Archívum

Igénylőlap a .hu közdomainek alá történő Internet domain delegálás igényléséhez

(A kötelezően kitöltendő rovatok vastagon szedve)

Választott domain név:

[ ] Új igény?  [ ] Prioritásos új igény?   [ ] Módosítás? Oka: _________________

Ha a név védjegy, akkor a lajstromszám:

Mely közdomain alá kéri a delegálást?

  [ ] .hu domain    [ ] második szintű közdomain, mégpedig:_________________

Igénylő azonosítója (szervezet adószáma (hiányában bejegyzés száma) vagy magánszemély személyi(igazolvány) száma):

Igénylő jogi státusza:

Igénylő teljes neve (magyarul):

  szervezet esetén angolul:

Igénylő postai címe:

  telefonszáma:
  telefaxszáma:
  e-mail címe:

Igénylő által kijelölt adminisztratív kapcsolattartó (ha különbözik az Igénylőtől)

  neve:

  postai címe:

  telefonszáma:
  telefaxszáma:
  e-mail címe:

Kijelentem, hogy

  • a Domainregisztrációs Szabályzatot ismerem, elfogadom és a mindenkor hatályos Domainregisztrációs Szabályzat előírásait betartom;
  • a domain igénylésével, delegálásával és fenntartásával kapcsolatos kérdésekben a Nyilvántartó és a Regisztrátor döntését elfogadom;
  • tudomásul veszem, hogy az igények Domainregisztrációs Szabályzatnak való megfelelőségével kapcsolatos vita esetén a Regisztrátor és a Nyilvántartó a Tanácsadó Testület döntésének veti alá magát;
  • a választott domain névvel kapcsolatos vitás kérdésekben alávetem magamat az Alternatív Vitarendező Fórum döntésének, és tudomásul veszem, hogy a választott domain névvel kapcsolatosan ellenem indult jogvitában jogorvoslati igényt kizárólag a Kérelmezővel szemben érvényesíthetek, továbbá, hogy az alternatív vitarendezés során hozott döntés végrehajtásáért sem a Regisztrátor, sem a Nyilvántartó nem felel;
  • a domain delegálással és regisztrálással illetve a megkötött szolgáltatói szerződés hatályával, az ebből eredő jogok és kötelezettségek fennállásával, teljesítésével kapcsolatos vitás kérdésekben alávetem magamat az Internet Szolgáltatók Tanácsa által támogatott Eseti Választottbíróság kizárólagos hatáskörének, amely választottbíróság a vitát a jogerős bírói ítélet hatályával bírálja el;
  • szavatolom, hogy az igénylőlapot a valóságnak megfelelően töltöttem ki, és tudomásul veszem, hogy amennyiben a megadott adatok nem valósak, vagy az adatok megváltozását nem jelentem be, az a domain név visszavonását eredményezi;
  • az igénylőlapot teljes egészében elolvastam, és egyetértőleg aláírtam.

Dátum:

Igénylő képviselőjének neve:

cégszerű aláírás

Az igényt átvevő Regisztrátor neve és az átvétel ideje, a Regisztrátor aláírása:  Főlap | Regisztrátorok listája | Delegálási szabályok | Meghirdetés | Keresés | Technikai ellenőrzés
Tanácsadó testület | Alternatív vitarendezés | Eseti Választottbíróság | Archívum | Egyebek | Statisztika