufs.hu domain a Regisztrációs Szabályzat 1.3.2. pontja alapján az elsőként nyilvántartásba vett igénnyel rendelkező Evonet Számítástechnikai Bt. számára delegálandó.
05/2005. (V. 17.) Áf.
672 Microware Hungary Kft. californiatan.hu Kovács Zoltán, Socotex Kft. A californiatan.hu domain név Kovács Zoltán használatába nem adható.
07/2005. (VI. 07.) Áf.
673 Microware Hungary Kft. emeraldbay.hu Kovács Zoltán, Socotex Kft. Az emeraldbay.hu domain név Kovács Zoltán használatába nem adható.
07/2005. (VI. 07.) Áf.
674 Inter.net Magyarország Kft. gibidi.hu Koltay Péter e.v., Masco Kft. A gibidi.hu domain Koltay Péter e.v. használatába nem adható.
08/2005. (VI. 07.) Áf.
675 Compagnon Bt. t-pontok.hu Csenteri József, Deutsche Telekom AG. A t-pontok.hu domain név Csenteri József számára delegálandó.
09/2005. (VII. 21.) Áf.
676 Generál Média Kft. t-omline.hu Szabó Tamás, Deutsche Telekom AG Szabó Tamás magánszemély igénylése a t-omline.hu domain név vonatkozásában nem teljesíthető.
10/2005. (VIII. 29.) Áf.
677 Generál Média Kft. startalap.hu Virtual Playground Kft., Sanoma Budapest Kiadói Rt. A Virtual Playground Kft. igénylése a startalap.hu domain név vonatkozásában nem teljesíthető, a domain a Sanoma Budapest Kiadói Rt. számára delegálandó.
11/2005. (IX. 19.) Áf.
678 Wonderline Hungary Kft. smartklub.hu Látványos Egyéni Cég, Shell Hungary Rt. A smartklub.hu domain a Látványos Egyéni Cég számára delegálandó.
12/2005. (IX. 19.) Áf.
679 Big Fish Kft. hvsv.hu Virtual Playground Kft., HWSW Bt. A Virtual Playground Kft. hvsv.hu domain vonatkozásában benyújtott igénylése teljesíthető.
13/2005. (X. 10.) Áf.
680 Mission Critical Linux Kft. felsooktatas.hu Pókháló Kft., Oktatási Minisztérium A Pókháló Kft. felsooktatas.hu domain vonatkozásában benyújtott igénylése teljesíthető.
14/2005. (X. 10.) Áf.
681 Microware Hungary Kft. danon.hu HTK-Horizonte Kft., Compagnie Gervais Danone A danon.hu domain a HTK-Horizonte Kft. használatába adható.
01/2006. (II. 09.) Áf.
682 Interware Rt. startlapom.hu Szemenyei Zsolt Gábor, Sanoma Budapest Kiadó Rt. A startlapom.hu domain név nem delegálható Szemenyei Zsolt Gábor magánszemély részére.
02/2006. (II. 09.) Áf.
685 Interware Rt. startportal.hu Kovács Csaba, Sanoma Budapest Kiadói Rt. A startportal.hu domain Kovács Csaba használatába adandó.
03/2006. (II. 23.) Áf.
684 Interware Rt. hvd.hu Huszár Viktor Dénes, Platax Bt. A hvd.hu domain név az időrendben korábbi érvényes igénylést benyújtó Platax Bt. javára delegálandó.
04/2006. (III. 13.) Áf.
686 Microware Hungary Kft. t-haz.hu Tikk László Ferenc, Deutsche Telekom AG. A t-haz.hu domain név Tikk László Ferenc számára delegálandó.
05/2006. (V. 08.) Áf.
687 3W Internet Kft. eapro.hu Microsystem-Kecskemét Kft., 3W Internet Kft. Az eapro.hu domain név delegálható az igénylő Microsystem-Kecskemét Kft. számára.
07/2006. (V. 31.) Áf.
688 Keystone Hungary Kft. lg-online.hu Tokár Transzport Kft., LG Elektronics Magyar Kft. Az lg-online.hu domain név a Tokár Transzport Kft számára nem delegálható.
08/2006. (V. 31.) Áf.
689 Microware Hungary Kft. ciszok.hu Európa Ház Egyesület; Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium A ciszok.hu domain név az Európa Ház Egyesület civil szervezet számára delegálható.
06/2006. (V. 08.) Áf.
690 Nyilvántartó kingston.hu Bródi Róbert A kingston.hu domain Bródi Róbert használatába nem adható.
09/2006. (V. 31.) Áf.
691 Csúcs.hu Kft. szombatestilaz.hu Ecsedy Áron, RTL Klub Online A szombatestilaz.hu domain név Ecsedy Áron számára delegálandó.
10/2006. (V. 31.) Áf.
692- 693 Microware Hungary Kft. ton-line.hu, t-onlany.hu Alattyán Sándor, Deutsche Telekom AG. A ton-line.hu, t-onlany.hu domain nevek a kérelmező számára nem delegálhatók.
