Tanácsadó testület - Eseti állásfoglalások

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület   23/2009. (X. 30.) sz. Állásfoglalása

A boxi.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(807/2009. sz. ügy)

tárgyában

A Tanácsadó Testület előtt 807/2009. számon bejelentett panaszt a Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2009. október 30-i ülésén 4 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, 4 tag "igen" szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül, elfogadta a Tanácsadó Testület véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

 

A domain név a Car Kft. részére delegálandó.

 

 

Indokolás:

 

 

A boxi.hu domain név iránt a Car Kft 2009. június 25-én nyújtott be prioritás nélküli igénylést.

 

Az igénylés ellen a Boxi Mobil Kft nyújtott be - regisztrátora útján - kifogást, az alábbi indokok alapján.

 

A Boxi Kft a Ráczbau Kft jogutódjaként, névváltozással alakult át 2001. szept. 28-val. Ekkor a tulajdonosi szerkezet: 75% német tulajdon, míg 25 % Minárovits Sándor tulajdona, ügyvezető Minárovits Sándor. 2005 szept. 27-én a német tulajdonostól az ABACO Invest Ltd vásárolta meg az üzletrészét, majd 2008. február 4-én az ABACO Ltd, Minárovits Sándor 25%-os tulajdonrészét is megszerezte, így már a 100% tulajdonjogot birtokolta. Minárovits Sándor ügyvezető maradt, hogy a kintlévőségek beszedésében segédkezzék. Jelenleg folyik a székhely módosítása, és Minárovits Sándor leváltása az ügyvezetői beosztásból.

 

A boxi.hu domain név a Boxi Mobil-WC Kft hivatalos, és közismert honlap címe volt 2005 óta.

 

2009 február 13-án Minárovits Sándor, a tulajdonosok és a cégvezetés tájékoztatása és hozzájárulása nélkül felmondta a boxi.hu domain nevet, illetve újra regisztráltatta egy másik társaság nevére.

 

A fentiek alapján a Panaszos kérte a domain a Car Kft számára való delegálástól eltiltását.

 

Az Igénylő a kétszeri, írásbeli figyelmeztetés ellenére sem tett nyilatkozatot.

 

A tárgyi ügyben a domain delegálására a hatályos Domainregisztrációs Szabályzat, nem prioritásos igényekre vonatkozó rendelkezései az irányadók.

 

A Tanácsadó Testület (TT) megvizsgálta a tárgyi domain felmondásának és újbóli igénylésének körülményeit és azt formai szempontból szabályosnak találta. Megállapítható, hogy Minárovits Sándor, mint ügyvezető jogosult volt a domain birtokos cég nevében való nyilatkozattételre, a Car Kft delegálási kérelme ellen sem merült fel formai kifogás.

 

A TT ezt követően tartalmi szempontból vizsgálta a panaszt, amelynek lényege, hogy a domaint korábban birtokló cég ügyvezetője - a Panaszos állítása szerint – felhatalmazás nélkül szüntette meg a Panaszos cég nevére fennálló delegálást és regisztráltatta azt egy másik cég nevére.

 

A TT megállapítja, hogy a Panaszos és Minárovits Sándor közötti jogvita megítélésére, eldöntésére jogosultsága nincs, ezen vitájukat, esetleges kártérítési vagy más igényüket a felek egyéb – szükség esetén jogi - úton rendezhetik.

 

A rendelkezésre álló adatok alapján nem állapítható meg a Car Kft igénylése és Minárovits Sándor sérelmezett tevékenysége közötti összefüggés, az igénylés jogszerűtlensége vagy más olyan ok, amely a nem prioritásos igény delegálását kizárná, akadályozná ezért a TT álláspontja szerint a domain a Car Kft részére delegálandó.

 

Megjegyzi a TT, hogy ha az igénylés jogszerűtlensége bebizonyosodik, akkor az Igénylőnek viselnie kell a törvényes következményeket, beleértve a delegálás visszavonását is.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület 4 tag "igen" szavazatával fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2009. október 30.

 A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 …………………………………………………
dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár
Sk.

 

 

Főlap | Regisztrátorok listája | Delegálási szabályok | Meghirdetés | Keresés | Technikai ellenőrzés
Tanácsadó testület | Alternatív vitarendezés | Eseti Választottbíróság | Archívum | Egyebek | Statisztika