Tanácsadó testület - Elvi állásfoglalások

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete

MELLÉKLET

A Tanácsadó Testület
A cégnév alapján prioritást élvező igények névválasztásának jogszerűsége
tárgyában született
1/2000. (IV.5.) sz. Elvi Állásfoglalásához

Az Elvi Állásfoglalás 5. Pontja alapján az Állásfoglalás tárgyi hatálya a következő, a Tanácsadó Testület elé terjesztett ügyekben minősül a mai napon elfogadott egyedi döntésnek:

Ügyszám

Regisztrátor

Igénylő

Az igényelt domain

A döntés

4/2000.

Interware

Galéria.hu Bt.

Galeria.hu

Az igényelt domain névhez a cég rövidített neve alapján prioritásos joga nem állapítható meg

9/2000.

Interware

Hírek Számítástechnikai Kft.

Hirek.hu

A cégbírósági végzés szerinti rövidített elnevezéshez (Hírek Számítástechnikai Kft.) vitathatatlan prioritása fűződik. Ha a szakmai ágra vonatkozó kifejezés elhagyásával kért rövidített cégnévvel szemben erősebb prioritásos igény áll - ilyen információval jelenleg a TT nem rendelkezik -, az Igénylés nem teljesíthető.

14/2000.

Hungary Network

Jobs & Adverts Magyarországi Kft.

Jobs.hu

Az igényelt domain névhez a cég rövidített neve alapján prioritásos joga nem állapítható meg

23/2000.

Elender Rt.

Exit.hu Bt.

Exit.hu

Az igényelt domain névhez a cég rövidített neve alapján prioritásos joga nem állapítható meg

27/2000.

Datanet Kft.

Net Áruház Kft.

Netaruhaz.hu

A cégbejegyzés az igénylés beadása (március 1.) után történt meg (március 22.),
a folyamatban lévő bejegyzés alapján prioritásos joga nem állapítható meg

47/2000.

Datanet

Fitness Kft.

Fitness.hu

A Datanet Kft. a PS Motor Kft. részére prioritásos alapon regisztrálta (2000 január) a domain nevet (NKÖM nyilvántartásba vétel), mely azonban a panaszos Fitness Kft. cégbírósági bejegyzéséhez képest (1996 október) későbbi (2000 január), így "gyengébb" elsőbbségi jogot jelent. Ha a PS Motors a névről figyelmeztetés után nem mond le, akkor a TT a név a régi regisztrációs szabályzat 9.5.b. pontja s a 7.2.b pontja szerinti visszavonását, a Fitness Kft. prioritásos igényének elismerését javasolja.

58/2000.

GTS Hungary

Általános Értékforgalmi Bank Rt,

Aeb.hu

A cég rövidített neve (ÁÉB Bank Rt.) a szakmai ágra való utalás elhagyásával a prioritásos igényt megalapozza.

60/2000.

Tiszanet Rt.

PORNO Egyéni Cég

Porno.hu

A cég rövidített elnevezése (PORNO Egyéni Cég) a cégformára való utalás elhagyásával a prioritásos névhasználati jogot megalapozza ugyan, ám a szó hétköznapi életben való jelentése és a cég cégjegyzék szerinti az Igénylés időpontjában rögzített tevékenységi köreinek összevetése versenyjogi és fogyasztóvédelmi jogi szempontból (megtévesztés) aggályos. A TT az Igénylés a Regisztrációs és Delegációs Szabályzat 13.1.a pontja szerinti prioritásos jellegének elismerését javasolja. Ugyanakkor felhívja a Regisztrátor és az Igénylő figyelmét arra, hogy amennyiben a szabályzat 7.1.a-7.1.f. pontjában foglalt feltételek bármelyike bekövetkezik, a név delegálásának felfüggesztése vagy visszavonása a Regisztrátor kötelezettsége.

65/2000.

Alarmix Kft.

Autóalkatrész.hu Kft.

Autoalkatresz.hu

Az igényelt domain névhez a cég rövidített neve alapján prioritásos joga nem állapítható meg

68/2000.

EUROWEB

ICN Magyarország Rt.

Icn.hu

Az ICN Magyarország Rt.-nek prioritásos joga megállapítható.

75/2000.

Elender

Pylon Vállalkozási Tanácsadó Kft.

Pylon.hu

A Pylon-94 Kft. rövidített cégnevéhez képest a Pylon Kft. rövidített cégneve sorrendi prioritást élvez.

78/2000.

NetX Consulting

ÁÜTŐ Menver Általános Üzletviteli Tanácsadó Kft.,

ÁÜTÖ Kft.