12/2006. (VII. 10.) Áf.
694- 697 Microware Hungary Kft. teamobil.hu, tea-mobil.hu, teaonline.hu, tea-online.hu Alattyán Sándor, Deutsche Telekom AG. A tea-mobil.hu, tea-online.hu, teamobil.hu, teaonline.hu domain nevek Alattyán Sándor számára delegálandók.
12/2006. (VII. 10.) Áf.
698- 705 Microware Hungary Kft. teemobil.hu, tee-mobil.hu, tee-online.hu, teeonline.hu, tonlany.hu, temobil.hu, teonline.hu, te-online.hu Alattyán Sándor, Deutsche Telekom AG: A teemobil.hu, tee-mobil.hu, tee-online.hu, teeonline.hu, tonlany.hu, temobil.hu, teonline.hu, valamint a te-online.hu domain nevek a kérelmező számára nem delegálhatók.
12/2006. (VII. 10.) Áf.
706- 708 Keystone Internet Services Kft. nesclick.hu, nesklikk.hu, nesklik.hu Alattyán Sándor, Société des Produits Nestlé S.A. A nesclick.hu, nesklikk.hu, valamint nesklik.hu domain nevek a kérelmező számára nem delegálhatók.
11/2006. (V. 31.) Áf.
709 Keystone Internet Services Kft. mammuth.hu AionNet Kft., Sheraldo Ventures Limited A mammuth.hu domain az AionNet Kft. használatába nem adható.
13/2006. (VII. 10.) Áf.
710 Nyilvántartó hotelthermal.hu Pató László A hotelthermal.hu domain név delegálható az igénylő Pató László számára.
15/2006. (VIII. 25.) Áf.
711 Nyilvántartó theba.hu THÉBA Művészeti Szakközépiskola A theba.hu domain név nem delegálható prioritásos alapon sem a THÉBA Művészeti Szakközépiskola, sem a THÉBA Stúdió-Andor Alapítvány számára. Az általuk benyújtott igénylést nem prioritásosnak kell tekinteni. Több nem prioritásos igénylés közül a legkorábban benyújtottat kell teljesíteni.
14/2006. (VIII. 07.) Áf.
712- 713 Hungarnet Egyesület nfu.hu, nfü.hu Kovács Máté György, Miniszterelnöki Hivatal Elektronikuskormányzat-központ Kovács Máté György nfu.hu és nfü.hu domain nevek vonatkozásában benyújtott igénylése teljesíthető.
16/2006. (VIII. 25.) Áf.
714 SWI Kommunikációs Kft. mesevar.hu Mazug Tímea, Mesevár Játszóház Kft. A mesevar.hu domain név Mazug Tímea igénylő számára delegálható.
17/2006. (VIII. 25.) Áf.
715 Euroweb Rt. dunasport.hu Napház Kft., Duna TV zRt. A dunasport.hu domain a Napház Kft részére nem delegálható.
19/2006. (X. 25.) Áf.
716 Keystone Kft. nokia-mintabolt.hu Földházi Roland, Nokia Corporation Földházi Roland által az igényelt nokia-mintabolt.hu domain nem választható.
18/2006. (IX. 07.) Áf.
717 1B Telekom Kft. tcom-web.hu Szabó Tibor, Deutsche Telekom AG A tcom-web.hu domain név Szabó Tibor kérelmező számára nem delegálható.
21/2006. (XI. 13.) Áf.
718 1B Telekom Kft. mol-web.hu Szabó Tibor, MOL Nyrt. A mol-web.hu domain név Szabó Tibor kérelmező számára nem delegálható..
21/2006. (XI. 13.) Áf.
719 1B Telekom Kft. tesco-web.hu Szabó Tibor, TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt. A tesco-web.hu domain név Szabó Tibor kérelmező számára nem delegálható.
21/2006. (XI. 13.) Áf.
720 GTS-Datanet Távk. Kft. strandvizilabda.hu ESMC Executive Consulting Kft., Magyar Vízilabda Szövetség Az ESMC Executive Consulting Kft. által a strandvizilabda.hu domain név vonatkozásában benyújtott igénylés teljesíthető.
24/2006. (XII. 4.) Áf.
721 Nyilvántartó soterapia.hu Dr. Vincent Kft. A Dr. Vincent Kft. igénylő által a soterapia.hu domain vonatkozásában benyújtott igénylés prioritással nem rendelkezik, így a Domainregisztrációs Szabályzat 1.4. pontjában foglalt eljárás szerint nem teljesíthető.
20/2006. (X. 25.) Áf.
722 1B Telekom Kft. fidesz-web.hu Szabó Tibor, Fidesz – Magyar Polgári Szövetség A fidesz-web.hu domain név Szabó Tibor számára nem delegálható.
22/2006. (XI. 28.) Áf.
723 Nyilvántartó mszp-web.hu Szabó Tibor Az mszp-web.hu domain név Szabó Tibor számára nem delegálható.
23/2006. (XI. 28.) Áf.
