Az ékezetes domain név regisztráció bevezetésének szabályai

Az ékezetes domain nevek regisztrációja is alapvetően az érvényes Domainregisztrációs Szabályzatban leírt szabályok szerint történik, a bevezetés átmeneti időszakában azonban néhány eltérés lesz érvényben, ezekről szól az alábbi tájékoztató.

1. Igény kategóriák definíciói és a kategóriába tartozás követelményei

Ékezetes elsőbbségi prioritásos igények:

Olyan ékezetes domain névre vonatkozó igények, amelyek a Domainregisztrációs Szabályzat 1.4 pontja szerint egyébként prioritásra jogosultak, és amelyek esetében az ékezet nélküli formára (karakterről- karakterre) átírt alak olyan domain nevet ad eredményül, amely domain név az adott közdomain alatt már a domain-igénylő használatában van.

Példa. A cégbíróság által rövid néven Árvíztűrő Kft.-ként bejegyzett cég igényli az árvíztűrő.hu domain nevet. Ha az igényléskor az arvizturo.hu domain névnek is ez a cég a domain használója, akkor jogosult elsőbbségi prioritásos igényt beadni az árvíztűrő.hu ékezetes domain névre.

 

Ékezetes prioritásos igények:

Domainregisztrációs Szabályzat 1.4 pontja szerinti prioritásos követelménynek megfelelő, ékezetes domain névre vonatkozó igények.

Példa. A cégbíróság által rövid néven Árvíztűrő Kft.-ként bejegyzett cég igényli az árvíztűrő.hu domain nevet. Az igényléskor az arvizturo.hu domain névnek nem ez a cég a domain használója. A cég jogosult prioritásos igényt beadni az árvíztűrő.hu ékezetes domain névre.

 

Ékezetes elsőbbségi nem prioritásos igények:

Olyan ékezetes domain névre vonatkozó igények, amelyek a Domainregisztrációs Szabályzat szerint prioritásra nem jogosultak, és amelyek esetében az ékezet nélküli formára (karakterről- karakterre) átírt alak olyan domain nevet ad eredményül, amely domain név az adott közdomain alatt már a domain-igénylő használatában van.

Példa. Gipsz Jakab igényli az árvíztűrő.hu domain nevet. Az igényléskor az arvizturo.hu domain névnek Gipsz Jakab a domain használója. Gipsz Jakab jogosult elsőbbségi nem prioritásos igényt beadni az árvíztűrő.hu ékezetes domain névre.

 

Ékezetes nem prioritásos igények:

Minden egyéb ékezetes névre vonatkozó igény, amely a fenti elsőbbségi vagy prioritásos jelzések nélkül érkezik.

Példa. Gipsz Jakab igényli az árvíztűrő.hu domain nevet. Az igényléskor az arvizturo.hu domain névnek nem Gipsz Jakab a domain használója. Gipsz Jakab nem prioritásos igényt adhat be az árvíztűrő.hu ékezetes domain névre.

 

 

2. Regisztrációs eljárás, elbírálás

Az ékezetes nevek bevezetése lépcsőzetesen történik, a különböző típusú igények fogadása egymáshoz képest időben elcsúsztatva kezdődik meg. Ezért erre az átmeneti időszakra (2004. március 1. és 2004. május 24. között) a Domainregisztrációs Szabályzat állandó szabályaihoz képest a következő ideiglenes módosítások lépnek érvénybe:

2004. március 1-én déltől lehet a nyilvántartási rendszerbe ékezetes elsőbbségi prioritásos igényeket beküldeni.

2004. március 29-én déltől lehet a nyilvántartási rendszerbe az ékezetes prioritásos igényeket is beküldeni, emellett továbbra is lehet az ékezetes elsőbbségi prioritásos igényeket beküldeni.

2004. április 19-én déltől lehet a nyilvántartási rendszerbe az ékezetes elsőbbségi nem prioritásos igényeket is beküldeni, emellett továbbra is lehet az ékezetes elsőbbségi prioritásos igényeket és az ékezetes prioritásos igényeket beküldeni.

A beérkező igények közül a prioritásos típusúak a Domainregisztrációs Szabályzat szabályai szerint a beérkezés sorrendjében haladéktalanul elbírálásra kerülnek, míg a nem prioritásos típusúak a Szabályzat szerinti kéthetes várólistára kerülnek, és (ha TT eljárás ellenük nem indul) ezután a beérkezés sorrendjében kerülnek elbírálásra.

2004. május 10-én déltől lehet a nyilvántartási rendszerbe ékezetes nem prioritásos igényeket is beküldeni. Egy igénylő egy regisztrátornál csak egyszer adhat le igényt egy bizonyos domain névre. Ezek az igények nem lesznek a beérkezés sorrendjében elbírálva, hanem 2004. május 21-én délig gyűjtésre kerülnek. 2004. május 21-én déltől 2004. május 24-én délig a regisztrációs rendszer leáll, új igényeket nem fogad el. Az ékezetes nem prioritásos igények véletlen sorbarendezésre kerülnek és a nyilvántartásba vételi időpecsétjüket 2004. május 23-ával a véletlen sorrendnek megfelelő idősorrendben kapják meg.

2004. május 24-én délben a regisztrációs rendszer újra fogad igényeket, de már csak a Domainregisztrációs Szabályzat állandó szabályai szerinti kétféle (prioritásos és nem prioritásos) kategória szerint és az új igények (legyenek azok ékezetesek vagy ékezet nélküliek) kezelése is a Domainregisztrációs Szabályzat állandó szabályai szerint történik.

Amennyiben az átmeneti időszakban beérkezett igény elbírálása során a Nyilvántartó azt állapítja meg, hogy az igényt olyan kategóriában küldték be a rendszerbe, amely kategória követelményeinek nem felel meg, akkor az igényt elutasítja, ami ellen a Domainregisztrációs Szabályzat állandó szabályai szerint a jogi Tanácsadó Testülethez (TT) lehet fordulni. Az elutasított igényt más kategóriára átminősíteni nem lehet, ha a TT másképp nem dönt, az igény törlésre kerül. Nincs akadálya viszont annak, hogy ha valaki bizonytalan abban, hogy egy bizonyos kategória követelményét kielégíti-e, akkor alacsonyabb kategóriában is beadja igényét (amikor arra a lehetőség megnyílik).

Az igényekkel kapcsolatos viták (pl. kifogás érkezik a nyilvános meghirdetés alatt) rendezése a Domainregisztrációs Szabályzat állandó szabályai szerint történik.

A beérkezett ékezetes nemprioritásos igények sorbarendezésére vonatkozó szabályok

Főlap | Regisztrátorok listája | Delegálási szabályok | Meghirdetés | Keresés | Technikai ellenőrzés
Tanácsadó testület | Alternatív vitarendezés | Eseti Választottbíróság | Archívum | Egyebek | Statisztika