Consulting body - Special decisions

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete

A Tanácsadó Testület 1/2001. (II. 14) Állásfoglalása

Nyilvánvalóan nem a jogosulttal azonos igénylő által benyújtott egyedi ügyekben hozott döntések

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület az alábbi ügyeket 2001. február 14-i ülésén megtárgyalta, majd 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen Állásfoglalást.

A Tanácsadó Testülethez számos olyan igénylés érkezett, amelyeket a regisztrátorok azért jutattak el hozzá, hogy állásfoglalást adjon arra vonatkozóan, hogy azok gyaníthatóan jogellenesek illetve megtévesztők-e. A megtévesztőség és jogellenesség kérdését a Tanácsadó Testület a 2000. év folyamán többször tárgyalta mind elvi mind egyedi állásfoglalásaiban. Ezen állásfoglalásaiban kiemelte, hogy a regisztrátor maga dönti el, hogy "gyanítja"-e a megtévesztést és visszautasítja a regisztrálást. Amennyiben viszont a regisztrátor számára nem egyértelmű a megtévesztés illetve a jogellenesség és a Tanácsadó Testület elé küldi az ügyet, a Tanácsadó Testület arra vonatkozó állásfoglalását fejti ki, hogy valószinű-e az adott ügyben a megtévesztés illetve a jogellenesség az igénylés illetve az igényléshez kapcsolódó dokumentumok alapján. A TT következetesen kifejtett álláspontja szerint ez a lehetőség mindazokban az esetekben fennáll, amikor az igénylő nem azonos azzal a természetes illetve jogi személlyel, akihez az igényelt domain nyilvánvalóan kapcsolódik.

A fentiekre tekintettel az elé terjesztett igénylések közül a Tanácsadó Testület összevontan foglalt állást az alábbi 378., 412., 413., 426., 526., 540., 547., 557. és 566. sz. ügyekben és az egyes igénylések vonatkozásában a következő döntéseket hozta:

Ügyszám

Szolgáltató, amelynél a panaszt tették, vagy amely jelzéssel élt

A vitatott vagy vitatható domain név

Panaszos, vagy a vitatott domainre igényt bejelentett

Az egyedi igénylésre vonatkozó TT-döntés

378

GTS-Datanet

Kika.hu

1. Miss Zoltán

2. Michelfeit Kft.

Miss Zoltán igénylése a Delegációs és Regisztrációs Szabályzat alapján nem teljesíthető.

A Michelfeit Kft. panasza alapos, így a "kika.hu" domain részére történő delegálásának nincs akadálya.

Indokolás:

A Michelfeit Kft. értesítette a regisztrátort arról a tényről, hogy anyavállalata elnevezése "Kika"-ra változott. Erre vonatkozóan csatolta az osztrák vállalat cégiratait. E mellett a korábban "Michelfeit" néven ismertté vált cég külföldön már "Kika" néven ismert.

Az igénylés teljesítése - tekintetbe véve, hogy az igénylő magánszemély a változásról szóló sajtóközlemény megjelenését követően nyújtotta be az igénylését - gyaníthatóan megtévesztő lenne. A panaszos magyar leányvállalat számára a "Kika" cégnév bejegyzése folyamatban van, igénylését nem prioritásos alapon nyújtotta be. Az igénylésé teljesítésének nincs akadálya.

412.

1. Pronet Kft.

2. Elender Rt.

sagafoods.hu

1. Müller Illés

2. Sága Foods Rt.

Müller Illés magánszemély igénylése a Delegációs és Regisztrációs Szabályzat alapján nem teljesíthető. Az igényelt domain delegálását a Sága Foods Rt. részére kell teljesíteni.

Indokolás:

A "Sága" egy közismert élelmiszeripari kereskedelmi név, amelyet Müller Illés magánszemély igényelt a PRONET Kft. regisztrátortól. A regisztrátor az igénylést a TT elé utalta.

A TT előtt folyamatban levő ügyben, a kérdéses domain vonatkozásában, a SÁGA Foods Rt. panaszt és azzal párhuzamosan 2000. Augusztus 22-én prioritásos igényt nyújtott be.

A közismert kereskedelmi név nem a SÁGA Foods részére történő delegálása ellenkezne a Regisztrációs Szabályzat 5.6. pontjával, ezért a TT Müller Illés igénylésének elutasítását javasolja A Tanácsadó Testület egyben megállapítja, hogy a SÁGA Foods Rt. a panaszához mellékelt cégkivonattal tanúsította, hogy az igényelt domain azonos a rövidített elnevezésével.

413.

Alarmix Kft.

virginmegastore.hu

Erba'96 Kft.

Az Erba'96 Kft. igénylése a Delegációs és Regisztrációs Szabályzat alapján nem teljesíthető

Indokolás:

A Virgin Megastore egy közismert audiovizuális termékeket forgalmazó áruházlánc. Amennyiben az igénylés népszerű, közismert kereskedelmi névre vonatkozik. Az igénylés teljesítése a kereskedelmi név használójának hozzájárulása nélkül gyaníthatóan megtévesztő helyzetet eredményezne.