724 Integrity Kft. zarcentrum.hu Gerhát és Társa Bt., HBZ Hanna Bahor Zárcentrum Kft. A Gerhát és Társa Bt. igénylése teljesíthető a zarcentrum.hu domain név vonatkozásában.
1/2007. (I. 08.) Áf.
725 Interware Zrt. citromali.hu Benedek Csaba, Sanoma Budapest Zrt. Benedek Csaba igénylése nem teljesíthető a citromali.hu domain név vonatkozásában. Teljesíthető az igénylés a Sanoma Budapest Zrt. vonatkozásában.
2/2007. (I. 08.) Áf.
726 Nyilvántartó us.hu 1B Telekom Kft. Az 1B Telekom Kft. igénylése nem teljesíthető az us.hu domain név vonatkozásában.
03/2007. (I. 23.) Áf.
727 Euroweb Zrt. szuperinfok.hu Inform Média Kft., Szuperinfó Mo. Kft. Az Inform Média Kft. igénylése nem teljesíthető a szuperinfok.hu domain név vonatkozásában.
04/2007. (I. 23.) Áf.
728 Euroweb Zrt. szuperonline.hu Inform Média Kft., Szuperinfó Mo. Kft. Az Inform Média Kft. igénylése nem teljesíthető a szuperonline.hu domain név vonatkozásában.
04/2007. (I. 23.) Áf.
729 Nyilvántartó mylink.hu Profi-Media Kft., mylink Bt. A mylink Bt. panaszos által a mylink.hu domain vonatkozásában benyújtott igénylés a Domainregisztrációs Szabályzat 1.4. pontjában foglalt eljárás szerint nem teljesíthető. A domain az igénylő Profi-Media Kft. számára delegálandó.
05/2007. (II. 5.) Áf.
730 Microware Hungary Kft. baby-line.hu Dr. Dobrocsi Krisztián Ervin, Nölken Hygiene Products GmbH A baby-line.hu domain Dr. Dobrocsi Krisztián Ervin használatába adható.
06/2007. (II. 5.) Áf.
731 DunaWeb Kft. telekom3.hu Kontech Kft., Deutsche Telekom AG. A Kontech Műszaki Kereskedelmi Szolgáltató Kft által igényelt telekom3.hu domain az igénylő részére nem delegálható.
07/2007. (II. 27.) Áf.
732 Digital Loom Kft. lamborghini.hu Auditker Kft., Automobil Lamborghini Holding S.p.A A lamborghini.hu domain az Auditker Kft használatába nem adható.
08/2007. (II. 27.) Áf.
733 Deninet Kft. my-faves.hu Deutsche Telekom AG., LAD-Alk Center Kft. A my-faves.hu domain az igénylő Deutsche Telekom AG részére delegálandó.
09/2007. (III. 12.) Áf.
734 Generál Média Kft. tv-18.hu Whitehall’s Kft., Virtual Playground Kft. A tv-18.hu domain az igénylő Whitehall’s Kft részére delegálandó.
10/2007. (III. 12.) Áf.
735 Deninet Kft. krajnyak.hu Társi Csaba, dr. Krajnyák András A Társi Csaba által a krajnyak.hu domain vonatkozásában benyújtott igénylés nem teljesíthető, a domain a panaszos dr. Krajnyák András számára delegálandó.
11/2007. (V. 07.) Áf.
736 BlazeArts Kft. balkezesbolt.hu Gerhát és Társa Bt., Varázsbolt Bt. A Gerhát és Társa Bt. által a balkezesbolt.hu domain vonatkozásában benyújtott igénylés teljesíthető.
12/2007. (VI. 13.) Áf.
737 Nyilvántartó suzuki-bonto.hu Suzuki Bontó Autóalkatrész Kereskedelmi Bt. A Suzuki Bontó Autóalkatrész Kereskedelmi Bt. panaszos által a suzuki-bonto.hu domain vonatkozásában benyújtott igénylés a Domainregisztrációs Szabályzat 1.4. pontjában foglalt eljárás szerint nem teljesíthető. A domain a sorrendben első igénylő Bixerver Webhosting Kft. számára delegálandó.
15/2007. (VIII. 24.) Áf.
738 Microware Hungary Kft. chippendale.hu Kolcsár Károly, Chippendales USA LLC A chippendale.hu domain név Kolcsár Károly használatába nem adható.
13/2007. (VII. 31.) Áf.
739 Microware Hungary Kft. norton.hu Mail2000 Kft., Symantec Corporation A norton.hu domain név nem delegálható a Mail2000 Kft. számára.
14/2007. (VIII. 15.) Áf.
740 EuroWeb Internet Szolg. Zrt. webaprohirdetes.hu Webrendszer Info Bt., Expressz Magyarország Zrt. A webaprohirdetes.hu domain név a Webrendszer Info Bt. részére delegálandó.
16/2007. (VIII. 24.) Áf.
741 Euroweb Zrt. expressonline.hu Rinocérosz Produkció Kft., Expressz Magyarország Zrt. Az expressonline.hu domain név nem delegálható a Rinocérosz Produkció Kft számára.
