Ajánlás adminisztratív kapcsolattartó megválasztására

 

A .hu Nyilvántartó a következőket ajánlja a domain igénylők és domain használók figyelmébe az adminisztratív kapcsolattartó megválasztása kapcsán.

 

Mivel a Domainregisztrációs Szabályzat szerint az adminisztratív kapcsolattartó személy szerepe az, hogy a domainnel kapcsolatos adminisztrációs ügyekben a domain-használót képviselje, fontos, hogy elérhető legyen, ugyanis egyes esetekben harmadik fél jogos érdeke lehet, hogy a domainre vonatkozó kérdésben vele kapcsolatba léphessen. Ezért az erre a célra kialakított webes felületen keresztül a Nyilvántartó lehetővé teszi az érintett számára az adminisztratív kapcsolattartó e-mail címére történő üzenetküldést. Az adminisztratív kapcsolattartó adatai azonban ez esetben sem válnak a harmadik fél számára hozzáférhetővé, kivéve akkor, ha az üzenet küldője részére közvetlenül válaszolva önként átadja adatait a harmadik fél számára.

 

Ennek fényében célszerű megfontolni, hogy adminisztratív kapcsolattartóként ne magánszemélyt, hanem céget jelöljön meg a domain igénylő, illetve használó.

 

Amennyiben a domain használó egy magyarországi szervezet, akkor célszerű saját magát megadnia adminisztratív kapcsolattartónak. A külföldi szervezeteknek és a magánszemélyeknek egy magyarországi szervezetet ajánlott megjelölniük adminisztratív kapcsolattartóként.

 

Természetesen ettől a ajánlástól el lehet térni, de figyelembe kell venni azt, hogy magánszemélyt megadni adminisztratív kapcsolattartóként csak különösen indokolt esetben érdemes, tekintettel arra, hogy kerülni kellene egy magánszemély adatainak nyilvánosságra hozatalát, még akkor is, ha az az adott személy kifejezett hozzájárulásával történik.

 

Ha a magánszemély domain igénylő/használó ragaszkodik ahhoz, hogy magánszemély legyen az adminisztratív kapcsolattartó, akkor célszerű, hogy az a személy saját maga legyen, ugyanis az igénylőlap nyilatkozata szerint rendelkeznie kell az adott személy engedélyével a személyes adatainak a nyilvántartásban történő kezelésére vonatkozóan, ami ebben az esetben nyilván teljesül.

 

Arra is felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a kapcsolattartó magánszemély nem egyezik a domain használóval és a kapcsolattartó bármikor is kéri az adatainak a nyilvántartásból történő törlését, úgy a domain adminisztratív kapcsolattartó nélkül maradhat ha a domain használó nem gondoskodik pótlásáról és ez a domain visszavonásához vezethet.