426

nyilvántartó

office-depot.hu

Unitrend 2000

Az Unitrend 2000 igénylése a delegációs és Regisztrációs Szabályzat alapján nem teljesíthető.

Indokolás:

A Office Depot közismert kereskedelmi név. Az Office Depot a világ egyik legnagyobb irodai áruházlánca. Az igénylő által kért domain név az Office Depot-tól csak egy kötőjellel tér el, a megtévesztés lehetősége gyanítható, a kérdéses domain név delegálása a kereskedelmi név használójának engedélye nélkül jogszabályba (a tisztességtelen piaci magatartásról és a versenykorlátozásról szóló 1996. évi LVII törvénybe) ütközne.

526

NetX Consulting Kft.

armal.hu

1.0 Studio Szolgátltató Bt.

Az 1.0 Sudio Szolgáltató Bt. igénylése a Delegációs és Regisztrációs Szabályzatba ütközik.

Indokolás:

Az Armal egy nagy ír befektetési szolgáltató, amelynek számos európai ügynöksége van (www. armal.com). Az igénylő nyilvánvalóan nem azonos az Armal-lal, igénylése a kereskedelmi név használójának engedélye nélkül gyaníthatóan megtévesztő.

540

nyilvántartó

debrecenplaza.hu

Első Magyar Internet Szaknévsor Kft.

Az Első Magyar Internet Szaknévsor Kft. igénylése a Delegációs és Regisztrációs Szabályzatba ütközik.

Indokolás:

Debrecenben az egyik "plázát" a DEBRECEN PLAZA Bevásárló és Szórakoztatóipari Korlátolt Felelősségű Társaság üzemelteti, mely a térségben "debrecenplaza" néven ismert. A kereskedelmi névvel azonos domain igénylése olyan jogi személy részéről, aki nyilvánvalóan nem azonos a DEBRECEN PLAZA Kft.-vel, annak engedélye nélkül nyilvánvalóan megtévesztő.

541

nyilvántartó

kinizsitksz.hu

Innovex'97 Kft.

A kinizsitksz. hu igénylése a Delegációs és Regisztrációs Szabályzatba ütközik.

Indokolás:

A "kinizsitakarék" elnevezés egy közismert kereskedelmi név, amely a Nagyvázsonyi Kinizsi Takarékszövetkezethez kötődik. A takarékszövetkezet pénzintézeti forma közismert rövidítése a "tksz" betűcsoport. A "kinizsitakarek" és a "tksz" összekapcsolásaként előálló domain delegálása a kereskedelmi név használójának engedélye nélkül gyaníthatóan megtévesztő helyzetet eredményezne.

547

nyilvántartó

internic.hu

11 Kft.

A 11 Kft. igénylése a Delegációs és Regisztrációs Szabályzatba ütközik.

Indokolás:

Az Internic az integrált hálózati információs szolgáltatási központ megnevezése, s az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériumának az amerikai jog szerint szolgáltatási védjegye. Bár az Internic nem a Magyar Szabadalmi Hivatal által lajstromozott védjegy, az Internet közegében széles körben ismert névvel azonos domain .hu TLD alá történő delegálása a 11 Kft. részére a TT álláspontja szerint nyilvánvalóan megtévesztő lenne.

557

nyilvántartó

fovinform.hu

Befektetes.hu Bt.

A Befektetes.hu Bt. igénylése a Delegációs és Regisztrációs Szabályzatba ütközik.

Indokolás:

A "fővinform" egy közismert szolgáltatás és kereskedelmi név. Az igénylő nyilvánvalóan nem azonos a szolgáltatást végzővel, igénylése annak engedélye nélkül gyaníthatóan megtévesztő helyzetet eredményezne.

566

nyilvántartó

warner.hu

InterCom Rt.

Az InterCom. igénylése csak akkor teljesíthető, amennyiben csatolja a Time Warner Entertrainment Company hozzájárulását, ellenkező esetben az igénylés nyilvánvalóan jogszabályba ütközik.

Indokolás:

A Time Warner Entertrainment Company közismert szórakoztatóipari vállalkozás, amely "warnerbrothers" illetve "warner" kereskedelmi néven vált közismertté. Az igénylés akkor teljesíthető, ha a szintén szórakoztatóiarban tevékenykedő InterCom Rt. csatolja a jogosult hozzájárulását. Ellenkező esetben az igénylés teljesítése jogszabályba (a tisztességtelen piaci magatartásról és a versenykorlátozásról szóló 1996. évi LVII törvénybe) ütközne.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2001. február 14.

A Tanácsadó Testület nevében:

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.

Main page | List of Registrars | Delegation rules | Domain announcement | Domain search | Technical check
Consulting body | Alternative dispute resolution | Arbitration court | Archive | Others | Statistics