17/2007. (IX. 07.) Áf.
742- 745 Euroweb Zrt. supercar.hu, supercars.hu, szupercar.hu, szupercars.hu Inform Média Kft., Szuperinfó Magyarország Kft. A supercar.hu, a supercars.hu, a szupercar.hu és a szupercars.hu domain az Inform Média Kft. számára delegálandó.
20/2007. (IX. 07.) Áf.
746- 747 Euroweb Zrt. sexshopexpress.hu, sexshopexpressz.hu Pető Róbert, Expressz Magyarország Zrt. A TT álláspontja szerint a sexshopexpress.hu és sexshopexpressz.hu domain nevek Pető Róbert igénylő részére delegálhatók.
21/2007. (X. 04.) Áf.
748- 753 Euroweb Zrt. miskolci-expressz.hu, szabolcsi-expressz.hu, nyiregyhazi-expressz.hu, borsodiexpressz.hu, debreceni-expressz.hu, borsodi-expressz.hu Inform-Média Kft., Expressz Magyarország Zrt. A miskolci-expressz.hu, a szabolcsi-expressz.hu, a nyiregyhazi-expressz.hu, a borsodiexpressz.hu, a debreceni-expressz.hu, és a borsodi-expressz.hu domain nevek egyike sem delegálható az Inform-Média Kft. számára.
18/2007. (IX. 07.) Áf.
754- 756 Euroweb Zrt. debreceni-szuperinfo.hu, szoboszloi-szuperinfo.hu, zempleni-szuperinfo.hu Inform-Média Kft., Szuperinfó Magyarország Kft. A debreceni-szuperinfo.hu, a szoboszloi-szuperinfo.hu, illetve a zempleni-szuperinfo.hu domain nevek egyike sem delegálható az Inform-Média Kft. számára.
19/2007. (IX. 07.) Áf.
757 Euroweb Zrt. szuper-hirdeto.hu Inform Média Kft., Szuperinfó Magyarország Kft. A szuper-hirdeto.hu domain az Inform Média Kft. számára delegálható.
22/2007. (XI. 05.) Áf.
758 Interware Zrt. sonoma.hu Kókai László, Sanoma Budapest Kiadói Zrt. A sonoma.hu domain Kókai László igénylő számára delegálható.
23/2007. (XI. 26.) Áf.
759- 761 Euroweb Zrt. kepesautomagazin.hu, kepesautomotor.hu, kepesmotormagazin.hu Kontroll Média Kft., Expressz Magyarország Zrt. A kepesautomagazin.hu, a kepesautomotor.hu valamint a kepesmotormagazin.hu domain nevek nem delegálhatóak a Kontroll Média Kft. számára.
24/2007. (XII. 05.) Áf.
762 GTS-Datanet Kft. carrryboy.hu Bócsi Levente, Maxliner Hungary Kft. A carrryboy.hu domain név Bócsi Levente számára delegálható.
25/2007. (XII. 22.) Áf.
763 Interware Zrt. mamutloopia.hu ACTIVE 24 sro, Sheraldo Ventures Limited A mamutloopia.hu domain az ACTIVE 24 s.r.o használatába adható.
1/2008. (I. 03.) Áf.
764 Hungary Network Zrt. opty.hu Bojti Attila, Henkel KGaA Az opty.hu domain Bojti Attila számára delegálható.
02/2008. (II. 26.) Áf.
765 Euroweb Zrt. autoexpress.hu Car Express Kft., Express Zrt. A Car Express Kft. az autoexpress.hu domain névre vonatkozó igénylése nem teljesíthető.
03/2008. (II. 26.) Áf.
766 Interware Zrt. wellnesscard.hu Grüll Tamás, Sanoma Budapest Zrt. A wellnesscard.hu domain Grüll Tamás számára delegálandó.
04/2008. (II. 26.) Áf.
767 Microware Hungary Kft. otpltp.hu Simon József, OTP Nyrt Simon Józsefnek az otpltp.hu domain névre vonatkozó igénylése nem teljesíthető.
05/2008. (II. 26.) Áf.
768 GTS-Datanet Távk. Kft. era.hu Szilágyi Csaba, ITSecure Kft. Az era.hu domain Szilágyi Csaba számára delegálható.
06/2008. (IV. 10.) Áf.
769 Domainsector Kft. artworkbuda.hu Maróti Zoltán, Artwork Photo Kft. A Maróti Zoltán által az artworkbuda.hu domain vonatkozásában benyújtott igénylés teljesíthető.
07/2008. (VI. 11.) Áf.
770 Interware Zrt. best-online.hu Briák Pál, Sanoma Budapest Zrt. A Briák Pál által a best-online.hu domain vonatkozásában benyújtott igénylés nem teljesíthető, a domain a Sanoma Budapest Zrt. számára delegálandó.
08/2008. (VI. 11.) Áf.
771 Microware Hungary Kft. radio-taxi.hu Horváth Zsolt, Rádiótaxi Kft. A radio-taxi.hu domain delegálására vonatkozó igény Horváth Zsolt számára nem teljesíthető.