Áütö.hu

Auto.hu

A domain név regisztráció formai követelményeibe ütköző igénylés (ékezetes latin betűk) nem teljesíthető, az ékezetek elhagyása után a szó jelentéstartama megváltozik, a cég prioritásos igénye a megváltozott jelentéstartalmú szóból képzett domain névre nem állapítható meg.

80/2000.

AT&Global

Szerencsekerék Kft.

Auto.hu

A Szerencsekerék Kft. a Budafoki Autócentrum Kft. felhatalmazásával kívánta a domain nevet a maga számára regisztráltatni. Ez utóbbi cégnek azonban prioritásos igénye a domain név vonatkozásában rövidített cégneve alapján nem állapítható meg.

83/2000.

Kibernet Kft.

Lego Hungária Kft.

Lego.hu

A cég a domain név használata a cég rövidített neve, valamint védjegyoltalom alapján minden más igénylővel szemben prioritással rendelkezik

84/2000.

Kibernet Kft.

ABN Consult Tanácsadó Kft.

Abn.hu

A társaság rövidített cégneve (ABN Consult Kft.) alapján a kért domain névre prioritásos igénylőnek nem tekinthető.

85/2000.

Kibernet Kft.

CONTINENTAL Hungária Gumiabroncs Kereskedelmi Kft.

Continental.hu

A cég a domain név használata a cég rövidített neve és védjegyoltalom alapján prioritásos igénylőnek minősül.

86/2000.

Kibernet Kft.

ATI-OKTATÓ KFT.

Ati.hu

A regisztrátor hiánypótlásra való felhívása mellett döntés halasztva

87/2000.

Kibernet Kft.

Rabobank Hungária Kereskedelmi Bank Rt.

Rabobank.hu

A cég prioritásos igénye megalapozott.

88/2000.

Kibernet Kft.

Agroplaszt Műanyagipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

Agroplast.hu

Az SCH-Computing Bt. prioritásos igénylőnek nem minősíthető, az Agroplaszt Kft. rövidített cégneve (AGROPLAST Kft.) prioritása megalapozott.

120/2000.

Interware

SCH-Computing Bt.

89/2000.

Kibernet Kft.

Food Express Kft.

Food.hu

A regisztrátor hiánypótlásra való felhívása mellett döntés halasztva

91/2000.

Kibernet Kft.

Real Time Automatika Ipari és Kereskedelmi Kft.

Realtime.hu

A cég rövidített cégneve (Real Time Automatika Kft.) vonatkozásában ebszolút prioritással rendelkezik, a Hunnia Net Web Service igényének vonatkozásában a regisztrátor hiánypótlásra való felhívása mellett döntés halasztva

107/2000.

Matávnet

MATÁVLine Kft.

Matav-line.hu,

Matavline.co.hu

A társaság rövidített cégneve alapján prioritásos igénylőnek tekintendő. A második szintű közdomain alá történő regisztráció a delegációs és regisztrációs Szabályzat 16.1 pontja alapján más igénylők számára nem megengedett.

109/2000.

Matávnet

MATÁVcom Kft.

Matav-com.hu,

Matavcom.co.hu,

A társaság rövidített cégneve alapján prioritásos igénylőnek tekintendő. A második szintű közdomain alá történő regisztráció a delegációs és regisztrációs Szabályzat 16.1 pontja alapján más igénylők számára nem megengedett.

110/2000.

Várólistás

Matávnet Kft.

Matav-net.hu

A társaság rövidített cégneve alapján prioritásos igénylőnek tekintendő.

114/2000.

Matávnet

Mezőföldi Agrofórum Kft.

Agroforum.hu

A Tanácsadó Testület SZESZ szerinti döntési kompetencia-hiánya megállapítása mellett a Regisztrátort arról tájékoztatja, hogy a jogvita eldöntése a Választott Bíróságra tartozik.

118/2000.

Matávnet

OTP Bank Rt.

Otp.hu

Az OTP Bank Rt. rövidített cégneve és védjegyoltalom alapján a névhasználati prioritás megállapítható.

A Kurt Lewin Alapítvány

az Országos Társadalomismereti Program c. időszaki lap betűcímére (OTP) alapított korábbi prioritásos igény visszautasítása a TT szerint jogszerű volt.

43/2000.

Kibernet

Kurt Lewin Alapítvány

 

Az Elvi Állásfoglalás jelen Melléklete a Tanácsadó Testület weblapján (http://www.nic.hu/tt/) közzé tételre kerül.

Budapest, 2000. április 19.

A Tanácsadó Testület nevében:

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.
Dombi Gábor
Titkár
Sk.
Főlap | Regisztrátorok listája | Delegálási szabályok | Meghirdetés | Keresés | Technikai ellenőrzés
Tanácsadó testület | Alternatív vitarendezés | Eseti Választottbíróság | Archívum | Egyebek | Statisztika