Egyebek

Az adatvédelmi biztos állásfoglalása

Az Adatvédelmi Biztos Úr (Dr. Majtényi László) 2000. augusztus hó 31-án keltezett álláspontja az Internet Szolgáltatók Tanácsának a domain regisztrációval kapcsolatos adatkezeléséről:

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv.) szerint személyes adat jogszabályi felhatalmazás hiányában az érintett hozzájárulása alapján kezelhető. A domain-név regisztrációjával a regisztrációt kérő hozzájárul adatai kezeléséhez, nyilvánosságra hozatalához, hiszen a regisztrációt ennek tudatában kéri. A nyilvánosság mindezeken felül - az Ön levele 2. pontjában kifejtetteknek megfelelően - indokolt; így az adatkezelés megfelel a célhoz kötöttség követelményének is.

A fentiek alapján álláspontom szerint a Magyarországi Internet Szolgáltatók Tanácsának a domain- regisztrációval kapcsolatos eljárása, ezen belül az adatok nyilvánosságra hozatala nem jogsértő.

Főlap | Regisztrátorok listája | Delegálási szabályok | Meghirdetés | Keresés | Technikai ellenőrzés
Tanácsadó testület | Alternatív vitarendezés | Eseti Választottbíróság | Archívum | Egyebek | Statisztika