09/2008. (VI. 11.) Áf.
773 Microware Hungary Kft. natgeo.hu Schweitzer Szabolcs, National Geographic Society Schweitzer Szabolcs a natgeo.hu domain névre vonatkozó igénylése nem teljesíthető.
10/2008. (VIII. 28.) Áf.
774 Microware Hungary Kft. danubiaestate.hu Dori Ede, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft. A danubiaestate.hu domain delegálására vonatkozó igény Dori Ede számára teljesíthető.
11/2008. (IX. 11.) Áf.
775 Magyar Telekom Nyrt. mymobil.hu Virtual Playground Kft., Magyar Telekom Nyrt. A mymobil.hu domain delegálására vonatkozó igény a Virtual Playground Kft. számára teljesíthető.
12/2008. (X. 09.) Áf.
776 Nyilvántartó oralsex.hu Gáspár Lajos Az oralsex.hu domain delegálására vonatkozó igény Gáspár Lajos számára teljesíthető.
13/2008. (X. 09.) Áf.
777 Azonnal Kft. piroska.hu Bartha László, Hotel Piroska Kft. A piroska.hu domain Bartha László számára delegálandó.
14/2008. (XI. 12.) Áf.
778 Generál Média Kft. myvu.hu Sárközy Zoltán, Digital Playground Kft. A myvu.hu domain delegálására vonatkozó igény Sárközy Zoltán számára teljesíthető.
15/2008. (XI. 12.) Áf.
779- 780 Deninet Kft. greenpony.hu, greenponynyelviskola.hu FRW Magyarország Kft., RÉTIOK Oktatási Bt. Mind a greenpony.hu és a greenponynyelviskola.hu domain nevek delegálására vonatkozó igények az Amerikai Intézet Oktató, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (korábbi nevén: FRW Magyarország Oktató, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság) számára teljesíthetők.
16/2008. (XI. 21.) Áf.
781 GTS-DataNet Távközlési Kft. sonicwall.hu Rencal Kft., itSun Security Kft. A Rencal Kft. a sonicwall.hu domain névre vonatkozó igénylése nem teljesíthető. itSun Security Kft. igénylése teljesítésének jogi akadálya nincs.
01/2009. (I. 19.) Áf.
782 Generál Média Kft. lover.hu Szilágyi Csaba, Virtual Playground Kft. A domain név Szilágyi Csaba részére delegálandó.
02/2009. (I. 19.) Áf.
783 Interware Zrt. rtv.hu Lafox Kft., Sanoma Budapest Zrt. Az rtv.hu domain delegálására vonatkozó igény a Lafox Kft. számára teljesíthető.
03/2009. (II. 11.) Áf.
784 Interware Zrt. megastart.hu LaserNetworks Kft., Sanoma Budapest Zrt. A megastart.hu domain delegálására vonatkozó igény a LaserNetworks Kft. számára teljesíthető.
04/2009. (II. 11.) Áf.
785 Interware Zrt. lapom.hu Simó István, Sanoma Budapest Zrt. A domain név Simó István részére delegálandó.
06/2009. (III. 20.) Áf.
786 Azonnal Kft. kalotv.hu Kalomédia Kft., Városi Közművelődési Intézmények, Könyvtár és Televízió A kalotv.hu domain delegálására vonatkozó igény a KALOMÉDIA Szolgáltató Kft. számára teljesíthető.
05/2009. (III. 02.) Áf.
787 Mediacenter Hungary Kft. takacsgsm.hu XXL GSM Bt., Gsm Takács Kft. A domain név a Gsm Takács Kft részére delegálandó.
07/2009. (III. 20.) Áf.
788 Interware Zrt. startüzlet.hu KontorNET Bt., Sanoma Budapest Zrt. A domain név a KontorNET Bt. részére delegálandó.
08/2009. (III. 20.) Áf.
789 Interware Zrt. cafe.hu LAFOX Kft., Sanoma Budapest Zrt. A cafe.hu domain delegálására vonatkozó igény a LAFOX Korlátolt Felelősségű Társaság számára teljesíthető.
09/2009. (IV. 09.) Áf.
790 Interware Zrt. jatekstart.hu Bíró András, Sanoma Budapest Zrt. A jatekstart.hu domain delegálására vonatkozó igény Bíró András számára teljesíthető.
10/2009. (V. 20.) Áf.
791 Interware Zrt. starting.hu Start Ingatlan Kft., Sanoma Budapest Zrt. A starting.hu domain delegálására vonatkozó igény a Start Ingatlan Kft. számára teljesíthető.
11/2009. (V. 20.) Áf.
792- 793 Interware Zrt. kismamakonyvtar.hu, kismama-klub.hu Haas György, Sanoma Budapest Zrt. A kismamakonyvtar.hu és a kismama-klub.hu domain nevek delegálására vonatkozó igények Haas György számára teljesíthetők.
12/2009. (V. 20.) Áf.
