Consulting body - Special decisions

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület  13/2007. (VII. 31.) sz. Állásfoglalása

a chippendale.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(738/2007. sz. ügy)

tárgyában

A Tanácsadó Testület előtt a 738/2007. ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2007. július 31-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

 

A chippendale.hu domain név Kolcsár Károly használatába nem adható.

 

 

Indokolás:

 A 738/2007. sz. ügyben Chippendales USA, LLC (95 E. Bethpage Road, Plainview, New York, 11803 USA) 2007. május 14-én jogi képviselője útján kifogást terjesztett elő a chippendale.hu domain név Kolcsár Károly részére történő delegálási eljárás felfüggesztése érdekében, illetve a nevezett domain név Kolcsár Károly részére történő delegálásával szemben. 

Chippendales USA, LLC (New York, USA) 2007. május 14-én jogi képviselője útján kifogást terjesztett elő Kolcsár Károly 2007. május 5-én kezdeményezett chippendale.hu domain név „.hu” top level domain név részére történő delegálása ellen. Kifogásában előadta, hogy ő a jogosultja a Magyar Szabadalmi Hivatalnál 133.613 lajstromszámon nyilvántartott CHIPPENDALES szóvédjegynek 1991. április 26-ai elsőbbséggel a 16. és a 41. áruosztályba tartozó áruk és szolgáltatások, különösen „szórakoztató szolgáltatások, diszkó programok, táncos bemutatók, művészeti bemutatók” tekintetében. Kifogásában hivatkozik a Domainregisztrációs Szabályzat (DRSZ) 2.2.2. pontjára, valamint a védjegyek és földrajzi árujelzők védelméről szóló 1997. évi XI. törvény 12 § (1) valamint (2) b bekezdéseire és pontjára. Mindezek alapján megítélése szerint Kolcsár Károly részére nem lenne delegálható a nevezett domain név, mert az használata esetén jogellenes lenne, hiszen védjegybitorlást valósítana meg, tekintve hogy álláspontja szerint a bejelentett „chippendale.hu” domain név az összetéveszthetőségig hasonlít a CHIPPENDALES védjegyhez, attól mindösszesen az angol egyesszám/többesszám jelében tér el. Továbbá előadta, hogy meglátása szerint a csekély különbség miatt az átlagos fogyasztó a chippendale.hu domain nevet látva arra a téves következtetésre juthat, hogy az, illetve az ahhoz a tartozó tartalom közvetlenül a Chippendales USA, LLC-hez tartozna, ezáltal Kolcsár Károly a Chippendales USA, LLC által a név marketingjére és márkaépítésre fordított erőfeszítéseit kívánja tisztességtelenül kihasználni. A Chippendales USA, LLC Kolcsár Károly részére a CHIPPENDALES védjegy használatára engedélyt nem adott, ezért megítélése szerint a domain regisztrálása esetén Kolcsár Károly gyaníthatóan védjegybitorlást követne el, így a domain bejelentés gyaníthatóan jogellenes, és a DRSZ 2.2.2. a) pontjába ütközik.

A Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.2 pontja alapján nem választható és használható olyan domain név, amely jelentéstartalmára nézve és/vagy használatára nézve gyaníthatóan

a) jogellenes, vagy

b) megbotránkozást, félelmet keltő, vagy

c) megtévesztő.

A Tanácsadó Testület megállapította, hogy a Chippendales USA, LLC által felhozott CHIPPENDALE hazai védjegy a 16. és 41. áruosztályba tartozó áruk és szolgáltatások tekintetében Magyarországra kiterjedő érvényes oltalommal bíró megjelölés.

Feltételezhető, hogy abban az esetben, ha Kolcsár Károly a nevezett „chippendale.hu” domain nevet a 16. és 41. áruosztályba tartozó áruk és szolgáltatások tekintetében kívánja használni, védjegybitorlást követne el. Kolcsár Károly írásbeli felhívásra sem nyilatkozott, hogy nevezett domain nevet milyen áruk illetve szolgáltatások vonatkozásában kívánná használni. Az utóbbi időben a „chippendale” szó erősen kötődik a szórakoztató szolgáltatásokhoz. Nyilatkozat híján feltételezhető, hogy Kolcsár Károly a nevezett domain nevet adott esetben gazdasági tevékenység, így a vitatott megjelöléshez kötődő szórakoztató szolgáltatások nyújtásának elősegítésére kívánná többek között felhasználni, mellyel gyaníthatóan védjegybitorlást követne el. Ezért megállapítható, hogy megvalósul a DRSZ 2.2.2. a) pontjában megjelölt feltétel, azaz a nevezett domain név használata gyaníthatóan jogellenes lenne.

Fentiek alapján indokolt a nevezett domain név Kolcsár Károly részére történő delegálásának megtagadása.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2007. július 31.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.

 

Main page | List of Registrars | Delegation rules | Domain announcement | Domain search | Technical check
Consulting body | Alternative dispute resolution | Arbitration court | Archive | Others | Statistics