Archívum

DOMAINREGISZTRÁCIÓS ÜZLETPOLITIKAI IRÁNYELVEK

Igénylőlap a .hu közdomainek alá történő internet domain delegálás igényléséhez

(A kötelezően kitöltendő rovatok vastagon szedve!)

 

Az igénylő által választott domain név/nevek:

(Külön lapon aláírt lista csatolható!)

 

[  ] Új igény?         [  ] Módosítás? Oka: _________________

 

Mely közdomain alá kéri a delegálást?

            [  ] .hu domain            [  ] második szintű közdomain, mégpedig:_________________

 

Igénylő azonosítója (szervezet esetén adószám vagy annak hiányában bejegyzés szám, magánszemély esetén személyigazolvány szám):

 

Igénylő jogi státusza:

 

Igénylő teljes neve (magyarul):

 

            szervezet esetén angolul is:

 

Igénylő postai címe:

 

            telefonszáma:                                                  telefaxszáma:

e-mail címe:

 

Igénylő által kijelölt adminisztratív kapcsolattartó (ha különbözik az igénylőtől)

            neve:

 

            postai címe:

 

            telefonszáma:                                                 telefaxszáma:

            e-mail címe:

 

Kijelentem, hogy

-        a Domainregisztrációs Szabályzatot ismerem, elfogadom és a mindenkor hatályos Domainregisztrációs Szabályzat előírásait betartom;

-        a domain igénylésével, delegálásával és fenntartásával kapcsolatos kérdésekben a Nyilvántartó és a Regisztrátor döntését elfogadom;

-        tudomásul veszem, hogy az igénynek, illetve a domain használatának a Domainregisztrációs Szabályzatnak való megfelelőségével kapcsolatos vita esetén a Regisztrátor és a Nyilvántartó az Alternatív Vitarendező Fórum döntésének veti alá magát, továbbá, hogy az alternatív vitarendezés során hozott döntés végrehajtásáért sem a Regisztrátor, sem a Nyilvántartó nem felel;

-        szavatolom, hogy az igénylőlapot a valóságnak megfelelően töltöttem ki, és tudomásul veszem, hogy amennyiben a megadott adatok nem valósak vagy az adatok megváltozását nem jelentem be, az a domain név visszavonását eredményezi;

-        az Igénylőlapot teljes egészében elolvastam és egyetértőleg aláírtam, illetve elfogadom.

 

Dátum:

 

Az igénylő (vagy képviselőjének) neve:

 

 

Igénylő (cégszerű) aláírása

 

 

Az igényt átvevő Regisztrátor neve, az átvétel ideje, a Regisztrátor aláírása:

 

Főlap | Regisztrátorok listája | Delegálási szabályok | Meghirdetés | Keresés | Technikai ellenőrzés
Tanácsadó testület | Alternatív vitarendezés | Eseti Választottbíróság | Archívum | Egyebek | Statisztika