794 DunaWeb Kft. businessmagazin.hu „Agrárhaszon” Kommunikációs Kft., Business Magazin Kiadó Kft. A businessmagazin.hu domain delegálására vonatkozó igény az „Agrárhaszon” Kommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság számára teljesíthető.
13/2009. (VI. 16.) Áf.
795 0-24 FCG Kft. bmwfun.hu Bónus Richárd, BMW Magyarország Kft. A bmwfun.hu domain delegálására vonatkozó igény Bónus Richárd számára teljesíthető.
14/2009. (VII. 01.) Áf.
796 Interware Zrt. kismamacafe.hu Informédia Kft., Sanoma Budapest Zrt. A domain név az Informédia Kft részére delegálandó.
15/2009. (VII. 01.) Áf.
797 Magyar Telekom Nyrt. bankbudapest.hu Dataport Hungary Kft., Budapest Bank Nyrt. A Dataport Hungary Kft. bankbudapest.hu domain névre vonatkozó igénylése nem teljesíthető.
16/2009. (VIII. 05.) Áf.
798 Nordtelekom Kft. matraingatlan.hu Lakatos Balázs, Gódor Zsolt A matraingatlan.hu domain névre vonatkozó igény Lakatos Balázs részére teljesítendő.
17/2009. (IX. 03.) Áf.
799 Interware Zrt. hotdoghungary.hu Kovács Béla, Sanoma Budapest Zrt. A hotdoghungary.hu domain név delegálására vonatkozó igény Kovács Béla számára teljesíthető.
18/2009. (IX. 03.) Áf.
800- 803 Interware Zrt. sportfigyelo.hu, tudomanyfigyelo.hu, bulvarfigyelo.hu, gazdasagifigyelo.hu Plazmareklám Kft., Sanoma Budapest Zrt. A sportfigyelo.hu, a tudomanyfigyelo.hu, a bulvarfigyelo.hu és a gazdasagifigyelo.hu domain nevek delegálására vonatkozó igények a Plazmareklám Kft. számára nem teljesíthetők.
19/2009. (IX. 03.) Áf.
804 Interware Zrt. valutafigyelo.hu Dékány András, Sanoma Budapest Zrt A valutafigyelo.hu domain név delegálására vonatkozó igény Dékány András számára teljesíthető.
20/2009. (IX. 03.) Áf.
805 Nyilvántartó gogo.hu Vaszari Péter A domain név Vaszari Péter részére delegálandó.
21/2009. (X. 30.) Áf.
806 MediaCenter Hungary Kft. rani.hu Juraj Fábry-Brafy, DI-MON Kft. .A rani.hu domain név delegálására vonatkozó igény Juraj Fábry-Brafy számára teljesíthető.
22/2009. (X. 30.) Áf.
807 BFS Webs.hu Kft. boxi.hu Car Kft., Boxi Mobil Kft. A domain név a Car Kft. részére delegálandó.
23/2009. (X. 30.) Áf.
808 Interware Zrt. nlcaffe.hu Ringier Kiadó Kft., Sanoma Budapest Zrt. Az nlcaffe.hu domain név delegálására vonatkozó igény a Ringier Kiadó Kft. számára nem teljesíthető.
24/2009. (X. 30.) Áf.
809 Interware Zrt xvasarlas.hu Millennium Kft., Sanoma Budapest Zrt. A domain név a Millennium Budapest Kft. részére delegálandó.
25/2009. (XI. 16.) Áf.
810- 811 Hungarnet Egyesület külkeronline.hu, külker-online.hu Solution Guide Kft., BGF Külkereskedelmi Kar A külkeronline.hu és a külker-online.hu domain delegálására vonatkozó igény a Solution Guide Kft. számára nem teljesíthető. A delegálásra a Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kara jogosult.
26/2009. (XI. 16.) Áf.
812- 813 Invitel Zrt. ebexpress.hu és ebexpressz.hu Virág Csaba, Expressz Magyarország Zrt. Az ebexpress.hu és az ebexpressz.hu domainek delegálására vonatkozó igény Virág Csaba számára teljesíthető.
27/2009. (XII. 14.) Áf.
814 Invitel Távk. Zrt. cegesingatlanexpressz.hu Cégtudakozó Plusz Kft., Expressz Magyarország Zrt. A Cégtudakozó Plusz Kft cegesingatlanexpressz.hu domain névre vonatkozó igénylése nem teljesíthető.
01/2010. (I. 15.) Áf.
815 Interware Zrt. sikeruzlet.hu Generál Média Kft., Sanoma Budapest Zrt. A domain név a Generál Média Kft részére delegálandó.
02/2010. (II. 01.) Áf.
816 Interware Zrt. mamutnyeremeny.hu Rajnai Norbert, Cinema Invest Kft. A mamutnyeremeny.hu domain delegálására vonatkozó igény Rajnai Norbert számára teljesíthető.
03/2010. (II. 01.) Áf.
817 Nyilvántartó dula.hu Haas György Haas György a dula.hu domain delegálására vonatkozó igénye nem teljesíthető.
04/2010. (II. 24.) Áf.
