Archívum

Igénylőlap a hu közdomainek alá történő Internet domain delegálás igényléséhez
(A kötelezően kitöltendő rovatok vastagon szedve, egy Igénylőlapon csak egy domain kérhető!)

A választott domain név:

[  ] Új igény?    [  ] Prioritásos új igény?    [  ] Módosítás? Oka: __________________

Ha a név védjegy, akkor a lajstromszám:

Mely közdomain alá kéri a delegálást:
[  ] .hu közdomain    [  ] második szintű közdomain, mégpedig:  ___________________

Igénylő azonosítója (szervezet adószáma (hiányában bejegyzés száma) vagy magánszemély személyi(igazolvány) száma):

Igénylő jogi státusza:

Igénylő teljes neve (magyarul):

          szervezet esetén angolul:

Igénylő postai címe: 
   telefonszáma:
   telefaxszáma:
   email címe:

Igénylő által kijelölt adminisztratív kapcsolattartó (ha különbözik Igénylőtől) 
   neve:
   postai címe:
   telefonszáma:
   telefaxszáma:
   e-mail címe:

Kijelentem, hogy

  • a Domainregisztrációs Szabályzatot ismerem, elfogadom és betartom;
  • a domain igénylésével, delegálásával és fenntartásával kapcsolatos kérdésekben a Nyilvántartó és a Regisztrátor döntését elfogadom;
  • tudomásul veszem, hogy a az igények Domainregisztrációs Szabályzatnak való megfelelőségével kapcsolatos vita esetén a Regisztrátor és a Nyilvántartó a Tanácsadó Testület döntésének veti alá magát;
  • a domain delegálással és regisztrálással illetve a megkötött szolgáltatói szerződés hatályával, az ebből eredő jogok és kötelezettségek fennállásával, teljesítésével kapcsolatos vitás kérdésekben alávetem magamat a Nyilvántartó által támogatott Eseti Választottbíróság döntésének, amely bíróság a vitát a jogerős bírói ítélet hatályával bírálja el;
  • az igénylolapot a valóságnak megfelelően töltöttem ki, azt teljes egészében elolvastam, és egyetértőleg aláírtam.

Dátum:

Az Igénylő képviselőjének neve

                                                                              cégszerű aláírás

Az igényt átvevő Regisztrátor neve és az átvétel ideje, a Regisztrátor aláírása:

 

...................................................................................................................................

Igénylőlap technikai melléklet
(kitöltéséhez célszerű a Regisztrátorral egyeztetni)


Az Igénylő által kijelölt technikai kapcsolattartó személy
   neve:
   postai címe:
   telefonszáma
   telefaxszáma:
   e-mail címe:

Az elsődleges név szerver neve:
    IP címe:
A másodlagos név szerver neve:
    IP címe:

Főlap | Regisztrátorok listája | Delegálási szabályok | Meghirdetés | Keresés | Technikai ellenőrzés
Tanácsadó testület | Alternatív vitarendezés | Eseti Választottbíróság | Archívum | Egyebek | Statisztika