818 MediaCenter Hungary Kft. ezerocsi.hu GO-Online Kft., EST Media Group Kft. Az ezerocsi.hu domain delegálására vonatkozó igény a GO-Online Kft. számára teljesíthető.
05/2010. (III. 01.) Áf.
819 Magyar Telekom Nyrt. origoshop.hu Generál Média Kft., Origo Média és Kommunikációs Zrt. Az origoshop.hu domain delegálására vonatkozó igény a Generál Média Kft. számára nem teljesíthető. Az igénylés viszont teljesíthető az Origo Média és Kommunikációs Zrt. számára.
06/2010. (III. 22.) Áf.
820 Microware Hungary Kft. mattelshopping.hu Mistelberger Strada Gmbh, Mattel Inc. A mattelshopping.hu domain delegálására vonatkozó igény a Mistelberger Strada Gmbh számára nem teljesíthető.
07/2010. (III. 22.) Áf.
821 Silihost Kft. vízionizátor.hu Grandion Kft.,Tech-Mobile Kft. A Grandion Kft-nek a vízionizátor.hu domain névre vonatkozó igénylése nem teljesíthető, a domain a Tech-Mobile Kft részére delegálandó.
08/2010. (IV. 28.) Áf.
822 EQnet Zrt. giuseppemoletti.hu Integrity Kft., NE Video Bt. A giuseppemoletti.hu domain név delegálható az Integrity Kft. számára.
09/2010. (V. 21.) Áf.
823 BFS Webs.hu Kft. soniarykielparfum.hu Klász Nikoletta, Sonia Rykiel A soniarykielparfum.hu domain nevek delegálására vonatkozó igény nem teljesíthető Klász Nikoletta részére.
10/2010. (V. 21.) Áf.
824 Microware Hungary Kft. adidas-bolt.hu 4-SELLERS Kft., adidas AG Az adidas-bolt.hu, a puma-bolt.hu, és a pumabolt.hu domain nevek delegálására vonatkozó igények a 4-SELLERS Kft. számára nem teljesíthetők.
11/2010. (V. 21.) Áf.
825 Microware Hungary Kft. puma-bolt.hu 4-SELLERS Kft., PUMA AG. Az adidas-bolt.hu, a puma-bolt.hu, és a pumabolt.hu domain nevek delegálására vonatkozó igények a 4-SELLERS Kft. számára nem teljesíthetők.
11/2010. (V. 21.) Áf.
826 Microware Hungary Kft. pumabolt.hu 4-SELLERS Kft., PUMA AG. Az adidas-bolt.hu, a puma-bolt.hu, és a pumabolt.hu domain nevek delegálására vonatkozó igények a 4-SELLERS Kft. számára nem teljesíthetők.
11/2010. (V. 21.) Áf.
827 NLG-System Bt. ceghalo.hu Unidomain Kft., iHalo.hu Kft. A ceghalo.hu domain név delegálására vonatkozó igény az Unidomain Kft. részére teljesíthető.
12/2010. (VII. 16.) Áf.
828 Nyilvántartó cash-flow.hu Dr. Arutyunjan Alex A cash-flow.hu domain delegálására vonatkozó igény Dr. Arutyunjan Alex számára teljesíthető.
13/2010. (VII. 27.) Áf.
829- 830 Invitel Távk. Zrt. shoppingexpress.hu, shoppingexpressz.hu Kézalól Kft., Expressz Magyarország Zrt. A shoppingexpress.hu és a shoppingexpressz.hu domain nevek a Kézalól Kft. részére delegálhatók.
14/2010. (IX. 09.) Áf.
831 Mile Informatikai Kft. 1repulojegy.hu Fenster Plast Bt., Hungarian TravelTech Kft. A Fenster Plast Bt. 1repulojegy.hu domain névre vonatkozó igénylése teljesíthető.
15/2010. (X. 19.) Áf.
832- 833 Microware Hungary Kft. rockinfo.hu, rock-info.hu M30 Média Kft., Rockinform Kft. A rockinfo.hu és a rock-info.hu domain nevek az M30 Média, Kommunikációs és Reklámügynökség Kft részére delegálandók.
16/2010. (XI. 11.) Áf.
834 Nyilvántartó merlot.hu Integrity Kft. A merlot.hu domain név az Integrity Kft. igénylő számára delegálandó.
17/2010. (XI. 15.) Áf.
835 Invitel Távk. Zrt. photoexpress.hu E.N.S. Zrt., Expressz Magyarország Zrt. A photoexpress.hu domain delegálására vonatkozó igény az E.N.S. Zrt. számára teljesíthető.
18/2010. (XI. 25.) Áf.
836 Hungarnet Egyesület kormanyablak.hu Seres Zoltán, Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium A kormanyablak.hu domain delegálása Seres Zoltán számára nem teljesíthető.
19/2010. (XII. 16.) Áf.
837 Interware Zrt. mirelit.hu E.N.S. Zrt., MIRELITE MIRSA Zrt. A mirelit.hu domain név delegálására vonatkozó igény az E.N.S. Zrt. számára teljesíthető.
20/2010. (XII. 16.) Áf.
838 Invitel Zrt. aruexpress.hu ALTAweb Kft., Expressz Magyarország Zrt. Az aruexpress.hu domain delegálására vonatkozó igény az ALTAweb Kft számára teljesíthető.
21/2010. (XII. 16.) Áf.
839 Microware Hungary Kft. aszallas.hu INSTANTWEB Kft., Hotel Booking Bt. Az aszallas.hu domain név delegálására vonatkozó igény az INSTANTWEB Kft. számára nem teljesíthető.
01/2011. (I. 06.) Áf.
840- 841 Invitel Távk. Zrt. gumiabroncsexpress.hu, gumiabroncsexpressz.hu Wurdits Pál, Expressz Magyarország Zrt. A gumiabroncsexpress.hu és a gumiabroncsexpressz.hu domainek delegálására vonatkozó igény Wurdits Pál számára teljesíthető.
02/2011. (II. 23.) Áf.
842 Invitel Zrt. aruexpressz.hu ALTAweb Kft., Expressz Magyarország Zrt. Az aruexpressz.hu domain delegálására vonatkozó igény az ALTAweb Kft számára nem teljesíthető.
03/2011. (III. 19.) Áf.
843 Microware Hungary Kft. hooters.hu Mystery Shopper Kft., HI Limited Partnership A hooters.hu domain delegálására vonatkozó igény a Mystery Shopper Kft. részére nem teljesíthető.
04/2011. (IV. 05.) Áf.
844 BlazeArts Kft. axagroup.hu Kéri Gyula, AXA Biztosító Zrt. Az axagroup.hu domain delegálására vonatkozó igény Kéri Gyula számára nem teljesíthető.
05/2011. (IV. 05.) Áf.
845 Microware Hungary Kft. vateragroup.hu Kéri Gyula, Vatera.hu Kft. A vateragroup.hu domain delegálására vonatkozó igény Kéri Gyula számára nem teljesíthető.
05/2011. (IV. 05.) Áf.
846- 847 Interware Zrt. startkupon.hu, kuponstart.hu Generál Média Publishing Kft., Sanoma Budapest Zrt. A kuponstart.hu a Generál Média Publishing Kft részére delegálandó, startkupon.hu a Generál Média Publishing Kft részére nem delegálható.
06/2011. (IV. 11.) Áf.
848 0-24 Domain Regisztrátor Kft. zoldhetfo.hu WebÁruház Kft., Hicomm Kft. A zoldhetfo.hu domain név delegálására vonatkozó igény az WebÁruház Kft. számára teljesíthető.
07/2011. (IV. 18.) Áf.
849 Interware Zrt. q10viz.hu Impervius Trade Kft., Q10 VÍZ Hungary Kft. A q10viz.hu domain delegálására vonatkozó igény az Impervius Trade Kft. számára nem teljesíthető.
08/2011. (V. 09.) Áf.
850 Invitel Távk. Zrt. clubunicum.hu Bau Zala Kft., Zwack Unicum Nyrt A clubunicum.hu a Bau Zala Kft részére delegálandó.
09/2011. (V. 13.) Áf.
851 Microware Hungary Kft. googol.hu Pásztor Gyula, Google Inc. A googol.hu domain delegálására vonatkozó igény Pásztor Gyula számára teljesíthető.
10/2011. (V. 30.) Áf.
852 Invitel Távk. Zrt. hubertusz.hu Full Domain Records Kft., Zwack Unicum Nyrt. A hubertusz.hu domain delegálására vonatkozó igény a Full Domain Records Kft. számára teljesíthető.
11/2011. (V. 30.) Áf.
853 PORT Kft. jegyelovetel.hu Unidomain Kft., Aukció Hungary Bt. A jegyelovetel.hu domain delegálására vonatkozó igény az Unidomain Kft. számára teljesíthető.
12/2011. (VII. 13.) Áf.
854 Netfórum Kft. eskuvomagazin.hu Unidomain Kft., Terra Média Kft. A Tanácsadó Testület nem látja akadályát a tárgybeli domain név Terra Média Kft. részére történő delegálásának.
13/2011. (VIII. 10.) Áf.
855 23VNET Kft. mpar.hu VIMPEX Kft., SPAR Magyarország Kft. Az mpar.hu domain név a VIMPEX Kft javára delegálható.
14/2011. (VII. 28.) Áf.
856-tól - - - 2011. június 1-jétől nyilvántartásba vett igények esetében a módosult Domainregisztrációs Szabályzat szerint az Alternatív Vitarendező Fórum keretében születnek az állásfoglalások, amelyek a 15/2011 számtól kezdődően a http://www.domain.hu/domain/tt/egyedi_allasfoglalasok/ lapon találhatók.
Főlap | Regisztrátorok listája | Delegálási szabályok | Meghirdetés | Keresés | Technikai ellenőrzés
Tanácsadó testület | Alternatív vitarendezés | Eseti Választottbíróság | Archívum | Egyebek | Statisztika